MäklarOfferter

Vad är bygglov och när behövs det? Så görs bygglovsansökan

Vad är bygglov och när behövs det? Så görs bygglovsansökan
Vad är bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd från kommunen som regleras av plan- och bygglagen och som bestämmer om du får bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en befintlig byggnad. I bygglovet prövas bland annat byggnadens placering och den yttre utformningen.

När det kommer till bygglov är frågorna komma. Måste man söka bygglov för pergola, altan och carport? Och vilka regler finns för bygglov i samband med uterum, garage, friggebod och balkong? Vad kostar ett bygglov och vad får man egentligen bygga utan bygglov? Vi reder ut alla regler runt bygglov.

Vad är ett bygglov och hur gör man göra en bygglovsansökan?

Ett bygglov är ett tillstånd som regleras av plan- och bygglagen i din kommun och det är till byggnadsnämnden som du ska skickar ansökan till när du ska bygga eller göra en förändring. Det är nämligen kommunen som bestämmer över planverksamheten och hur mark- och vattenområden ska se ut och användas. Kommunen har en översiktsplan som beskriver verksamhetens inriktning på ett längre perspektiv och en detaljplan som reglerar och utformar tätbebyggelsen och enstaka byggnader. Områdesbestämmelser kan utfärdas för ett område som saknar detaljplaner för att bland annat begränsa byggande eller skydda redan bebyggda områden.

Dubbelkolla med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver ett bygglov eller inte för ditt projekt. Är svaret ja måste du skicka in en ansökningsblankett, en situationsplan och bygglovsritningar. Innan byggnadsnämnden fattar ett beslut kontrolleras att ansökan är komplett och att den följer den detaljplan och de områdesbestämmelser som finns. När ditt bygglov är beviljat får du ett startbesked och först då kan du börja. Representanter kommer ofta ut till arbetsplatsen vid ett eller flera tillfällen och när byggnaden eller förändringen är klar får du ett slutbesked.

Hur länge är ett bygglov giltigt då? Ett bygglov gäller i två år från startbeskedet och projektet ska vara klart inom fem år. Du kan också ansöka om ett förhandsbesked som är giltigt i två år. Det finns också något som kallas för tillfälligt bygglov som gäller för en tidsbegränsad verksamhet. Ett tidsbegränsat bygglov är giltigt i tio år och kan förlängas med ytterligare fem år.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil

Bra att veta om bygglov

Att tidigt i processen boka ett möte med kommunen kan vara en god idé. Det är också bra att vara ute i god tid, att söka bygglov är nämligen en process som kan dra ut på tiden.

Att bygga eller göra en tillbyggnad utan bygglov

Ett bygge eller en tillbyggnad som kräver bygglov men saknar det kallas för svartbygge. Om kommunen upptäcker ett svartbygge kan ägaren krävas på en byggsanktionsavgift. Återställs byggnaden behöver avgiften inte betalas och det går också att ansöka om bygglov i efterhand. Det finns dock alltid en risk att det avslås. Preskriptionstiden för ett svartbygge är tio år. Det finns ingen preskriptionstid för strandskydd utan där kan kommunen när som helst agera vid svartbyggen.

Behövs bygglov för trädäck, förråd och fönster?

Så vad gäller för olika byggen och tillbyggnader? Måste man ansöka om bygglov för en inglasad altan eller när man vill bygga om ett garage till en bostad eller gäststuga? Byggnadsnämnden i kommunen har alltid sista ordet men det finns vissa generella regler att förhålla sig till. Tänk också på att du kan behöva ansöka om marklov och rivningslov också. Planerar du att bygga en ny altan och det är en tillbyggnad eller en nybyggnad som förändrar fastighetens utseende eller om den ska byggas en bit ovanför marken behövs förmodligen ett bygglov. Ett trädäck eller en altan i marknivå kräver oftast inget bygglov. Ett atterfallshus eller en friggebod får du bygga på en tomt med ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Du måste dock anmäla planen och vänta på startbesked. Det finns också regler för hur stort huset får vara och hur nära tomtgränsen det får ligga. En carport, ett garage, ett inglasat uterum och ett växthus som håller sig inom samma ramar som attefallshus och friggebod behöver inte heller bygglov men det är viktigt att förstå att det finns många olika faktorer som kan vara avgörande för om ett bygglov behövs eller inte, till exempel placering i förhållande till tomtgräns och byggnadens höjd. Du behöver inte ansöka om bygglov för en brygga, däremot krävs en strandskyddsdispens. En balkong som förändrar husets fasad kräver bygglov. Pergola och staket kräver normalt inget bygglov men ska du bygga ett högre plank behöver du ofta ett bygglov. För en pool behöver du oftast inte heller söka bygglov om den inte ska omgärdas av ett plank eller byggas in i altanen. Ta kontakt med en handläggare på byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver ansöka om ett bygglov eller inte.

Vanliga frågor om

Bygglov

Vad kostar bygglov?Pil

Byggnadsnämnden i din kommun kan ta ut en avgift för bygglov och anmälan.

När krävs bygglov?Pil

I de flesta fall behövs bygglov vid nya byggnader och när du ska bygga om, ut eller förändra en befintlig byggnad.

Kan grannar neka bygglov?Pil

Ja, i vissa fall om till exempel byggnaden eller tillbyggnaden står närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vem beviljar bygglov?Pil

Det gör en handläggare i byggnadsnämnden i din kommun.

Vem får överklaga bygglov?Pil

Den som får avslag på sin bygglovsansökan kan överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Finns erforderliga bygglov?Pil

Fråga alltid om det finns bygglov på till exempel en tillbyggnad om du ska köpa en fastighet. Avsaknaden av bygglov kan nämligen påverka framtida bygglov.

Hur mycket kan man bygga utan bygglov?Pil

Ett attefallshus på högst 30 m² och en tillbyggnad på högst 15 m² kan göras utan bygglov om det finns ett en- och tvåbostadshus på tomten men det finns regler för höjd och placering och du måste göra en anmälan och invänta ett startbesked.

När måste man ha kontrollansvarig?Pil

I de flesta fall när du ska bygga, riva eller utföra ett markarbete ska en kontrollansvarig finnas, dock inte vid mindre förändringar.

När preskriberas bygglov?Pil

Preskriptionstiden för olovligt byggande är tio år.

Kan ett svartbygge preskriberas?Pil

Preskriptionstiden för ett svartbygge är tio år.

Vad händer om man börjar bygga utan bygglov?Pil

Du kan ansöka om bygglov i efterhand men om detta inte beviljas kan du behöva riva byggnaden eller tillbyggnaden.

Vad händer om man har byggt utan bygglov?Pil

Det finns en risk att du måste riva byggnaden eller tillbyggnaden.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare