MäklarOfferter

Bostadsbubbla & bostadskrasch – när spricker bostadsbubblan?

Bostadsbubbla & bostadskrasch – när spricker bostadsbubblan?
Vad är en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla är när bostadspriserna är betydligt högre än motiverat. Faktorer som styr priser på bostäder är bland annat efterfrågan och tillgången, ränteläget och en förväntan om en framtida värdeökning.

När värdet på bostäder, hus och bostadsrätter, är högre än motiverat brukar man tala om en bostadsbubbla. Olika faktorer påverkar hur och när en bostadsbubbla utvecklas. Låga räntor tillsammans med hög efterfrågan av bostäder på marknaden och en förhoppning om att bostäderna ska öka i värde är exempel på avgörande faktorer.

Vid en bostadsbubbla stiger priserna på bostäder snabbt och efterfrågan på bostäder är betydligt större än tillgången. Detta fenomen är vanligare i storstäder än på landsbygden. Är dessutom räntorna låga vågar låntagare ta större bolån då månadskostnaderna endast ökar marginellt. Även den ekonomiska tillväxten i landet och en förväntan att bostäder ska öka i värde ser man i en bostadsbubbla. En varningssignal att bostadsmarknaden befinner sig i en bubbla är när priserna på bostäder under lång tid ökar mer än hushållens inkomster.

När spricker bostadsbubblan och blir en bostadskrasch?

Om bostadspriserna istället snabbt minskar spricker bostadsbubblan och det blir en bostadskrasch istället. Detta kan ske mycket snabbt som under finanskrisen på 1990-talet, men en bostadskrasch kan också komma mer smygande över en längre tid. En bostadskrasch börjar ofta med en oro på bostadsmarknaden. Bostadsköparna börjar tvivla på värdeökningarna och blir mer försiktiga i budgivningarna och det kommer färre spekulanter på visningarna. Måste man av någon anledning sälja sin bostad kan priset landa en bit under inköpspriset vilket innebär att man fortfarande har skulder trots att bostaden är såld. Den privata konsumtionen minskar och detta påverkar hela samhällsekonomin och ökar risken för en lågkonjunktur. Det kan ta lång tid innan marknaden återhämtar sig och bostadspriserna är tillbaka på samma nivåer som före kraschen. Hur en framtida bostadprisutvecklingen kommer att se ut spekuleras det alltid om. Det är med andra ord mycket svårt att göra en prognos.

Den höga inflationen under 2022 har lett till att Riksbanken har behövt höja styrräntan med flera procentenheter. Höjningen av styrräntan har medfört dyrare bolån vilket har lett till sjunkande bostadspriser. Under 2022 har bostadspriserna sjunkit med cirka 13 procent från toppen. För att det ska klassas som en bostadskrasch brukar man säga att priserna ska falla med 15 till 20 procent, så det ser ut som att vi börjar närma oss en bostadskrasch. Om Riksbanken fortsätter att höja styrräntan så är en krasch på bostadsmarknaden trolig. Skulle arbetslösheten dessutom öka, så kommer prisnedgången på bostäder att bli ännu större. Många bedömare tror att priserna kan falla med 20 procent eller mer från toppen, om vi får en ökande arbetslöshet i Sverige under 2023.

Vad kan hända i värsta fall om bostadsmarknaden kraschar?

Hör riksbankschef Stefan Ingves svar på frågan som han fick under livesändningen av #FrågaRiksbanken 23 september 2021.

Tips

Ska du sälja din bostad? MäklarOfferter hjälper årligen tusentals bostadssäljare att hitta rätt mäklare.

Hitta bästa mäklarenPil
Vanliga frågor om

Bostadsbubbla & Bostadskrasch

Vad innebär en bostadsbubbla?Pil

Det är när priserna på bostäder ökat kraftigt och det finns risk för att bostadsmarknaden ska krascha. Stigande räntor, ökad försiktighet hos bostadsspekulanter och större arbetslöshet är faktorer som kan få en bostadsbubbla att spricka.

Är det bostadsbubbla?Pil

Det är inte orimligt att anta att de låga räntorna fram till 2022 har bidragit till en situtation som inte är hållbar i längden. 

När kommer bostadskraschen?Pil

Det är svårt att förutse en bostadskrasch, men en varningssignal kan vara att bostadspriserna ökar mer än hushållens inkomster. Man brukar definiera en bostadskrasch som ett prisfall på 15 till 20 procent. Under 2022 föll bostadspriserna med 13 procent från toppen, om nedgången fortsätter under de kommande månaderna så kommer Sverige drabbas av en bostadskrasch under 2023.

Hur kan en prisbubbla uppstå?Pil

När efterfrågan på bostäder är större än tillgångarna i kombination med lågt ränteläge och en hög förväntan om bostäderna framtida värdeökning kan vara faktorer som påverkar en bostadsbubbla.

När sprack bostadsbubblan sist?Pil

I början på 1990-talet inträffade ett rejält prisfall på bostadsmarknaden, bostadspriserna föll då med ungefär 20 procent. Senast under finanskrisen 2007-2008 föll priserna med ca 15 procent.

Vad skulle hända vid en bostadskrasch?Pil

Bostadspriserna faller kraftigt och värdet på bostäder minskar.

Hur mycket sjunker bostadspriserna vid en krasch?Pil

Mindre nedgångar kan förekomma utan att man talar om en bostadskrasch. Större nedgångar på 15-20 % kan definieras som en bostadskrasch.

Hur mycket föll bostadspriserna under bostadskrisen på 90-talet?Pil

Priserna på hus föll med cirka 20 % och priserna på bostadsrätter sjönk ytterligare något mer.

Hur mycket föll bostadspriserna 2007–2009?Pil

Från den högsta noteringen sommaren 2007 till den lägsta noteringen hösten 2008 föll bostadspriserna med ca 13 % i Sverige. I Stockholm och Malmö föll bostadspriserna med över 15 % och i Göteborg föll de med 10 %.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare