MäklarOfferter

Driftkostnad – vad är normal driftkostnad för villa och radhus?

Driftkostnad – vad är normal driftkostnad för villa och radhus?
Vad är driftskostnad?

Driftkostnaden styrs av boendeformen – villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet – och är den totala kostnaden för driften av bostaden. Amortering och ränta ingår inte i driftskostnaden.

Det är mycket att tänka på när man ska köpa en ny bostad och driftskostnaden är en faktor man inte ska glömma bort. Vad betyder då driftkostnad för ett hus och vad ingår i den? Driftskostnader är alla de kringkostnader som du måste betala för att bo i bostaden. I driftkostnaderna inkluderas bland annat hemförsäkring, el, vatten och sophämtning. Amorteringar och räntor på bolån räknas inte som en driftskostnad.

Vad räknas som driftskostnad för en villa, ett hus eller en bostadsrätt?

Vilka driftskostnader som ingår i en bostad beror på om det är en bostadsrätt eller ett hus. I driftkostnad för ett hus räknar man ofta kostnader för hemförsäkring, fastighetsavgift, värme, vatten och avlopp, el, sophantering och sotning. Även olika samfällighetsavgifter kan ingå liksom andra kostnader som kopplas ihop med boendet som till exempel larm, underhåll av pool och värmepump. Det är svårt att uppge en normal driftskostnad eftersom den styrs av så många olika faktorer. Husets storlek och ålder spelar in, liksom hur många som bor i hushållet och i vilken kommun fastigheten ligger. Kommuner tar nämligen olika avgifter för sophämtning och vatten- och avloppskostnader. Via Konsumentverket kan du göra en uppskattning av driftskostnad för en villa.

I driftkostnader för en bostadsrätt räknas oftast hemförsäkring med bostadsrättstillägg, el och uppvärmning. Sophämtning och avgifter för snöröjning och annat vägunderhåll ingår vanligtvis i månadsavgiften men detta kan skilja mellan olika bostadsrättsföreningar. I en hyreslägenhet brukar el och försäkring räknas in som en driftskostnad. 

Viktigt att tänka på inför ett bostadsköp

I bostadens presentation har säljaren gjort en uppskattning av husets driftskostnader. Mäklaren kontrollerar att summan ser rimlig ut men det kan bli fel och då kan driftskostnaderna vara både högre och lägre än säljaren uppgivit. Ta därför för vana att kontrollera att alla givna utgifter finns med i kalkylen och som tidigare nämnts är dessa poster kostnader för hemförsäkring, fastighetsavgift, värme, vatten och avlopp, el, sophantering, samfällighetsavgifter och övriga kostnader som till exempel larm, underhåll av pool och värmepump. 

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil
Vanliga frågor om

Driftkostnad

Vad betyder driftkostnad? Pil

Driftskostnad är ett samlingsbegrepp som summerar alla kostnader en boende har för att bo. Amortering och räntor för bolån inkluderas inte i driftskostnaden.

Vad ingår i driftkostnad? Pil

Det beror på vilken typ av bostad det gäller. Driftkostnad för en villa inkluderar ofta hemförsäkring, värme, vatten och avlopp, el, sophämtning, sotning, samfällighetsavgifter och fastighetsavgift. Driftskostnader för en bostadsrätt inkluderar ofta el, hemförsäkring med bostadsrättstillägg, värme och vatten. Vissa bostadsrättsföreningar betalar kostnaden för värme och vatten och då ingår dessa istället i månadsavgiften. För en hyresrätt består driftskostnaden av kostnaden för el och hemförsäkring.

Vad är normal driftkostnad för villa? Pil

Driftskostnaden styrs av många faktorer, till exempel bostadens storlek och ålder samt hur många som ingår i hushållet. Även avgifter för sophämtning och vatten- och avlopp varierar mellan olika kommuner. Det är därför svårt att uppge en normal driftskostnad.

Hur räknar man ut driftkostnad på hus? Pil

Summera alla kostnader du har för att bo i huset så får du fram driftskostnaden. Amorteringar och räntor för bolån ska inte räknas med. Använd gärna Konsumentverkets budgetkalkyl.

Vad är driftkostnad för bostadsrätt? Pil

Driftskostnader för en bostadsrätt inkluderar ofta el, hemförsäkring med bostadsrättstillägg, värme och vatten. Kostnaden för värme och vatten kan gå via bostadsrättsföreningen och då betalar du den via månadsavgiften till föreningen istället. 

Vad är en rimlig driftskostnad? Pil

En normalstor villa på cirka 150 kvadratmeter med en familj på fyra personer kan variera mellan 30 000 och 70 000 kronor per år.

Hur kan man sänka driftkostnad?Pil

Testa till exempel att sänka rumstemperaturen i bostaden, stäng av apparater när de inte används, släck lampor i rum där du inte är, täta dörrar och fönster, byt till snålspolande duschmunstycke och installera värmepump eller solceller.

Artiklar om ekonomi (62)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.