MäklarOfferter

Tomträtt och tomträttsavgäld – vad är det och bör man friköpa tomt?

Tomträtt och tomträttsavgäld – vad är det och bör man friköpa tomt?
Vad är tomträtt & tomträttsavgäld?

Vid en tomträtt ägs tomten inte av fastighetsinnehavaren utan fastighetsägaren betalar en hyra, en tomträttsavgäld, till tomtägaren för att nyttja tomten. Den som har en tomträtt får använda ett visst markområde mot en hyra, en så kallad tomträttsavgäld.

Tomträtter har funnits i Sverige i ungefär hundra år och skapades för att möjliggöra för personer som inte hade råd att köpa mark att kunna bygga hus. När du har en tomträtt äger du nämligen inte tomten som fastigheten står på. Du betalar istället en hyra som kallas för tomträttsavgäld till den som äger tomten. I de flesta fall är det kommunen som äger tomten. Kostnaden för tomträttsavgälden styrs utifrån taxeringsvärdet på marken och få dras av i deklarationen som en ränteavgift. Avtalet om tomträtten kan gälla i flera decennier men tomträttsavgälden bestäms vanligtvis för tio år i taget.

Den som har en tomträtt kallas för tomträttshavare och har rätt att använda marken i princip på samma satt som vid en äganderätt, alltså en friköpt tomt. Tomträttshavaren kan till exempel anlägga rabatter, asfaltera ytor och gräva i marken. Tomträtter finns för bostadsändamål och för kommersiella ändamål och det är bara staten och kommuner som kan upplåta en tomträtt. Det finns omkring 40 000 småhus med tomträtt i Sverige.

Friköpa en tomträtt

När det kommer till småhus kan tomträttshavaren köpa loss sin tomträtt. Det kallas för att friköpa en tomträtt. När köpet är klart äger fastighetsägaren också tomten. Priset på tomträtter varierar och beror på markens värde. Är du intresserad av att köpa loss en tomträtt ska du kontakta markägaren, i de flesta fall kommunen. När köpebrevet undertecknats ska du som ny ägare ansöka om dödning av tomträtten. Det betyder att inteckningar, nyttjanderätter och servitut tas bort. Du ska också ansöka om lagfart.

Tomträtt vs äganderätt

Det är nästan alltid bättre att ha en friköpt tomt och det är också mycket vanligare än tomträtter. Har du äganderätt på tomten finns ingen risk att du förlorar den om hyresavtalet löper ut. Du behöver inte heller oroa dig för höjda boendekostnader om marktaxeringsvärden ökar och markägaren höjer hyran. Det finns inget pristak på tomträttshyran eller på tomträttspriset för den som vill köpa loss en tomträtt. Frågan har diskuterats många gånger men än finns ingen skyddslagstiftning på plats.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil
Vanliga frågor om

Tomträtt & tomträttsavgäld

Vad är en tomträtt?Pil

En tomträtt är en form av nyttjanderätt. Den som har en tomträtt får använda ett visst markområde mot en hyra, en tomträttsavgäld.

Vad är en tomträttsavgäld?Pil

En hyresavgift som tomträttshavaren betalar till tomtägaren, ofta kommunen.

Hur mycket betalar man i tomträttsavgäld?Pil

Tomträttsavgälden bestäms utifrån taxeringsvärdet på marken.

Vem betalar tomträttsavgäld?Pil

Den som innehar en tomträtt betalar tomträttsavgälden som ersättning för nyttjandet.

Är det vanligt med tomträtt?Pil

Det finns omkring 40 000 småhus med tomträtt i Sverige.

Vad får man göra på en tomträtt?Pil

Tomträttshavare får använda tomten i princip på samma sätt som vid en friköpt tomt.

Vad baseras tomträttsavgäld på?Pil

Tomträttsavgäld för tomträtter baseras oftast på markvärdet.

Kan man köpa loss tomträtt?Pil

Ja, tomträttsinnehavaren med småhus kan köpa loss sin tomträtt.

Vad kostar det att köpa loss en tomträtt?Pil

Priset för att friköpa en tomträtt för bostadsändamål utgår oftast från värdet på marken.

Vad är skillnaden på tomträtt & arrende?Pil

Den som innehar tomträtt avsedd för bostad betalar en hyra för nyttjandet. Ett arrende ger en privatperson eller ett företag rätt att använda ett avgränsat markområde inom en fastighet mot en avgift. Det finns olika typer av arrenden, till exempel jordbruksarrende och anläggningsarrende.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare