MäklarOfferter

Vem betalar mäklaren? Säljaren eller köparen?

Vem betalar mäklaren? Säljaren eller köparen?

När det är dags att sälja en bostad väljer de allra flesta att anlita en mäklare som ska ansvara för affären. Mäklaren ska fungera som en opartisk mellanhand som värnar om såväl köparens som säljarens intressen med ett undantag – bostadspriset. Mäklaren bör alltid jobba för att bostadens slutpris ska bli så högt som möjligt. Som ersättning för sitt arbete får mäklaren ett mäklararvode, även kallat provision. Är det säljaren eller köparen som betalar in mäklararvodet, och vilka andra kostnader tillkommer vid bostadsförsäljning/bostadsköp?

Säljaren betalar mäklararvodet – med handpenningen från köparen

Vid de allra flesta bostadsförsäljningar dras mäklararvodet av från handpenningen. Handpenningen är en förskottsbetalning som betalas av köparen till bostaden, oftast i samband med undertecknandet av köpekontraktet. Handpenningen brukar vara ungefär 10 % av köpeskillingen. Köparen sätter vid avtalad tidpunkt in handpenningen på mäklarens klientmedelskonto. Klientmedelskonton används av mäklare när de har hand om pengar för någon annans räkning, och syftet är att andras pengar inte ska blandas ihop med mäklarens egna tillgångar. Alla mäklare bör ha ett personligt klientmedelskonto och detta ska bara kunna nyttjas av mäklaren själv, samt eventuella firmatecknare och fullmaktshavare. När det är dags att genomföra den slutgiltiga betalningen betalas handpenningen ut till säljaren från klientmedelskontot, minus summan för mäklararvodet som samtidigt betalas ut till fastighetsmäklaren. Sammanfattningsvis är det alltså bostadssäljaren som betalar mäklararvodet vid en bostadsförsäljning, men säljaren behöver inte ligga ute med några pengar, eftersom arvodet dras från handpenning.

Det tillkommer andra kostnader utöver mäklararvodet

Det är viktigt att komma ihåg att det utöver mäklararvodet alltid tillkommer fler kostnader när du ska sälja en bostad. Vissa kostnader kan dock räknas bort om du är villig att utföra vissa uppgifter själv. Du kan till exempel genomföra flyttstädning och ordna med själva flytten på egen hand och på så vis slippa kostnader för städ- och flyttfirma.

Uppdragsavtalet anger hur mycket och när mäklaren får betalt

I uppdragsavtalet som tecknas mellan säljare och mäklare ska samtliga villkor för den aktuella försäljningen finnas med. Här står det till exempel när mäklararvodet ska betalas, vilket arvode mäklaren kommer ha rätt till och hur detta beräknas. Avtalet ska också redogöra för vilka tjänster som ingår i mäklararvodet. Det är ganska varierat med vad som ingår i arvodet och det kan variera mellan olika mäklare men vanligtvis ingår värdering, fotografering, visningar, marknadsföring, rådgivning, budgivning, kontraktskrivning, deponering av handpenning samt deklarationshjälp.

Tips

Nyfiken på vad mäklare tar i arvode? Se aktuell och kontinuerligt uppdaterad statistik om mäklararvoden.

Jämför mäklararvodenPil

Vad händer med mäklararvodet om bostaden inte blir såld?

Uppdragsavtalet innehåller även information kring huruvida mäklaren ska få sitt arvode eller inte om bostadsförsäljningen misslyckas. I de flesta fall tar mäklaren inget arvode om bostaden inte blir såld, men ofta står det att mäklaren får ta betalt för vissa utgifter som uppkommit genom uppdraget. Var även uppmärksam på information om mäklarens uppdragstid, även kallad ensamrättstid. Mäklaren har alltid rätt till provision under den här perioden, oavsett om försäljningen sker via mäklarens förmedling eller inte.

Vanliga frågor om

Vem betalar mäklaren? Säljaren eller köparen?

Betalar säljaren eller köparen mäklararvodet?Pil

Det är säljaren som betalar mäklararvodet till mäklaren vid en bostadsförsäljning. Arvodet dras från handpenningen som köparen betalar, vilket betyder att säljaren slipper ligga ute med pengar.

Nyfiken på arvoden?Få offerter från mäklareTjänsten är gratisInga förpliktelser
Jämför mäklararvoden