MäklarOfferter

Dåliga mäklare – när bostadsaffären blir en katastrof

Dåliga mäklare – när bostadsaffären blir en katastrof

Oseriösa fastighetsmäklare kan utmärka sig på många olika sätt, men typiska exempel på dåliga mäklare är de som medvetet missköter sitt uppdrag, ignorerar god fastighetsmäklarsed och inte följer lagar och branschregler. Det kan vara mäklare som fuskar med dokumentation och journalföring, skriver inkorrekta kontrakt och överlåtelsehandlingar eller pressar klienter att skriva under avtal med tveksamma överenskommelser. Det kan vara mäklare som ljuger i marknadsföringen, nyttjar lockpriser och fifflar med budgivningen eller ger felaktig information till köparen och lovar sådant som inte stämmer. Det kan vara mäklare som har ett otrevligt eller nonchalant bemötande, slarvar eller gör allvarliga fel som kan orsaka ekonomisk skada för de inblandade parterna.

Hur undviker man dåliga mäklare?

Det bästa sättet att undvika att anlita en dålig mäklare är att jämföra flera olika fastighetsmäklare innan du bestämmer dig. Det är också viktigt att kontrollera så att mäklarna är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen, vilket är ett måste för att få förmedla bostäder. Ta in offerter från flera mäklare och jämför deras villkor och priser. Se till att träffa varje mäklare personligen, gärna i bostaden som ska säljas. Då blir det enklare att avgöra vem du känner mest förtroende för. 

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mäter varje år kundupplevelserna bland köpare och säljare inom fastighetsmäklarbranschen. För pandemiåret 2021 landade kundnöjdhetsindex på 68 av 100. Det tyder på relativt nöjda kunder som överlag känner trygghet och förtroende för mäklarna. Precis som tidigare år styrdes valet av mäklare primärt av det geografiska läget, personlig erfarenhet och rekommendationer. En intressant notering var också att rekommendationsgraden låg som högst bland mäklarkunder som hade haft klagomål men fått en snabb och smidig klagomålshantering. Kontentan är att en mäklare som har mottagit klagomål inte nödvändigtvis behöver vara en dålig mäklare. Hanteringen är helt avgörande för kundupplevelsen. Ibland kan missnöjet snarare grunda sig i att man som bostadssäljare kanske inte har haft realistiska förväntningar baserade på det aktuella marknadsläget. Kanske har man satt utgångspriset för högt jämfört med liknande objekt och blivit besviken när slutpriset inte motsvarade förhoppningarna.

Vad kan man göra om man har råkat ut för en dålig mäklare?

Om du har generella klagomål som rör hanteringen av ditt förmedlingsuppdrag bör du i första hand tala direkt med mäklaren för att försöka finna en lösning.

Anmäl mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen

Anser du att mäklaren har misskött sitt uppdrag och förseelsen är av allvarligare karaktär kan du anmäla denne till Fastighetsmäklarinspektionen. FMI är en statlig tillsynsmyndighet som har till uppgift att registrera, granska och kontrollera landets alla fastighetsmäklare och se till att de följer god fastighetsmäklarsed. Anmälan kan göras anonymt på myndighetens hemsida. Bedömer FMI:s disciplinnämnd att det finns fog för en utredning kan det leda till något av följande:

  • Anmälan avskrivs då FMI inte anser att mäklaren har agerat felaktigt.
  • Den berörda mäklaren får en erinran.
  • Mäklaren erhåller en varning och en prick i registret.
  • Mäklaren avregistreras och beläggs med yrkesförbud under en viss tid.

Kräv skadestånd via Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd

Om mäklarens agerande har orsakat allvarliga ekonomiska konsekvenser och du vill begära skadestånd eller sänkt provision finns ett antal olika vägar att gå. I första hand bör du kontakta mäklaren direkt och förklara exakt vad du vill ha kompensation för. Är mäklaren inte tillmötesgående kan du vända dig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, som hanterar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. FRN har dock ingen tvingande makt utan kan endast ge rekommendationer.

Ta ärendet till domstol

Vägrar mäklaren att rätta sig efter FRN:s beslut kan du som en sista utväg välja att stämma mäklaren och utkräva ersättning via tingsrätten. Om mäklaren döms till skadestånd och vägrar betala kan Kronofogden utmäta mäklarens tillgångar. En rättsprocess kan dock bli både kostsam och mödosam. Därför bör du först rådgöra med en kunnig jurist som kan bedöma om det är värt att vidta rättsliga åtgärder. FMI har väl insatta jurister som kan hjälpa dig att avgöra om mäklaren har agerat felaktigt. Mäklarsamfundets kundombudsman kan också bistå med kostnadsfri vägledning i juridiska frågor som rör bostadsförmedlingsärenden.

Tips

Risken att råka ut för en dålig mäklare minskar avsevärt om du jämför mäklare innan du väljer att anlita någon. Fastighetsmäklarinspektionen rekommenderar att jämföra flera olika mäklare inför en bostadsförsäljning.

Jämför mäklarePil

Byt mäklare

Om du redan har råkat ut för en dålig mäklare återstår bara en sak att göra – byt mäklare. För att undvika att samma sak sker igen gör du klokt i att träffa och jämföra flera olika mäklare innan du väljer en ny. Kom bara ihåg att säga upp det gamla förmedlingsuppdraget och se till att begära ut den tidigare mäklarens spekulantlista. Denna ska överlämnas till den nya mäklaren så att du inte riskerar att få betala dubbla arvoden. Om köparen har anvisats av mäklare nummer ett har denne nämligen rätt till provision. Har du haft att göra med en dålig mäklare är det särskilt viktigt att kontrollera vad som står i uppdragsavtalet innan uppsägning så att du inte drar på dig extra kostnader.

Vanliga frågor om

Dåliga mäklare

Hur undviker man att anlita en dålig mäklare?Pil

Genom att följa Fastighetsmäklarinspektionens rekommendationer och jämföra flera olika mäklare innan man väljer vilken man vill anlita.

Vad kan man göra om man har råkat ut för en dålig mäklare?Pil

Om mäklaren har misskött sitt uppdrag, anmäl denne till FMI och byt mäklare.

Artiklar om mäklare (53)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare