MäklarOfferter

Mäklarprovision – hur mycket provision får mäklare?

Mäklarprovision – hur mycket provision får mäklare?
Vad är mäklarprovision?

Mäklarprovision, som också kallas mäklararvode, är den avgift som mäklaren tar ut av säljaren för att förmedla en fastighet eller bostad. Det är alltså ersättningen som mäklaren får för att sälja en bostad eller fastighet.

Hur mycket provision mäklaren får är en förhandlingsfråga mellan bostadssäljaren och mäklaren. Innan du väljer vilken mäklare som ska få i uppdrag att sälja din bostad, är det därför viktigt att ta reda på information och statistik om mäklararvoden. Det är även klokt att jämföra olika mäklare, deras mäklararvoden och vad som ingår i arvodet. Den som är påläst kan lättare förhandla med olika mäklare och på så sätt få ut mer av sin försäljning. Om du behöver hjälp med att jämföra mäklare och vad de tar i provision kan du med fördel använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst.

Hur mycket tar mäklare i provision?

Vad mäklare tar i provision skiljer sig mellan olika mäklarbyråer men även inom samma byrå kan priserna variera beroende på vem mäklaren är. En duktig och rutinerad mäklare med lång erfarenhet i branschen tar ofta mer betalt än en nyutexaminerad fastighetsmäklare.

Bostadstyp och område påverkar provisionen

Mäklarprovisionen för villor är generellt sett högre än för bostadsrätter. Även området påverkar vilken provision mäklare tar. I storstäder och områden med höga bostadspriser får mäklare normalt sett högre arvoden än i områden där bostadspriserna är lägre. Här kan du se aktuella mäklararvoden för Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kolla vad som ingår i provisionen

Mäklarprovisionen skiljer sig också beroende på vad som ingår i tjänsten. Värderingfotografering, marknadsföring, visningarbudgivning samt upprättande av handlingar och kontraktsskrivning ingår nästan alltid, liksom deponering av handpenningen, bankkontakter, tillträdet och hjälp att deklarera bostadsförsäljningen. Utgifter som vanligtvis inte ingår, som självklart kan förhandlas i priset, är till exempel annonseringHemnet och i lokaltidningar, besiktning, homestyling, flytthjälp och flyttstädning.

Olika provisionstyper i mäklarbranschen

Mäklare i Sverige använder sig oftast av en av följande tre provisionstyper:

  • Procentuell provision: Här baseras provisionen på en fast procentandel av bostadens slutpris. Det betyder att mäklarens ersättning ökar om slutpriset på bostaden blir högre.
  • Arvodestrappa: Denna provisionstyp innebär att mäklarens arvode är uppdelat i olika procentsatser baserade på försäljningspriset. Det kan exempelvis handla om en viss procentsats för den del av priset upp till en viss summa, och en annan procentsats för den del som överstiger detta belopp. I många fall sätter mäklaren även ett minimumbelopp för provisionen, så att de alltid får en minimumersättning för sitt arbete.
  • Fast provision: Fast arvode innebär att mäklaren och säljaren bestämmer ett fast pris för mäklarens arbete. Det innebär att mäklarens provision inte påverkas av bostadens slutpris.

Hur mycket av provisionen behåller mäklaren?

De flesta mäklare har en provisionsbaserad lön, vilket innebär att deras inkomst helt och hållet kommer från mäklararvoden som bostadssäljare betalar när de säljer sina bostäder. Vanligtvis får mäklaren behålla mellan 20 och 30 procent av mäklararvodet, medan mäklarföretaget tar den resterande delen. Det innebär också att om inga försäljningar genomförs, får mäklaren ingen lön alls. Vad mäklare tjänar i provision varierar alltså väldigt mycket mellan olika mäklare.

Mäklarens rätt till provision

För att mäklaren ska ha rätt till provision måste det finnas ett skriftligt förmedlingsuppdrag som ger mäklaren ensamrätt att försöka sälja bostaden under en bestämd tid. Mäklarens rätt att få provision tar emellertid inte automatiskt slut när ensamrättsperioden löper ut. Om en försäljning går igenom där mäklaren har introducerat köparen till säljaren, och det är tydligt att försäljningen faktiskt hände på grund av mäklarens insats, då har mäklaren rätt till sin provision.

Mäklarprovision om bostaden inte säljs

Vissa mäklare kan begära att få ersättning för utlägg som de har haft under försäljningsprocessen, även om bostaden inte säljs. För att mäklaren ska ha rätt till ersättning för särskilda utlägg ska detta tydligt framgå i förmedlingsuppdraget eller i en annan skriftlig överenskommelse.

Tvister om mäklarprovision

Om du som bostadssäljare är missnöjd med mäklarens arbete, till den grad att du anser att mäklaren har misskött försäljningsuppdraget, kan du ha rätt till en reducering av mäklararvodet. För att pröva ärendet kan du vända dig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd.

Tips

Jämför mäklararvoden enkelt med MäklarOfferters unika jämförelsetjänst. Få gratis offerter och kostnadsförslag från mäklare i ditt område.

Jämför mäklararvodenPil

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om

Mäklarprovision

Vad får en mäklare i provision?Pil

Faktorer som påverkar mäklarprovisionen är bland annat bostadstyp, mäklarens kunskap och erfarenhet samt förväntat slutpris.

Har mäklare provision?Pil

Mäklarens kompensation för en bostadsförsäljning kallas för provision eller arvode. Ersättningen kan vara en procentsats på köpeskillingen, en arvodestrappa eller en fast provision.

När har mäklaren rätt till provision?Pil

Mäklaren får oftast betalt när bostaden har överlåtits till köparen men även om försäljningen inte blir av kan mäklare få ersättning för särskilda utlägg eller om bostaden säljs inom mäklarens ensamrättsperiod eller till en person som förmedlats av mäklaren. Detta ska regleras i förmedlingsuppdraget mellan mäklaren och säljaren.