MäklarOfferter

Mäklararvodet är avdragsgillt – så mycket avdrag får du göra

Mäklararvodet är avdragsgillt – så mycket avdrag får du göra
Är mäklararvodet avdragsgillt?

Ja, mäklararvodet är avdragsgillt. Det betyder att hela mäklararvodet får dras av från eventuell vinst man gör vid försäljning av bostad, fritidshus eller tomt. På så sätt minskas den vinstskatt som måste betalas. Det går också att göra skatteavdrag för mäklararvodet om bostaden sålts med förlust.

Mäklararvodet, som är den avgift du betalar till en fastighetsmäklare för att hantera försäljningen av din bostad, är avdragsgillt i deklarationen. Hur man gör avdrag för mäklararvodet beror på om bostadsförsäljningen resulterar i en vinst eller en förlust.

Vinst eller förlust påverkar storleken på ditt skatteavdrag

När du säljer en bostad och gör en vinst, får du dra av hela beloppet för mäklararvodet från vinsten, vilket minskar vinstskatten. Om du däremot säljer bostaden med förlust, kan du dra av 50 procent av förlusten för att minska din skatt. Det betyder att storleken på ditt skatteavdrag varierar beroende på om du har sålt din bostad med vinst eller med förlust.

Tips

Ska du sälja bostad? Jämför enkelt flera olika mäklare och deras arvoden på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Avdrag för mäklararvode vid försäljning med vinst

Om du säljer din bostad med vinst, det vill säga för ett högre pris än du köpte den för, måste du betala vinstskatt. Vinstskatten är 22 procent av vinsten, det vill säga skillnaden mellan försäljningspriset och det ursprungliga inköpspriset.

Du kan minska mängden skatt du betalar genom att göra avdrag för vissa kostnader relaterade till försäljningen. Mäklararvodet, tillsammans med andra utgifter relaterade till försäljningen såsom annonsering, homestyling, professionell fotografering, besiktningskostnader och eventuella avgifter för dolda fel-försäkringar, är alla avdragsgilla. Det betyder att du kan reducera din skattepliktiga vinst genom att dra av dessa kostnader från vinsten.

Det innebär att om du exempelvis har betalat 70 000 kronor i mäklararvode, kan du genom att dra av detta belopp från vinsten, minska vinstskatten med 15 400 kronor (eftersom 22 procent av 70 000 kronor är 15 400 kronor).

Exempel – med avdrag för mäklararvode:

Låt oss säga att du har sålt din bostad för 3 miljoner kronor. Du köpte bostaden för 2,6 miljoner kronor. Utöver detta betalade du 70 000 kronor i mäklararvode och gjorde förbättringar i hemmet (som renoveringar eller tillbyggnader) för 150 000 kronor.

Vinsten beräknas enligt följande:

 • Försäljningspris: + 3 000 000 kronor
 • Inköpspris: - 2 600 000 kronor
 • Mäklararvode: - 70 000 kronor
 • Förbättringsutgifter: - 150 000 kronor
 • Vinst: 3 000 000 - 2 600 000 - 70 000 - 150 000 = 180 000 kronor

Vinstskatten är 22 % av vinsten:

 • Vinstskatt: 180 000 kronor × 0,22 = 39 600 kronor

Exempel – utan avdrag för mäklararvode:

Om du inte drar av mäklararvode och förbättringsutgifter, blir din vinst högre. Så här ser beräkningen ut:

 • Försäljningspris: + 3 000 000 kronor
 • Inköpspris: - 2 600 000 kronor
 • Vinst utan avdrag: 3 000 000 - 2 600 000 = 400 000 kronor

Vinstskatten är 22 % av vinsten:

 • Vinstskatt: 400 000 kronor × 0,22 = 88 600 kronor

Utan att dra av kostnaderna betalar du 88 000 kronor i skatt på vinsten.

Genom att göra avdrag för mäklararvode och förbättringsutgifter kan vinstskatten i exemplen ovan alltså minskas från 88 000 kronor till 39 600 kronor, vilket ger ett skatteavdrag på 48 400 kronor.

Avdrag för mäklararvode vid försäljning med förlust

Om du säljer din bostad med förlust, det vill säga att det totala beloppet du spenderat på bostaden (inklusive inköpspris, kostnader för eventuella förbättringar och mäklararvode) överstiger det pris du sålde den för, kan du använda förlusten för att minska din skatt.

Du får använda 50 procent av förlusten som beräkningsunderlag för skatteavdraget. Om din förlust, när den halveras, är 100 000 kronor eller mindre, får du en skattereduktion på 30 procent av den halverade förlusten. Om den halverade förlusten överstiger 100 000 kronor, får du minska din skatt med 30 procent för upp till 100 000 kronor av denna halverade summa. För den del av den halverade förlusten som är mer än 100 000 kronor, får du minska din skatt med 21 procent.

Avdraget måste göras det år då förlusten uppstår och kan inte sparas till senare år.

Exempel – avdrag vid förlust:

Anta att du köpte bostaden för 2,6 miljoner kronor och sålde den för 2,5 miljoner kronor. Utöver detta betalade du 70 000 kronor i mäklararvode och gjorde förbättringar i hemmet (som renoveringar eller tillbyggnader) för 150 000 kronor.

Vinsten beräknas enligt följande:

 • Försäljningspris: + 2 500 000 kronor
 • Inköpspris: - 2 600 000 kronor
 • Mäklararvode: - 70 000 kronor
 • Förbättringsutgifter: - 150 000 kronor
 • Vinst: 2 500 000 - 2 600 000 - 70 000 - 150 000 = - 320 000 kronor

Avdragsgill förlust är 50 % av förlusten:

 • Avdragsgill förlust: 320 000 kronor × 0,5 = 160 000 kronor

För att beräkna ditt skatteavdrag:

 • De första 100 000 kronorna av din avdragsgilla förlust ger en skattereduktion på 30 %, vilket är: 0,3 x 100 000 = 30 000 kronor
 • Återstående 60 000 kronor (eftersom totala förlusten är 160 000 kronor) ger en skattereduktion på 21 %, vilket är: 0,21 x 60 000 = 12 600 kronor
 • Totalt skatteavdrag: 30 000 kronor + 12 600 kronor = 42 600 kronor

Andra avdragsgilla kostnader vid bostadsförsäljning

Förutom mäklararvodet kan även andra kostnader relaterade till försäljningen vara avdragsgilla. Dessa minskar din skatt genom att minska den vinstskattepliktiga vinsten. Här är exempel på kostnader som kan vara avdragsgilla:

 • Kostnader för att annonsera din bostad
 • Homestyling
 • Fotografering
 • Hyra och magasinering av möbler och föremål under visningen
 • Kostnader för att få din bostad värderad och besiktigad
 • Avgifter för försäkringar mot dolda fel samt kostnader för energideklaration
 • Kostnader för resor kopplade till försäljningen, till exempel för visningar, möten med mäklaren, kontraktsskrivning och överlämning av nycklar
 • Kostnader för ny-, till- eller ombyggnad relaterade till försäljningen
 • Advokatkostnader kopplade till försäljningen

Läs mer om hur du beräknar avdrag när man har sålt bostad med förlust.

Viktigt att spara kvitton och fakturor

Det är viktigt att spara alla kvitton och fakturor relaterade till bostadsförsäljningen. Detta inkluderar underlag för mäklararvodet och kvitton för andra avdragsgilla försäljningskostnader. Likaså är det viktigt att spara kvitton och fakturor från eventuella renoveringar som genomförts i bostaden, eftersom dessa behövs för att beräkna avdrag vid försäljningen. Om möjligt, bör även bilder och ritningar som visar bostaden före och efter renoveringarna bevaras. Dessa dokument är nödvändiga för att kunna göra de avdrag du är berättigad till när du deklarerar försäljningen.

Så deklarerar du mäklararvodet efter en bostadsförsäljning

När du ska deklarera mäklararvodet efter en bostadsförsäljning börjar du med att beräkna om du har gjort en vinst eller en förlust. Gör detta genom att subtrahera mäklararvodet och andra avdragsgilla försäljningskostnader, som annonsering och homestyling, från det totala försäljningspriset. För att deklarera bostadsförsäljningen, använd blankett K5 för småhus (som villa och radhus) och K6 för bostadsrätter. Fyll i mäklararvodet och övriga avdragsgilla kostnader i avsnitt B ”Beräkna vinst eller förlust” på blanketten. Se till att ha alla kvitton och dokumentation redo för att styrka dessa uppgifter. När all information är korrekt ifylld, skickar du in deklarationen till Skatteverket. Här kan du läsa mer om hur du deklarerar din bostadsförsäljning.

Vanliga frågor om

Avdrag för mäklararvode

Är mäklararvode avdragsgillt?Pil

Ja, mäklararvodet är avdragsgillt vid försäljning av en bostad. Det innebär att du kan dra av kostnaden för mäklararvodet från vinsten när du beräknar din vinstskatt, om du säljer bostaden med vinst. Om du säljer med förlust, kan avdraget bidra till förlusten som kan användas för att minska skatten på andra inkomster.

Hur mycket av mäklararvodet är avdragsgillt?Pil

När du säljer en bostad med vinst kan du dra av hela mäklararvodet. Vid försäljning av en bostad med förlust kan du dra av 50 procent av den totala förlusten för att minska din skatt. Hur mycket skatteavdrag man får göra beror alltså på om bostaden sålts med vinst eller förlust.

Är mäklararvode avdragsgillt vid förlust?Pil

Vid försäljning av en bostad med förlust kan du dra av 50 procent av den totala förlusten för att minska din skatt. För den halverade förlusten upp till 100 000 kronor får du 30 procent skattereduktion. Om den halverade förlusten överstiger 100 000 kronor, gäller 30 procent reduktion upp till denna gräns och 21 procent för överskjutande belopp.

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?Pil

Ja, du får dra av hela mäklararvodet från vinsten när du beräknar vinstskatten (reavinstskatten) vid försäljning av din bostad. Det innebär att mäklararvodet minskar den vinst som du behöver betala skatt för, vilket i sin tur minskar skatten du måste betala.

Hur deklarerar man mäklararvode?Pil

När du deklarerar mäklararvodet efter en bostadsförsäljning, beräkna först vinst eller förlust genom att dra av arvodet och andra avdragsgilla kostnader från försäljningspriset. Använd blankett K5 för hus och K6 för bostadsrätter.

Nyfiken på arvoden?Få offerter från mäklareTjänsten är gratisInga förpliktelser
Jämför mäklararvoden