MäklarOfferter

När betalar man mäklararvodet?

När betalar man mäklararvodet?

Mäklararvodet betalas vanligtvis i efterskott efter försäljningen och bostadssäljaren betalar oftast inget arvode om bostaden inte säljs. Det är säljaren som betalar mäklararvodet, men säljaren behöver inte ligga ute med några pengar, eftersom mäklararvodet dras från handpenningen som bostadsköparen betalar in på mäklarens klientmedelskonto.

Betalningsvillkoren anges i förmedlingsuppdraget

I förmedlingsuppdraget mellan mäklaren och säljaren fastställs alla de villkor som ska gälla för bostadsförmedlingen. I uppdragsavtalet står bland annat mäklararvodets storlek samt hur och när arvodet ska betalas. Hur stor mäklarens ersättning är beror på flera olika saker. Faktorer som påverkar mäklararvodet mest är:

  • Valet av mäklare
  • Bostadens värde
  • Bostadens geografiska läge
  • Bostadstyp

Mäklararvodet är en förhandlingsfråga mellan bostadssäljaren och fastighetsmäklaren. Det finns tre olika arvodesmodeller som mäklare använder sig av. De två vanligaste arvodestyperna är en så kallad arvodestrappa eller att mäklaren tar ut en procentsats av försäljningspriset. Mäklaren och säljaren kan också komma överens om ett fast arvode som inte styrs av försäljningspriset.

I avtalet står också när säljaren ska betala mäklararvodet och att det först ska betalas när alla övriga eventuella villkor för förmedlingen är uppfyllda. Övriga villkor kan till exempel handla om att en besiktning ska göras före försäljningen eller att ett medlemskap i en bostadsrättsförsäljning ska beviljas före försäljningen om förmedlingen gäller en bostadsrätt. Mäklaren ska förklara de villkor som gäller under försäljningen och som finns med i förmedlingsuppdraget innan det undertecknas.

Tips

Nyfiken på vad mäklare tar i arvode? Se aktuell och kontinuerligt uppdaterad statistik om mäklararvoden.

Se statistikPil

Mäklararvodet betalas när alla försäljningsvillkor är uppfyllda

I förmedlingsuppdraget står alltså de villkor som ska gälla under förmedlingen samt mäklararvodets storlek och när det ska betalas. Det vanligaste är att mäklaren drar av sin provision från handpenningen. Handpenningen är köparens förskottsbetalning och sätts in på mäklarens konto, ett så kallat klientmedelskonto, när köpekontraktet undertecknas. Handpenningen är vanligtvis tio procent av försäljningspriset. Vid tidpunkten för den slutgiltiga betalningen får säljaren handpenningen minus mäklararvodet.

Tidpunkten för när mäklararvodet ska betalas anges i de flesta fall i förmedlingsuppdraget. Om betalningsvillkor saknas för när mäklarens ersättning ska betalas måste mäklaren begära betalningen.

Även om bostaden inte säljs under förmedlingsuppdraget kan en mäklare ha rätt till provision. Det gäller i de fall mäklaren har förmedlat kontakten till köparen och det finns ett orsakssamband mellan försäljningen och mäklarens arbete. Mäklaren kan också ha rätt att få betalt för utgifter som hen haft i samband med förmedlingsuppdraget.

Vanliga frågor om

När betalar man mäklararvodet?

När betalar man mäklararvodet?Pil

Mäklararvodet betalas vanligtvis i efterskott efter försäljningen och bostadssäljaren betalar oftast inget arvode om bostaden inte säljs. Det vanligaste är att mäklararvodet dras från köparens handpenning.

När betalar man mäklaren?Pil

I förmedlingsuppdraget finns vanligtvis information om när mäklararvodet ska betalas. I de flesta fall dras den från köparens handpenning när alla villkor för förmedlingen är uppfyllda. Om informationen saknas i avtalet måste mäklaren begära av säljaren att få betalat.

Nyfiken på arvoden?Få offerter från mäklareTjänsten är gratisInga förpliktelser
Jämför mäklararvoden