MäklarOfferter

Fastighet – ett avgränsat markområde (inte en byggnad)

Fastighet – ett avgränsat markområde (inte en byggnad)
Vad är en fastighet enligt lagen?

En fastighet är ett avgränsat markområde som är fast egendom. Till en fastighet hör oftast även allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Vad är en fastighet egentligen? Svaret på den frågan är inte så enkel som du kanske tror. Somliga har uppfattningen att hus eller lägenheter klassas som fastigheter, men det är faktiskt betydligt mer invecklat än så. För att bena ut detta komplexa begrepp har vi samlat ihop all viktig information med utgångspunkt i den civilrättsliga definitionen i jordabalken. Fortsätt läsa för att få en klar bild av vad som gäller!

Vad är den rätta definitionen av en fastighet?

Jordabalken är en lag som behandlar exempelvis egendom, tomträtt, hyreskontrakt och fastigheter. Utan lagar som dessa hade det med största sannolikhet blivit rent kaos i vårt svenska samhälle. Om man äger fast egendom är det med andra ord viktigt att ha viss koll på just jordabalken. Enligt jordabalken utgörs fast egendom av jord, som i sin tur är indelad i fastigheter. Till begreppet jord hör alla delar av jordytan som till exempel lera, vatten, grus, sten, matjord, träd och växter. Det finns ingen regelrätt begränsning av räckvidden nedåt eller uppåt när det kommer till fast egendom, men möjligheten att utnyttja dessa typer av utrymmen innebär förstås en slags begränsning ändå.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Avgränsning av fastigheter

Fastigheter avgränsas antingen horisontellt eller både vertikalt och horisontellt. Fastigheter kan med andra ord vara tredimensionella, som exempelvis ägarlägenhetsfastigheter. Den här typen av fastighet har på senare år blivit alltmer populär som substitut till bostadsrätter. En ägarlägenhetsfastighet får endast rymma en bostadslägenhet, och innebär att fastighetsägaren faktiskt äger fastigheten där hen bor.

Tillbehör till fastigheter

En fastighet är sammanfattningsvis inte en byggnad som många tror, utan istället en avgränsad del mark som består av jord. Det som inte är en fast beståndsdel av marken ses i sin tur som tillbehör till fastigheten. Fastighetstillbehör delas in i tre olika kategorier – allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Allmänna fastighetstillbehör

Till kategorin allmänna fastighetstillbehör hör alla typer av anläggningar som installerats i eller ovan jord för fast bruk. Det kan handla om till exempel ledningar, stängsel och byggnader. En byggnad är med andra ord inte en fastighet i egentlig mening utan faktiskt ett tillbehör till själva fastigheten.

Byggnadstillbehör

Precis som byggnader är ett tillbehör till fastigheten så är fast inredning ett tillbehör till byggnaderna. Saker som byggnaden försetts med – och som helt enkelt är ägnat till fast bruk för byggnaden – faller inom kategorin byggnadstillbehör. Jordabalken räknar bland annat upp elutrustning, innanfönster, markiser, brandredskap, vatten- och värmeledningar, spisar, badkar, hissar, ledstänger, värmeskåp, kakelugnar och värmepannor som exempel på byggnadstillbehör.

Industritillbehör

Fastigheter som helt eller delvis utgörs av industribyggnader utgörs även av så kallade industritillbehör. Till den här kategorin hör exempelvis maskiner och annan utrustning som är avsedd att nyttjas i verksamheten på fastigheten.

Vanliga frågor om

Fastighet

Är ett hus en fastighet?Pil

Nej, ett hus är en del av en fastighet och ses i lagens mening som ett fastighetstillbehör.

Är en lägenhet en fastighet?Pil

Nej, en lägenhet som ägs av en bostadsrättsförening eller hyresvärd är inte en fastighet. Det finns dock så kallade ägarlägenheter med egen fastighetsbeteckning, vilket betyder att de juridiskt hanteras som fastigheter.

Är en tomt en fastighet?Pil

Nej, en tomt är inte samma sak som en fastighet. En tomt kan dock sammanfalla med eller vara en del av en fastighet.

Vilka typer av fastigheter finns det?Pil

Skatteverket delar in fastigheter i åtta olika kategorier – lantbruksenheter, småhusenheter, hyreshusenheter, industrienheter, ägarlägenhetsenheter, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter.

Vilken typkod har fastigheten?Pil

Vilken typkod en fastighet har beror på vilken typ av fastighet det är. Skatteverket bestämmer en särskild typkod för varje fastighet vid fastighetstaxeringen.

Relaterade artiklar

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare