MäklarOfferter

Dödsbo – dödsbodelägare & bouppteckning

Dödsbo – dödsbodelägare & bouppteckning
Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är alla den avlidnes samlade tillgångar och skulder. Ansvaret för att ta hand om ett dödsbo och göra en bouppteckning ligger hos dödsbodelägarna.

När en närstående har gått bort är det mycket att tänka på. Här har vi samlat information om praktiska detaljer som är bra att känna till när det kommer till dödsbo. Vi börjar med att förklara vad ett dödsbo är. Ett dödsbo är alla de tillgångar och skulder som finns kvar när någon har avlidit. Det kan till exempel vara pengar, bostad och lösöre. Till lösöre räknas bland annat möbler, smycken och bilar. Ansvaret för att ta hand om ett dödsbo och göra en bouppteckning ligger hos arvingarna, dödsbodelägarna. Vem är då dödsbodelägare? I många fall är det en make/maka eller en sambo men det kan också vara barn eller en annan släktning. Om den avlidna skrivit testamente kan även en annan person få del av dödsboets tillgångar. Dödsbodelägarna kan själva göra bouppteckningen eller ta hjälp av ett företag. Det är vanligt att dödsbodelägarna ger fullmakt till någon i gruppen som kan företräda dödsboet. När bouppteckningen efter dödsboet är klar ska den skickas för registrering till Skatteverket.

Skifta dödsbo – tillgångarna delas upp

Efter registrering hos Skatteverket kan ett dödsbo upplösas genom ett arvskifte och alla tillgångar delas då upp mellan dödsbodelägarna. Arvingarna kan också välja att sälja tillgångarna och skifta pengarna. Ska en fastighet i ett dödsbo säljas måste alla arvingar vara överens om detta. Undantaget är om det finns ett testamente där den avlidne bestämt något annat. En bostad i ett dödsbo kan säljas innan den fullständiga bouppteckningen är klar och registrerad men tillträdet kan först ske efter registreringen när köparens lagfart beviljas. Ett dödsbo ansöker först om lagfart för bostaden, en dödsbolagfart, och sedan kan den nya köparen ansöka om lagfart. En lagfart är nödvändig för att kunna sälja fastigheten. Om en arvinge ska ta över bostaden måste ett testamente, ett arvskifte eller ett bodelningsavtal skickas med. Finns det bara en dödsbodelägare räcker det med en kopia av bouppteckningen. Vid en försäljning av en bostadsrätt från ett dödsbo måste inte alla dödsbodelägare vara överens om försäljningen. I de fallen hjälper en boutredningsman till.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Skatt vid försäljning av dödsbo

En eventuell bostadsförsäljning i ett dödsbo deklareras året efter och om bostaden sålts med vinst beskattas vinsten. Avsätt därför pengar till vinstskatten. Ett dödsbo kan bli ansvarig för fel i bostaden precis som en säljare vid en vanlig bostadsförsäljning. För en bostadsrätt har dödsboet eller säljaren ansvar för fel i bostaden i två år efter försäljningen och vid en fastighet i tio år. Många väljer att lägga till en friskrivningsklausul i köpeavtalet istället.

Vanliga frågor om

Dödsbo

Vad och vem är dödsbodelägare?Pil

Ofta är det make/maka, sambo och barn till den avlidne, enligt arvsordningen, men finns ett testamente kan det också finnas andra arvingar.

Vem köper dödsbon?Pil

Det finns företag som specialiserat sig på uppköp av dödsbon.

Vem deklarerar dödsbo?Pil

Dödsbodelägarna eller ett ombud deklarerar dödsboet.

Vem företräder dödsbo?Pil

Dödsbodelägarna företräder vanligtvis dödsboet eller ger en av dödsbodelägarna fullmakt att företräda det. En boutredningsman kan också företräda dödsboet om dödsbodelägarna begär detta.

Vad är dödsboanmälan?Pil

Täcker bara dödsboets tillgångar begravningskostnaderna görs en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Hur bildas ett dödsbo?Pil

Av alla dödsbodelägarna, ofta make/maka, sambo eller barn.

Hur länge kan man ha kvar ett dödsbo?Pil

Ett dödsbo måste inte skiftas inom en viss tid. Det finns dock vissa undantag till exempel om den döde är under 18 år eller om det gäller en jordbruksfastighet.

När upplöses ett dödsbo?Pil

Dödsboet upphör när arvskiftet är klart.

Får man ta saker ur ett dödsbo innan bouppteckning?Pil

Nej, det är inte tillåtet att ta saker ur ett dödsbo innan bouppteckning har skett.

Hur fungerar det med dödsbo?Pil

Ett dödsbo är alla samlade tillgångar och skulder från en avliden person. Ansvaret för att ta hand om ett dödsbo och göra en bouppteckning ligger hos arvingarna.

Vad tillhör ett dödsbo?Pil

Den avlidnes alla samlade tillgångar och skulder.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?Pil

Det gör dödsbodelägarna.

Vad är en bouppteckning till för?Pil

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Vem betalar skulder i ett dödsbo?Pil

Finns skulder i dödsboet betalas dessa av tillgångarna i dödsboet och om tillgångarna inte räcker avskrivs skulderna. Dödsbodelägare ärver aldrig skulder.

Vad gör en jurist vid bouppteckning?Pil

En jurist kan hjälpa till vid en bouppteckning. En bouppteckning är en juridisk handling och det finns särskilda regler hur den ska göras. I de fall där det finns en arvstvist mellan dödsbodelägare eller om det finns särkullbarn kan en jurist se till att bouppteckningen blir korrekt.

Vad har en boutredningsman rätt att göra?Pil

En boutredningsman företräder dödsboet och förbereder skiftet och kan också, om dödsbodelägarna önska, skifta arvet.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare