MäklarOfferter

Vad händer om bostadsrättsföreningen saknar styrelse?

Vad händer om bostadsrättsföreningen saknar styrelse?

En bostadsrättsförening måste enligt föreningslagen ha en styrelse med minst tre ledamöter, varav en måste vara ordförande. Om en bostadsrättsförening saknar styrelse inträder likvidationsplikt. Det innebär att föreningens tillgångar säljs och bostadsrätterna omvandlas till hyresrätter. De tidigare bostadsrättsägarna får bo kvar, men blir efter föreningen hyresgäster.

Styrelsen ska ha minst tre ledamöter

Styrelsens uppdrag är att förvalta bostadsrättsföreningen. Det innebär bland annat att styrelsen har hand om föreningens ekonomi och underhåll av fastigheten. Enligt lag måste en styrelse ha minst tre ledamöter och en av dem måste vara ordförande. Andra vanliga poster är kassör och sekreterare. En styrelse kan också ha suppleanter som kan ersätta ordinarie ledamöter som inte kan fullgöra sina styrelseuppgifter.

Saknas styrelse inträder likvidationsplikt

Valberedningens uppgift är att tillfråga bostadsrättsföreningens medlemmar om de vill sitta i styrelsen. På föreningsstämman väljs sedan ledamöterna in i styrelsen. Om valberedningen misslyckas med sitt uppdrag och inte får ihop tillräckligt många medlemmar som vill vara med i styrelsen eller om styrelsens ledamöter avgår, kan föreningen riskera att behöva genomgå en tvångslikvidation. I sådana fall har föreningen möjlighet att hos Tingsrätten ansöka om likvidation av bostadsrättsföreningen. Det är Bolagsverket eller tingsrätten som kan fatta beslut om en tvångslikvidation.

I samband med likvidationen säljs föreningens tillgångar och skulderna regleras. Eventuellt överskott delas mellan medlemmarna efter bostadsrätternas insatssummor. De bostadsrättsinnehavare som har privata bolån kommer att ha kvar sina lån men nu utan säkerhet i bostaden. Under likvidationen omvandlas nämligen bostadsrätterna till hyresrätter.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Andra fall av tvångsförsäljning

Om bostadsrättsföreningen inte kan betala sina skulder kan fordringsägare begära att föreningen sätts i konkurs. I sådant fall kommer en konkursförvaltare att ta över föreningens tillgångar och skulder och fastigheten kan komma att säljas mot de boendes vilja.

Gör styrelsearbetet mer attraktivt

Det kan vara svårt att få medlemmar i en bostadsrättsförening att ställa upp och sitta i styrelsen. Att ge skäligt arvode för styrelsearbetet kan därför vara ett sätt att locka fler medlemmar till styrelsen. Det är också viktigt att styrelsemötena är effektiva. Planera mötet i förväg och avhandla dagordningen i tur och ordning. Redogör styrelsearbetet på ett lättfattligt sätt så att det blir enkelt för nya medlemmar att komma in i styrelsen. Se också till att fördela arbetet som ska göras mellan ledamöterna så att det inte blir så betungande för enskilda ledamöter. En styrelse kan också köpa in tjänster och ta hjälp av en förvaltare som till exempel kan sköta föreningens ekonomi eller fastighetsskötsel. Då frigörs mycket tid för styrelseledamöterna. Tänk också på att hålla en god samtalston så kommer styrelsearbetet att kännas både roligare och enklare. Försök också att ha en aktiv valberedning som uppmanar både gamla och nya bostadsrättsägare att bli aktiva i föreningen. Bostadsrättsföreningen är ett gemensamt ansvar.

Vanliga frågor om

Vad händer om bostadsrättsföreningen saknar styrelse?

Vad händer om man inte får ihop en styrelse?Pil

Om en bostadsrättsförening inte har en styrelse inträder likvidationsplikt. Det innebär att föreningen avvecklas, fastigheten säljs som en hyresfastighet och bostadsrätterna blir hyresrätter. De tidigare bostadsrättsägarna får bo kvar, men blir hyresgäster hos den nya fastighetsägaren.

Kan en bostadsrättsförening vara utan ordförande?Pil

Nej, enligt föreningslagen måste en styrelse ha minst tre ledamöter. En av ledamöterna måste vara ordförande.

Artiklar om bostadsrättsförening (21)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare