MäklarOfferter

Vad är en bostadsrättsförening – hur bildas och fungerar en BRF?

Vad är en bostadsrättsförening – hur bildas och fungerar en BRF?
Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening, ofta förkortat brf, är en ekonomisk förening som tillhandahåller bostadsrätter i föreningens hus.

En bostadsrättsförening, eller en BRF som det ofta förkortas, är en ekonomisk förening som tillhandahåller bostadsrätter i föreningens hus. Den som är medlem i bostadsrättsföreningen och bor i en bostadsrätt brukar kallas för bostadsrättshavare. Detta innebär att den som bor i en bostadsrätt inte äger själva bostaden utan bara rätten att bo i bostaden på obegränsad tid så länge föreningens regler och stadgar följs. Vem äger bostadsrätten då? Jo, det gör bostadsrättsföreningen.

Hur bildas en bostadsrättsförening och vad innebär det att äga en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening kan bildas i ett nybyggt hus av de boende som flyttar in men en förening kan även ske genom en ombildning till bostadsrätt när boenden i en hyresfastighet köper fastigheten av fastighetsägaren och bildar en bostadsrättsförening. Man brukar tala om att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt. Det finns både fördelar och nackdelar med att bo i en hyresrätt eller en bostadsrätt. I en bostadsrätt har du större frihet att renovera och göra om bostaden men du har också ett större ansvar och måste till exempel stå för vissa reparationer av bostaden själv. Det är till exempel bostadsrättshavaren som ansvarar för alla golv, väggar, tak och vitvaror i bostaden. Yttertak och fasad är bostadsrättsföreningens ansvar.

När en bostad säljs och byter ägare behövs ett skriftligt avtal och för en bostadsrätt kallas detta avtal för ett överlåtelseavtal och ska undertecknas av både säljare och köpare. Köper du en bostadsrätt i en relativt nybildad bostadsrättsförening är det viktigt att kolla upp hur stora skulder föreningen har. Äldre bostadsrättsförening har ofta inte lika stora skulder som nya då de troligtvis redan amorterat en del. Är skulderna stora och räntorna stiger kan det innebära att föreningen måste höja avgiften för att klara amorteringarna. Bor du i en bostadsrätt betalar du alltså en avgift till föreningen som går till gemensamma driftskostnader. Vad som ingår i avgiften skiljer sig mellan olika bostadsrättsföreningar. I vissa bostadsrättsföreningar ingår till exempel vatten- och värmekostnader och tv- och bredbandsabonnemang i avgiften. Det är mycket ovanligt men en bostadsrättsförening kan gå i konkurs.

En bostadsrätt har inte ett eget taxeringsvärde. Det är föreningens fastighet eller fastigheter som har taxeringsvärde. Fastighetsskatt för en bostadsrätt betalas in via avgiften till föreningen. Andrahandsuthyrning av bostadsrätt är tillåtet om bostadsrättsföreningen godkänner det. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner en andrahandsuthyrning kan du som bostadsrätthavare söka tillstånd hos hyresnämnden för uthyrning av bostadsrätt. Vid uthyrning i andra hand av en bostadsrätt ska ett andrahandskontrakt skrivas.

Vad är skillnaden mellan en bostadsförening och en bostadsrättsförening?

En bostadsförening styrs av lagen om ekonomiska föreningar och av föreningens stadgar, inte av bostadsrättslagen som bostadsrättsföreningar styrs av. Detta innebär ofta att boenden i en bostadsförening har fler regler att förhålla sig till. En regel kan till exempel vara att det är reglerat i stadgarna hur länge man får bo i bostaden.

Äkta och oäkta bostadsrättsföreningar

När det kommer till bostadsrättsföreningar finns det två varianter: äkta bostadsrättsförening och oäkta bostadsrättsförening. Förenklat kan man säga att en äkta bostadsrättsförening ska ha minst 60 % privatägda bostadsrättslägenheter i fastigheten. När Skatteverket bedömer om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta kontrolleras med andra ord hur föreningens verksamhet är uppdelad. En oäkta bostadsrättsförening har större intäkter från hyresrätter och lokaler och detta påverkar hur föreningen beskattas. De flesta bostadsrättsföreningar är äkta.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Hur fungerar en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening måste varje år hålla en föreningsstämma och utöver årsstämman kan även styrelsen i bostadsrättsföreningen kalla till extra föreningsstämmor. På årsstämman ska styrelsen i bostadsrättsföreningen lägga fram en årsredovisning och en revisionsberättelse. Alla bostadsrättsföreningar måste alltså redovisa årsredovisningar. Det är också stämman som utser bostadsrättsförenings styrelse. Styrelsens uppgift är att ta beslut om den löpande driften. Det kan bland annat gälla vilken bredbandsleverantör föreningen ska ha eller hur snöskottningen ska gå till. Om du bor i föreningen men inte sitter i styrelsen kan du lämna en motion, ett förslag, till styrelsen om lösningar på olika problem. Styrelsens uppgift är också att kontrollera att föreningens medlemmar uppfyller sina skyldigheter. I bostadsrättsföreningens stadgar finns de regler som gäller för verksamheten och vilka rättigheter och skyldigheter som medlemmarna har.

Vanliga frågor om

Bostadsrättsförening

Vad gör en bostadsrättsförening?Pil

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter sina bostadsrätter till sina medlemmar. 

Hur lång tid tar det att få medlemskap i bostadsrättsförening?Pil

Medlemsprövningen brukar göras inom en månad från att ansökan skickats in, i vissa fall kan det ta två månader.

Vad är en äkta bostadsrättsförening?Pil

I en äkta bostadsrättsförening består verksamheten till minst 60 % av att tillhandahålla bostäder till medlemmarna.

Vad är oäkta bostadsrättsförening?Pil

I en oäkta bostadsrättsförening är mindre än 60 % av verksamheten att tillhandahålla bostäder till medlemmarna och en större del av verksamheten består av hyresrätter och lokaler. 

Vem äger lägenheten i en bostadsrättsförening?Pil

Bostadsrättsföreningen äger lägenheten och den som bor äger rätten att bo där.

Hur många bostadsrättsföreningar finns i Sverige?Pil

Det finns cirka 33 000 registrerade bostadsrättsföreningar i Sverige (2021).

Kan en bostadsrättsförening neka medlemskap?Pil

Ja, men det är ovanligt. Det kan förekomma vid bland annat seniorboenden där man måste ha uppnått en viss ålder för att ha rätt att bo där men också om den boende har betalningsanmärkningar eller saknar inkomst.

Får bostadsrättsföreningar dra av moms?Pil

Nej, en bostadsrättsförening kan inte göra avdrag för ingående moms.

Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?Pil

Föreningsstämman fattar vissa beslut bland annat om stadgeändringar och väsentliga beslut som rör ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Styrelsen fattar beslut om föreningens skötsel och bostadsrättshavaren har ansvar för reparationer av till exempel väggar, tak och golv i den egna bostaden.

Vad menas med bostadsrättsföreningen?Pil

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de som bor i lägenheterna, bostadsrättshavarna, tillsammans äger föreningens fastighet eller fastigheter.

Vad gäller i en bostadsrättsförening?Pil

Bostadsrättsföreningens stadgar måste följas av alla boenden i föreningen och bostadsrättsföreningen måste följa bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Vem äger huset i en bostadsrättsförening?Pil

Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och bostadsrätthavaren äger rätten att bo.

Varför finns bostadsrättsföreningar?Pil

För att upplåta fastighetens bostäder till sina medlemmar.

Relaterade artiklar

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare