MäklarOfferter

Hur många fastighetsmäklare börjar och slutar varje år?

Hur många fastighetsmäklare börjar och slutar varje år?

En fastighetsmäklare förmedlar fastigheter, bistår med rådgivning och hjälper till med avtal för trygga bostadsaffärer. För att arbeta som mäklare krävs en högskoleutbildning, praktik och registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Antalet mäklare i Sverige ökar, men samtidigt är det många som lämnar yrket tidigt bland annat för att det är svårt att hitta en balans mellan fritid och jobb.

Fler mäklare börjar än slutar

Det är fler mäklare som börjar i yrket än vad som slutar. Sedan mätningarna startade år 2001 var det endast åren 2012 och 2019 som fler mäklare lämnade yrket än vad som kom till. Varje år väljer många mäklare att sluta i branschen, men det totala antalet registrerade mäklare ökar trots detta. Avregistreringar kan bero på yrkesbyte, men också på pensioneringar, dödsfall, eller att mäklare blir avregistrerade på grund av att de inte uppfyller de formella kraven eller efter beslut från disciplinnämnden. Trenden är att något fler kvinnor än män lämnar mäklaryrket, samtidigt som det är fler kvinnor som söker sig till mäklarutbildningen.

Hur många blir mäklare varje år?

Antalet mäklare i branschen varierar varje år, men statistiken visar att registrerade mäklare har ökat i Sverige. År 2013 fanns 6 689 registrerade mäklare och år 2022 var antalet 7 782, några fler män än kvinnor. År 2022 var ett rekordår när 948 nyregistreringar av mäklare gjordes hos FMI.

År Nyregistreringar kvinnor Nyregistreringar män Totalt antal nyregistrerade mäklare
2022 458 485 943
2021 368 410 778
2020 359 298 657
2019 353 320 673
2018 394 397 791
2017 369 251 720

Antal nyregistrerade mäklare. Källa: Fastighetsmäklarinspektionen.

Hur många slutar som mäklare varje år?

År 2022 avregistrerades 673 mäklare. Detta kan jämföras med siffrorna för avregistreringar de senaste åren. År 2021 avregistrerades 496 mäklare, år 2020 561 och år 2019 689 mäklare. Statistiken från Fastighetsmäklarinspektionen visar dock att de flesta år är antalet nyregistreringar fler än antalet avregistreringar.

År Avregistreringar kvinnor Avregistreringar män Totalt antal avregistrerade mäklare
2022 340 331 671
2021 249 247 496
2020 290 271 561
2019 351 338 689
2018 331 272 603
2017 332 275 607

Antal avregistrerade mäklare. Källa: Fastighetsmäklarinspektionen.

Könsskillnader

Fortfarande idag är fler mäklare män än kvinnor. År 2022 var fördelningen 54 procent män och 46 procent kvinnor. Sedan mitten på 1990-talet har andelen kvinnor ökat i mäklarbranschen och denna ökning kommer troligtvis att fortsätta då fler kvinnor än män börjar studera till mäklare.

Många nyutbildade mäklare slutar tidigt

En del nyutbildade mäklare väljer att lämna mäklaryrket efter endast en kort karriär. Ett skäl är att det är svårt att hitta en bra balans mellan mäklaryrket och fritid. En mäklare har oregelbundna arbetstider och en hel del arbete är förlagt till kvällar och helger. Mäklarbranschen är också en typisk småföretagarbransch, ett typiskt mäklarkontor består ofta av endast ett fåtal personer, och detta kan försvåra ledarskapet. Unga mäklare kan helt enkelt ha svårt att få den hjälp och handledning som behövs för att utvecklas och lyckas i yrket. Den provisionsbaserade lönen kan också vara en bidragande faktor som får nyexaminerade mäklare att lämna yrket. En renodlad provisionslön känns ofta osäker, särskilt i tider när bostadsmarknaden stagnerar.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Var går mäklarna som slutar?

Mäklare som lämnar mäklaryrket är attraktiva inom många andra branscher. Några arbetsgivare som ofta anställer mäklare är till exempel fastighetsbolag och banker. Även myndigheter som Lantmäteriet och Skatteverket anställer mäklare.

Vanliga frågor om

Hur många mäklare börjar och slutar varje år?

Hur många mäklare slutar varje år?Pil

År 2022 avregistrerades 673 mäklare, år 2021 496 mäklare, år 2020 561 och år 2019 689 mäklare. Det totala inflödet brukar vara större än utflödet. I mäklarbranschen finns dock en trend som visar att unga nya mäklare lämnar yrket efter bara några år.

Varför slutar fastighetsmäklare?Pil

Många mäklare upplever att det är svårt att balansera en mäklarkarriär med familj och fritid. Även dåligt ledarskap kan vara en faktor som får mäklare att byta yrket. Mäklarbranschen är en småföretagarbransch, vilket kan göra det svårt för nyexaminerade mäklare att få tillräckligt med handledning. En annan faktor kan vara den provisionsbaserade lönen som kan uppfattas som osäker, vilket får vissa mäklare att lämna branschen.

Hur många slutar som mäklare varje år?Pil

Vanligtvis registreras fler mäklare av FMI än vad som avregistreras. Ett exempel är år 2022, då nästan 900 nya mäklare registrerades av FMI, medan nästan 673 mäklare avregistrerades. Under åren 2021, 2020 och 2019 slutade 496, 561 respektive 689 mäklare.

Artiklar om mäklare (53)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare