MäklarOfferter

Budgivningslista – kan man begära ut budgivare?

Budgivningslista – kan man begära ut budgivare?
Kan man begära ut en budgivningslista?

Köparen och säljaren har rätt att få ta del av budgivningslistan. Övriga spekulanter och budgivare har bara rätt att veta vad försäljningspriset blev, inte uppgifter om vem som lagt vilket bud.

Mäklaren som är ansvarig för budgivningen måste notera alla bud i en så kallad budgivningslista. Ibland kallas budgivningslistan för en budgivningsförteckning eller en anbudsförteckning. Budgivningslistan används vid bostadsaffärer för att skapa transparens. Köparen ska kunna kontrollera att det är riktiga personer bakom alla bud, och inte så kallade bluffbud eller falska bud. Det förekommer nämligen att mäklare eller säljare använder bulvaner som lägger bud på bostaden för att trissa upp köpeskillingen. För att minska risken för oseriösa budgivare använder en del mäklarfirmor budgivning via Mobilt BankID. Då måste budgivaren legitimera sig via BankID för att kunna lägga ett bud. Köparen och säljaren har rätt att få ta del av budgivningslistan, och den brukar överlämnas till båda parter vid tillträdet. Övriga spekulanter och budgivare har bara rätt att veta vad försäljningspriset blev, inte uppgifter om vem som lagt olika bud.

Öppen budgivning och sluten budgivning

Vid en öppen budgivning presenterar mäklaren alla bud i löpande tidsföljd till säljaren och alla budgivare. En budgivare kan även lägga ett så kallat dolt bud. Budet ska då vara hemligt för övriga budgivare men det är säljaren som bestämmer om ett dolt bud ska accepteras och redovisas för övriga budgivare. Sluten budgivningen är mindre vanligt och innebär att bud lämnas inom en viss tidsram, ofta skriftligen, och öppnas vid ett tillfälle.

Ett bud är aldrig bindande före att ett kontrakt undertecknas av säljaren och köparen. Det är också alltid säljaren som bestämmer vem som ska få köpa bostaden. Det behöver med andra inte alltid vara den som lagt det högsta budet som får köpa bostaden Om det kommer in ytterligare bud efter avslutad budgivning måste mäklaren framföra detta till säljaren. Säljaren kan då anta eller avfärda det nya budet.

Vilka uppgifter ska finnas med i en budgivningslista?

Budgivningslistor ska innehålla samtliga bud och vid vilken tidpunkt dessa lades. Det ska också framgå vem som la vilket bud och kontaktuppgifter till alla budgivare. I budgivningslistan ska också eventuella villkor förknippade med ett bud finnas med. En budgivningslista ska alltså innehålla:

  • budgivarnas namn
  • budgivarnas kontaktuppgifter
  • budens belopp
  • när buden lades
  • eventuella villkor förknippade med buden.

Mäklare och budgivningslistor

Det är mäklarens uppgift att sköta budgivningslistan vid en bostadsaffär. Om mäklaren inte sköter detta eller slarvar kan köparen skicka en anmälan till fastighetsinspektionen som beslutar om mäklaren ska få en varning eller om någon annan åtgärd ska vidtas. Finns belägg för att falska bud har använts är det bedrägeri.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil
Vanliga frågor om

Budgivningslista

Vad är en budgivningslista?Pil

En budgivningslista är en förteckning över alla inkomna bud i en budgivning. En budgivningslista ska innehålla budgivarnas namn och kontaktuppgifter, budens belopp, när de lades och eventuella villkor förknippade med buden.

Kan man begära ut budgivare?Pil

Köparen och säljaren får budgivningslista när bostadsaffären är klar, ofta vid tillträdet.

Får säljaren veta vilka som budar?Pil

Mäklaren måste redovisa alla bud under budgivningen, men inte namn på budgivarna. En budförteckning överlämnas till säljaren och köparen på tillträdesdagen.

Hur vet man säkert att andra budgivare inte är bulvaner?Pil

När köparen får budgivningslistan kan namnen kontrolleras. Många mäklarbyråer använder BankID för att minska risken för oseriösa budgivare.

Hur vet man att andra bud inte är bulvanbud?Pil

Vid ett bostadsköp får säljaren och köparen en budgivningslista med alla budgivarnas namn och kontaktuppgifter. Köparen kan då kontrollera att det finns riktiga personer bakom alla bud.

Artiklar om juridik (76)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.