MäklarOfferter

Anlita mäklare för skrivuppdrag – om du redan har en köpare

Anlita mäklare för skrivuppdrag – om du redan har en köpare
Vad innebär ett skrivuppdrag?

Att anlita en mäklare för ett skrivuppdrag innebär att du som säljare eller köpare tar hjälp av en fastighetsmäklare för en specifik del av bostadsaffären, nämligen att upprätta köpekontrakt och hantera detaljerna kring tillträdet av bostaden. Skrivuppdraget är avsett för situationer där köpare och säljare redan har hittat varandra utan en mäklares inblandning.

Ibland hittar köpare och säljare varandra utan en mäklares inblandning. Även om du inte behöver hjälp med att hitta en köpare kan det vara komplicerat att hantera allt det juridiska och pappersarbetet. Här kommer skrivuppdraget in i bilden. Ett skrivuppdrag innebär nämligen att man anlitar en mäklare för kontraktsskrivning och framtagning av köpehandlingar.

Fördelar med att anlita mäklare för skrivuppdrag

Det kan kännas tryggt att en mäklare ordnar allt det juridiska samt tar fram avtal och kontrakt, eftersom det är viktigt att alla formella krav följs, annars kan köpet bli ogiltigt.

En mäklare har också en skyldighet att vara lyhörd på om köparen eller säljaren vill ha speciella regler i kontraktet. Om säljaren till exempel vill friskriva sig från fel på bostaden, måste mäklaren förklara vad friskrivningsvillkoret innebär för köparen. Mäklaren ska även förklara att villkoret innebär ett avsteg från vad som normalt gäller enligt lagen.

En annan fördel med att anlita en mäklare för ett skrivuppdrag är att banker ofta föredrar att en mäklare sköter överlåtelsen, eftersom mäklaren enligt Fastighetsmäklarlagen har en kontrollplikt även vid skrivuppdrag. Mäklaren ska kontrollera:

För fastighet

  • Vem som äger fastigheten
  • Vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten
  • Om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar

För bostadsrätt

  • Vem som äger bostadsrätten
  • Om bostadsrätten är pantsatt

Detta ingår i skrivuppdraget

Exakt vad som ingår skrivuppdraget beror på om det är ett hus eller en bostadsrätt som ska säljas. Målet med skrivuppdraget är att underlätta processen och se till att allt går till på ett lagligt och korrekt sätt. Här följer en förenklad beskrivning av de vanliga stegen i ett skrivuppdrag:

Tips

Sälja bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning.

Jämför mäklarePil

Förberedelser

I det inledande skedet samlar mäklaren in nödvändig information från både köpare och säljare. Detta inkluderar uppgifter från lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen, utdrag ur lägenhetsregistret, samt bilagor som stadgar och årsredovisningar. Mäklaren kontrollerar eventuella pantbrev och genomför en identitetskontroll av alla inblandade parter för att garantera en säker affär.

Mäklaren förbereder också ett avtalsförslag komplett med alla nödvändiga bilagor. Avtalsförslaget skickas sedan till både köparen och säljaren för att de ska ha möjlighet att noggrant granska all information innan de går vidare med undertecknandet.

Kontraktskrivning

Kontraktskrivning kan antingen ske på mäklarens kontor eller i den aktuella bostaden, beroende på vad som är mest bekvämt för alla inblandade parter. När köpare och säljare känner sig nöjda och alla frågor blivit besvarade, undertecknas kontraktet av båda parterna. Efter att kontraktet har signerats, är det mäklarens uppgift att organisera ett möte med banken för att förbereda inför tillträdet. Handpenningen ska betalas in till mäklarens konto inom sju bankdagar från kontraktskrivningen.

Tillträde

Tillträdet sker vanligtvis antingen på mäklarens kontor, banken eller i bostaden. På tillträdesdagen undertecknas handlingar som likvidavräkning och i fallet med fastighetsförsäljning ett köpebrev som sedan används för att ansöka om lagfart. Mäklaren säkerställer att alla finansiella transaktioner slutförs ordentligt och meddelar säljaren när allt är klart för nyckelöverlämning.

Mäklaren ska anpassa köpehandlingarna

Enligt god fastighetsmäklarsed ska mäklaren alltid anpassa köpehandlingarna specifikt för den aktuella försäljningen. Det betyder att handlingarna måste överensstämma med det som säljaren och köparen har kommit överens om. Mäklaren ska också gå igenom handlingarna tillsammans med köparen och säljaren för att förklara avtalsvillkoren och se till att alla förstår dem.

Om det är något du inte förstår i avtalet, eller om du känner dig osäker på något, be alltid mäklaren att gå igenom kontraktet och förklara villkoren innan du skriver under.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil

Vad kostar ett skrivuppdrag

Priset för ett skrivuppdrag varierar beroende på vilken typ av bostad det handlar om samt uppdragets omfattning. Ett skrivuppdrag för en bostadsrätt kan kosta från 8 000 kronor upp till 25 000 kronor. Ett skrivuppdrag för ett hus kostar mellan 10 000 kronor och 25 000 kronor. De breda prisintervallen beror på valet av mäklare, mäklarens erfarenhet, hur mycket tid mäklaren lägger ned på uppdraget och de försäkringar som täcker eventuella fel i kontraktet. Kostnaden för skrivuppdraget är avdragsgill när du deklarerar bostadsförsäljningen.

Det är bra att jämföra erbjudanden från olika mäklare innan du väljer vem du ska anlita. Det hjälper dig att hitta en mäklare som passar just dina behov och önskemål. Behöver du hjälp att hitta mäklare för ett skrivuppdrag, kan du använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst – tjänsten är helt gratis och icke bindande.

Skillnad mellan skrivuppdrag och förmedlingsuppdrag

Ett skrivuppdrag skiljer sig från ett förmedlingsuppdrag genom att köpare och säljare på egen hand fått kontakt med varandra. I ett skrivuppdrag behöver inte mäklaren utföra uppgifter som att skapa en objektsbeskrivning eller beräkna boendekostnader, om inte annat avtalats.

Vissa kontroller och krav som gäller för ett förmedlingsuppdrag gäller även för ett skrivuppdrag. Detta inkluderar att verifiera ägarskap, kontrollera inteckningar och servitut, samt om fastigheten är en del av gemensamhetsanläggningar. Mäklaren måste även följa penningtvättslagar genom att säkerställa kundkännedom före uppdrag och innan köpehandlingar undertecknas. Omsorgsplikten och etiska regler gäller också, vilket innebär att mäklaren ska se till att alla avtal och villkor är klara och rättvisa för alla parter, samt att handlingarna anpassas efter den specifika affären.

Avtalet med mäklaren

Både köparen och säljaren har möjlighet att anlita en mäklare för att få hjälp med kontraktskrivningen. Även om det inte är ett krav, rekommenderar vi att du upprättar ett skriftligt avtal med den mäklare du anlitar för ett skrivuppdrag, för att undvika eventuella missförstånd.

Hitta mäklare för ett skrivuppdrag

Vi rekommenderar att du jämför olika mäklare när du behöver hjälp med kontraktsskrivningen. Det är inte bara pris du bör titta på när du gör ditt val, utan även mäklarens erfarenhet, kunskap och vad som faktiskt ingår i skrivuppdraget. Att hitta rätt mäklare kan vara avgörande för både din upplevelse och det slutgiltiga försäljningsresultatet av din bostad. MäklarOfferter har hjälpt tusentals bostadssäljare att hitta mäklare för ett skrivuppdrag.

Artiklar om mäklare (52)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare