MäklarOfferter

Vad händer med mitt bolån om jag blir arbetslös?

Vad händer med mitt bolån om jag blir arbetslös?

En låntagare är skyldig att följa de villkor som finns i bolåneavtalet med långivaren. Låntagaren måste bland annat betala ränta och amorteringar efter överenskommet avtal. Om låntagaren inte följer avtalet kan långivaren säga upp bolåneavtalet före avtalstidens slut.

Bolån vid arbetslöshet

En låntagare som blir arbetslös bör kontakta långivaren omedelbart om hen får svårt att återbetala bolånet. Om låntagaren inte kan betala enligt villkoren i avtalet, kan långivaren under vissa omständigheter säga upp bolånet. Detta kan på sikt leda till att bostaden måste tvångsförsäljas genom exekutiv auktion. Om dessutom bostadspriserna har fallit och bostaden måste säljas till ett lägre pris än inköpspriset kan låntagaren hamna i en sits där en del av skulden finns kvar trots att bostaden har sålts. Detta öde drabbade tiotusentals svenskar under 90-talskrisen.

Banken kan säga upp bolånet

Innan en låntagare beviljas ett bolån ger banken ett lånelöfte. Det visar hur stort belopp låntagaren får låna. Ett lånelöfte är inte bindande och kan dras tillbaka om inte villkoren i avtalet hålls.

Ett beviljat bolån kan dock en bank bara säga upp under vissa förutsättningar. Vid upprepade försenade betalningar när låntagaren inte betalar sina lånekostnader i tid eller om låntagaren undviker att betala sina skulder trots påminnelser kan banken säga upp ett lån i förtid. För att kunna säga upp bolånet vid försenade betalningar måste villkoret finnas med i avtalet.

Det samma gäller om låntagaren låter bostaden förfalla så mycket att den inte längre utgör en säkerhet för bolånet. Det gäller bara om bostaden förfaller och skicket försämras, inte om bostadens värdering sjunker på grund av en allmän prisnedgång på bostadsmarknaden. Det kan också vara så att banken har ekonomiska problem och inte kan bedriva låneverksamhet längre och därför säger upp bolånet i förväg.

Tvångsförsäljning av bostaden genom exekutiv auktion

Om banken säger upp bolånet måste låntagaren återbetala lånet. Det finns också en risk att ärendet går till inkasso och Kronofogden. Låntagaren får då en betalningsanmärkning. Kronofogden kan även utfärda ett betalningsföreläggande och utmäta till exempel låntagarens lön eller bil. I värsta fall kan det innebära att den pantsatta bostaden kan komma att tvångsförsäljas genom exekutiv auktion.

Låneskydd – försäkring mot minskad betalningsförmåga

För ett bolån kan en låntagare köpa till ett låneskydd. Det är en typ av försäkring som skyddar låntagaren vid minskad betalningsförmåga vid arbetslöshet. Ett låneskydd kan också omfatta bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. För att få teckna ett låneskydd måste vissa krav vara uppfyllda. Till exempel måste låntagaren vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Andra krav kan vara att låntagaren har en tillsvidareanställning, är frisk och arbetsför samt inte har passerat en viss ålder.

Låneskyddet betalas ut efter en viss karenstid beroende på villkoren i avtalet. Vid arbetslöshet betalar låneskyddet månadskostnaden för lånet. Beloppet styrs efter avtalsvillkoren och om låntagaren är arbetslös på heltid eller deltid. Vanligtvis finns ett maxbelopp för ersättningsnivån.

Låntagarens rätt att betala ett lån i förtid

En långivare kan endast säga upp ett låneavtal under vissa omständigheter. En låntagare har dock alltid rätt att säga upp avtalet och betala av ett bolån i förtid. I de flesta fall behöver låntagaren betala en ränteskillnadsersättning till långivaren.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil
Vanliga frågor om

Vad händer med mitt bolån om jag blir arbetslös?

Kan banken säga upp bolånet om jag blir arbetslös?Pil

En långivare har under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett bolån. Om du blir arbetslös och får svårt att betala amorteringar och räntor kan det vara skäl för långivaren att säga upp lånet.

Vad händer när banken säger upp mitt lån?Pil

Då måste du som låntagare betala tillbaka lånet. Det kan innebära att du måste säja bostaden. Kan du ändå inte betala tillbaka lånet kommer banken att skicka ett inkassokrav och sedan lämna ärendet till Kronofogden. I värsta fall kan bostaden tvångsförsäljas genom exekutiv auktion.

Hur undviker jag att banken drar tillbaka bolånet?Pil

Du måste betala dina lånekostnader enligt låneavtalet. Kontakta banken i så god tid som möjligt om du inte skulle klara av att betala dina skulder.

Kan banken återkalla ett beviljat bolån?Pil

Innan en låntagare beviljas ett bolån ger banken ett lånelöfte. Det visar hur stort belopp låntagaren får låna. Ett lånelöfte är inte bindande och kan dras tillbaka om inte villkoren i avtalet hålls. Ett beviljat bolån kan dock en bank bara säga upp under vissa förutsättningar, till exempel vid upprepade försenade betalningar.

Vad är låneskydd?Pil

Ett låneskydd är en försäkring som skyddar låntagaren vid minskad betalningsförmåga, till exempel arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall.

Artiklar om bolån (25)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare