MäklarOfferter

Sälja tomt – Stycka av tomtmark och sälja

Sälja tomt – Stycka av tomtmark och sälja

Regler och bestämmelser

Enligt plan- och bygglagen, PBL, definieras en tomt som ett område med mark för en eller flera byggnader och den mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och som behövs för att byggnaderna ska kunna användas för tänkt ändamål. Det kan till exempel vara plats för parkering eller för lek och utevistelse. En tomt är inte någon allmän plats avsedd för gemensamma behov och inte heller samma sak som en fastighet. En tomt kan dock utgöra samma område som en fastighet eller en del av en fastighet. Det kan också finnas flera tomter på en fastighet och en tomt kan sträcka sig över flera fastigheter. Tomtgränsen kan markeras med ett staket eller en häck men det kan också vara olika terrängförhållanden som skogskant, vägkant eller strandlinje som markerar gränsen. Här går vi igenom sådant som är bra att tänka på när du ska sälja en tomt eller en tomtmark.

Tips

Behöver du hjälp med din tomtförsäljning? Hitta bra mäklare som säljer tomter – snabbt och enkelt med vår unika matchningstjänst.

Till matchningstjänstenPil

Värdera tomt och tomtmark

Vid en värdering av en tomt finns några faktorer som ofta påverkar marknadsvärdet. Några exempel är tomtens area, eventuella servitut och pantbrev, taxeringsvärde, möjligheten att bygga på tomten, avstyckningsmöjligheter, om det finns el, vatten och fiber framdraget, allmänna kommunikationer i området och om det finns befintliga byggnader på tomten. Vilken årstid som passar bra för en tomtförsäljning beror på vilket typ av tomt det är. En tomt med havsnära läge kan kännas attraktiv för en köpare inför sommarhalvåret medan en tomt i fjällen lockar mer under vintersäsongen. Ofta har dock läget större betydelse än årstid och säsong. 

Stycka av tomt och sälja

En ägare till en eller flera tomtar kan vara intresserad av att stycka av och sälja en bit tomt. Det innebär att tomten delas upp i två eller flera delar. Avstyckning av tomt beror på tomtens storlek. Är du intresserad av att köpa en tomt kan du helt enkelt kontakta markägaren och fråga om det finns intresse av att stycka av tomten. Glöm inte bort att kontrollera om marken kan bebyggas om detta är din avsikt. Du behöver ett giltigt förhandsbesked om bygglov av kommunen. 

När det gäller avstyckning av tomt finns dock en del regler som man måste förhålla sig till. Vissa tomter får till exempel inte styckas av alls och andra tomter får bara avstyckas efter särskilda regler. Det är också viktigt att kontrollera områdets detaljplan när man ska stycka av en tomt. Om tomten ligger utanför detaljplanen måste kommunen kontaktas. Det kan nämligen finnas områdesbestämmelser som påverkar hur man får stycka av tomten. Man måste också ta hänsyn till naturen och djurlivet i området.

Lantmäteriet genomför avstyckningen genom en så kallad lantmäteriförrättning. Priset för en avstyckning av en tomt varierar och beror på vad ändamålet är och vilka förutsättningar det finns för förändringarna, till exempel om området är detaljplanerat, om det finns servitut och om man behöver göra en fastighetsbestämning. Handläggningstiden varierar också. Ärendet registreras när det kommer in till Lantmäteriet och sedan tilldelas ärendet en handläggare. En mätningsingenjör åker ut till tomten för att kontrollera gränserna och staka ut nya. När all information är insamlad fattas ett fastighetsbildningsbeslut, ett ersättningsbeslut, ett tillträdesbeslut och ett avslutningsbeslut som skickas till tomtägaren.

Förberedelser inför en tomtförsäljning

Tomten behöver egentligen inte förberedas på något sätt före en försäljning. Det kan dock löna sig att röja tomten, till exempel fälla träd, ta bort stubbar och stenblock och rensa bland buskar och sly. Det finns företag som specialiserat sig på tomtförädling. De ser till att tomten blir byggklar och håller koll på detaljplaner och andra juridiska möjligheter och begränsningar innan tomten säljs. Det kan också vara en bra idé att visa hur ett hus skulle kunna passa in på tomten om den potentiella köparen vill bebygga tomten.

Sälja tomt med eller utan mäklare

Många tar hjälp av en mäklare vid försäljning av en tomt som kan hjälpa till med värdering, marknadsföring, visning, budgivning och avtalsskrivning. När du tar hjälp av en mäklare för att stycka av en tomt och sälja blir det en kostnad för dig. Jämför därför gärna flera mäklare och deras provision för att hitta den mäklare som passar dig bäst. Mäklarens pris är en faktor men även kunskap och erfarenhet av liknande försäljningar kan vara avgörande för affären. Att stycka av en eller flera tomter och sälja kan du också göra utan en mäklarens hjälp. Ta då gärna hjälp av en jurist för att upprätta avtalet.

Deklarera tomtförsäljning

Försäljningen av en obebyggd tomtmark ska deklareras året efter påskrivet köpekontrakt. Hur säljaren ska betala skatt när hen säljer en tomt beror på om tomten räknas som en privatbostadsfastighet eller som en näringsfastighet.

Vanliga frågor om

Sälja tomt

Hur säljer man en tomt?Pil

En tomt kan säljas via en mäklare eller på egen hand. Efter en värdering följer marknadsföring, visningar, budgivning och kontraktsskrivning mellan säljaren och köparen. Vid avstyckning finns en del regler som man måste förhålla sig till.

Hur mycket skatt när man säljer tomt?Pil

Tomten beskattas olika om det är en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet.

Hur mycket kan man sälja mark för?Pil

Olika faktorer påverkar värdet på tomten, till exempel dess area, eventuella servitut och pantbrev, taxeringsvärde, möjligheten att bygga på tomten, avstyckningsmöjligheter, om det finns el, vatten och fiber framdraget, allmänna kommunikationer i området och om det finns befintliga byggnader på tomten.

Kan man stycka av en tomt?Pil

Ja, Lantmäteriet är den beslutsfattande myndigheten.

Vad krävs för att få stycka av en tomt?Pil

Tomten ska vara lämplig för ändamålet den är avsedd för och ett förhandsbesked om bygglov om planen är att bebygga tomten ska vara klart innan Lantmäteriet kontaktas.

Vad kostar det att stycka av en tomt?Pil

Priset för en avstyckning av en tomt varierar och beror på vad ändamålet är och vilka förutsättningar det finns för förändringarna, till exempel på om området är detaljplanerat, om det finns servitut och om man behöver göra en fastighetsbestämning.

Vad kostar en fastighetsbestämning?Pil

En fastighetsbestämning innebär att man avgör var fastighetsgränserna går. Hur komplext ärendet är och antal handläggningstimmar påverkar priset för en fastighetsbestämning.

Hur stor ska en tomt vara?Pil

Tomten ska fungera till de ändamål den är avsedd till, till förutsättningarna på platsen och till omgivningens krav.

Hur mycket är en tomt värd?Pil

Tomtens värde beror på en mängd olika faktorer, till exempel area, möjligheten att bygga på tomten, avstyckningsmöjligheter och om det finns el, vatten och fiber framdraget.

Hur stor del av tomten får man bygga på?Pil

I kommunens detaljplan över området finns bestämt hur mycket av en tomt som får bebyggas.

Vem betalar avstyckning av tomt?Pil

Tomtägaren ska ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet men kostnaden kan fördelas mellan säljare och köpare om detta avtals fram och skrivs in i kontraktet.

Hur lång tid tar det att stycka av en tomt?Pil

Det beror på Lantmäteriets handläggningstid och tar ofta några månader.

Vad behövs för att sälja en tomt?Pil

Om tomten ska bebyggas krävs ett giltigt förhandsbesked om bygglov av kommunen. 

Hur värderar man en tomt?Pil

När en tomt ska värderas kontrolleras en mängd olika faktorer, till exempel area, möjligheten att bygga på tomten, avstyckningsmöjligheter och om det finns el, vatten och fiber framdraget.

Vad är en tomtmark värd?Pil

Man kan utgå från tomtens taxeringsvärde men en mäklare kontrollerar också andra faktorer vid en värdering av en tomt, till exempel area, möjligheten att bygga på tomten, avstyckningsmöjligheter och om det finns el, vatten och fiber framdraget.

Hur gör man när man ska sälja en tomt?Pil

En mäklare kan anlitas som hjälper till med värdering, marknadsföring, visning av tomten, budgivning och upprättande av avtal. En tomt kan även säljas på egen hand men då kan det vara bra att låta en jurist upprätta avtalen om man själv inte har de juridiska kunskaper som behövs. Tomten kan säljas som en helhet eller styckas av.

Att sälja en tomt – hur fungerar det?Pil

En tomt kan säljas genom en mäklare som då hjälper till med bland annat värdering, marknadsföring, visning av tomten, budgivning och upprättande av avtal. En tomt kan även säljas på egen hand men då kan det vara bra att låta en jurist upprätta avtalen om man själv inte har de juridiska kunskaper som behövs. Tomten kan säljas som en helhet eller styckas av.

Artiklar om sälja bostad (122)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare