MäklarOfferter

Vad är mäklararvode och vad ingår i arvodet?

Vad är mäklararvode och vad ingår i arvodet?

Mäklararvode, eller mäklarprovision som det också kallas, är den kostnad som fastighetsmäklare tar betalt för att förmedla bostäder. Arvodet kan variera mycket mellan olika mäklare och beror på en rad olika faktorer som bostadens slutpris, marknadsläget, mäklarens erfarenhet och vad som ingår i arvodet.

Hur bestäms mäklararvodet?

Mäklararvodet kan bestämmas på olika sätt och det är viktigt att detta avtalas skriftligen mellan säljaren och mäklaren innan försäljningsprocessen påbörjas. De vanligaste arvodestyperna är följande:

Fast arvode

Ett förutbestämt belopp som mäklaren får oavsett vad bostaden säljs för. Fördelen med ett fast arvode är att säljaren redan på förhand vet vad mäklararvodet blir, men nackdelen är att det kan medföra att mäklaren inte är lika motiverad till att försöka få ut ett så högt försäljningspris som möjligt. Fast arvode är en modell som är vanligare i mindre städer och för bostäder där bostadens värde är mindre än en miljon.

Exempel: Mäklaren tar ett fast arvode om 40 000 kr. Oavsett vad din bostad säljs för.

Genomsnittligt fast mäklararvode i Sverige: 57 192 kr

Jämför mäklararvoden →

Procentsats (rörligt mäklararvode)

Ett arvode som är baserat på en procentuell andel av försäljningspriset. Mäklaren får alltså mer i arvode ju mer bostaden säljs för. Procentsatsen brukar ligga på mellan 1,5 och 7 procent beroende på bostadens värde samt vad som ingår i arvodet. Ett lågt uppskattat slutpris brukar innebära en högre procentsats och ett högt uppskattat slutpris brukar medföra en lägre procentsats. Fördelen med den här modellen är att den uppmuntrar mäklaren till att sälja din bostad till ett så högt pris som möjligt, eftersom mäklaren själv då får en högre provision.

Exempel: Mäklaren tar 3 % av bostadens försäljningspris. Om bostaden säljs för 2 000 000 kr så får mäklaren 60 000 kr i arvode.

Genomsnittligt procentarvode: 65 419 kr

Jämför mäklararvoden →

Arvodestrappa

En arvodestrappa innebär att mäklaren får ett fast belopp eller en lägre procentsats upp till en viss gräns på försäljningsbeloppet och en annan högre procentsats på allt över den gränsen. Fördelen med en arvodestrappa är att mäklaren motiveras ännu mer att försöka få ut ett så högt försäljningspris som möjligt. Den här typen av arvodesmodell är vanligare i storstäder.

Exempel: Mäklaren tar 30 000 kr i arvode i grundarvode plus 10 % på den del av slutpriset som överstiger 3 000 000 kr. Om bostaden säljs för 3 500 000 kr så får mäklaren 30 000 kr + 50 000 kr = 80 000 kr i arvode.

Genomsnittligt arvode med arvodestrappa: 70 021 kr

Jämför mäklararvoden →

Tips

Ska du sälja din bostad så kan du enkelt jämföra flera olika mäklare och deras arvoden på MäklarOfferter.

Jämför mäklararvodenPil

Förhandling och jämförelse

Innan du väljer en mäklare är det klokt att jämföra flera olika mäklare och deras arvoden. Du kan förhandla om arvodet och komma överens om en arvodestyp som passar dig. Det är också viktigt att se över vilka tjänster som ingår i arvodet, så att du vet exakt vad du betalar för.

Tips

Nyfiken på vad mäklare tar i arvode? Se aktuell och kontinuerligt uppdaterad statistik om mäklararvoden.

Se statistikPil

Vad ingår i arvodet?

Mäklaren hjälper till med allt från att värdera bostaden till att sköta visningar och förhandla fram ett slutpris med köparen. I mäklararvodet ingår normalt en rad olika tjänster som mäklaren utför eller delegerar till andra. Det handlar primärt om marknadsföring av bostaden, genom att exempelvis ta fram professionella foton och visningsmaterial, samt att ordna och genomföra visningar för potentiella köpare. Dessutom ingår rådgivning kring prissättning och hjälp med att förhandla fram det högsta priset med intresserade spekulanter. Mäklaren ser även till att all nödvändig dokumentation är på plats inför försäljningen, och assisterar med juridiska aspekter kring överlåtelsen, som att se till att ett korrekt köpekontrakt upprättas.

Detta ingår oftast i mäklararvodet

 1. Värdering av bostaden
  • Marknadsanalys: Mäklaren gör en analys av den lokala marknaden för att fastställa ett realistiskt utrops- och försäljningspris för bostaden.
  • Objektsbedömning: En bedömning av själva bostaden, där mäklaren tar hänsyn till faktorer som skick, läge och planlösning.
 2. Marknadsföring
  • Förbättringstips och råd: Mäklaren rekommenderar olika förbättringar och åtgärder som säljaren kan göra för att förbereda bostaden inför fotografering och visning.
  • Fotografering: Professionell fotografering av bostaden för att visa den från sin bästa sida i annonsmaterial och online.
  • Framtagning av bostadsannons: Mäklaren skriver en objektsbeskrivning utifrån insamlade uppgifter om bostaden och upprättar en bostadsannons med bilderna från fotograferingen.
  • Visningsmaterial: Framställning av visningsmaterial som broschyrer och informationsblad.
  • Annonsering: Viss annonsering, t.ex. på mäklarens egna hemsida samt i kontorets skyltfönster ingår (dock ingår oftast inte annonsering på Hemnet).
 3. Visningar och budgivning
  • Öppna visningar: Mäklaren håller i öppna visningar där potentiella köpare kan komma och titta på bostaden.
  • Privata visningar: I vissa fall kan det också bli aktuellt med privata visningar för specifika intressenter.
  • Budgivningshantering: Mäklaren tar emot och följer upp bud från potentiella köpare.
 4. Administration och juridiskt arbete
  • Kontroll av köparens ekonomi: Mäklaren kontrollerar exempelvis köparens lånelöfte.
  • Kontraktsförhandlingar: Mäklaren hjälper till med att förhandla fram ett avtal som är tillfredsställande för både säljare och köpare.
  • Upprättande av köpehandlingar: Mäklaren tar fram ett köpekontrakt utifrån köparens och säljarens överenskommelse.
  • Kontraktsskrivning: Mäklaren anordnar en mötesplats där köparen och säljaren skriver på köpekontraktet.
  • Mottagande av handpenning: Mäklaren tar emot handpenningen som köparen betalar in på mäklarens klientmedelskonto, där den förvaras fram till tillträdet.
  • Juridisk rådgivning: Mäklaren erbjuder juridisk rådgivning i samband med försäljningen och ser till att alla lagar och regler följs.
  • Dokumenthantering och arkivering: Mäklaren hanterar all dokumentation som är nödvändig för försäljningen, inklusive kontrakt och andra juridiska dokument. Kontrakt och originalhandlingar arkiveras hos mäklaren i upp till 10 år.
 5. Slutförande av bostadsaffären
  • Tillträde: Mäklaren anordnar ett möte mellan köparen och säljaren och ser till att slutbetalning görs samt att nycklarna till bostaden överlämnas.
  • Överlåtelse: Mäklaren ser till att överlåtelsen går smidigt och att alla nödvändiga dokument är på plats.
  • Deklarationshjälp: Mäklaren bistår med information om hur försäljningen ska deklareras i säljarens inkomstdeklaration.

Det är viktigt att notera att det som ingår i mäklararvodet kan variera mellan olika mäklare. Fastighetsmäklarinspektionen rekommenderar bostadssäljare att jämföra flera olika mäklare och deras erbjudanden innan man väljer att anlita en mäklare. MäklarOfferters unika jämförelsetjänst hjälper bostadssäljare att kostnadsfritt jämföra mäklare och mäklararvoden.

Detta ingår normalt inte i arvodet

Det finns vissa tjänster och kostnader som vanligtvis inte ingår i mäklararvodet, eller som kan variera beroende på vilken mäklare man väljer. Nedan följer några av de tjänster som vanligtvis inte ingår i mäklararvodet:

 • Annonskostnader: Kostnader för att annonsera bostaden på olika plattformar, till exempel Hemnet, sociala medier och ibland tryckt material.
 • Homestyling: Även om mäklaren kan rekommendera homestyling, är kostnader för möblering och inredning oftast en separat kostnad som säljaren står för.
 • Renoveringar och förbättringar: Mäklaren kan rekommendera renoveringar för att höja värdet på bostaden, men kostnaderna för dessa ingår inte i mäklararvodet.
 • Lagfart och pantbrev: Kostnader som uppstår i samband med ett husköp, såsom lagfart och pantbrev betalas av köparen, inte av mäklaren.
 • Besiktningskostnader: En överlåtelsebesiktning eller en statusbesiktning är oftast inte inkluderad i mäklararvodet. Detta är något säljaren väljer och bekostar själv, även om mäklaren kan hjälpa till att arrangera det.
 • Energideklaration: Om det behövs en ny energideklaration inför försäljningen är det oftast säljaren som står för kostnaden.
 • Flyttstädning: Kostnader för flyttstädning täcks inte av mäklararvodet; detta är något säljaren ordnar och betalar för separat.
 • Flytthjälp: Kostnader för flyttfirma för att flytta möbler och tillhörigheter ingår inte i mäklararvodet.
 • Försäkringar: Kostnader för diverse försäkringar som kan vara aktuella i samband med en försäljning, till exempel försäkringar för dolda fel, täcks inte av mäklararvodet.
 • Avgifter: Ibland kan det tillkomma avgifter från t.ex. bostadsrättsföreningen i samband med ett ägarbyte. Dessa avgifter ingår inte i mäklararvodet.

Som tidigare nämnt kan det som ingår i mäklararvodet variera stort mellan olika mäklare. För att säkerställa att du gör det bästa mäklarvalet rekommenderar vi att använda MäklarOfferters jämförelsetjänst, som är det optimala verktyget för att jämföra olika mäklare och deras arvoden, och därmed hitta den mäklare som bäst motsvarar dina förväntningar och behov inför försäljningen.

Relaterade artiklar