MäklarOfferter

Lockpriser & mäklare – varför används det och är det tillåtet?

Lockpriser & mäklare – varför används det och är det tillåtet?
Vad är lockpriser?

När en mäklare sätter ett utgångspris som väsentligt skiljer sig från bostadens marknadsvärde och som säljaren inte kan tänka sig att acceptera som köpeskilling kallas det för lockpris.

Vad ett lockpris på bostadsmarknaden är inte helt enkelt att definiera. Flera faktorer styr nämligen vad köpeskillingen blir men om en bostad säljs långt över utgångspriset kan mäklaren ha satt ett lockpris på bostaden för att locka så många spekulanter som möjligt till visningarna och få igång en budgivning som trissar upp priset. Lockpriser kan även användas av mäklaren för att skynda på försäljningsprocessen. Detta innebär att säljaren och mäklaren kan tjäna mer pengar men att det blir dyrare för den som köper bostaden. För köparens del innebär lockpriser också att man lägger tid och energi på bostäder som man egentligen inte har råd med vilket kan innebära att det tar längre tid att hitta en bostad som passar.

Lockpriser på en bostad

Enligt marknadsföringslagen och fastighetsmäklarlagen får man inte vilseleda konsumenter och ge vilseledande prisupplysningar. När en mäklare sätter ett så kallat lockpris på en bostad, ett pris som avviker stort från marknadsvärdet eller ett pris som ligger väldigt mycket under det pris som säljaren kan acceptera, strider detta mot god fastighetsmäklarsed. Den seden bygger på marknadsföringslagen och fastighetsmäklarlagen men även på en mängd avgöranden från domstolar som sedermera blivit praxis. Den instans som kontrollerar och utövar tillsyn av mäklare är Fastighetsmäklarinspektionen.

När Fastighetsmäklarinspektionen bestämmer sig för att göra en granskning av en mäklares prissättning av en bostad är det framför allt prisskillnaden som kontrolleras men även andra faktorer som till exempel bostadens skick och renoveringsbehov tas med i bedömningen liksom mäklarens argument till varför utgångspriset sattes som det gjorde. Fastighetsmäklarinspektionen går ofta vidare med en djupare undersökning om skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset är 15 % eller mer. Bedömer Fastighetsmäklarinspektionen att mäklaren har satt ett lockpris får mäklaren en varning och sker ingen förbättring kan mäklaren förlora sin mäklarlicens. Det är dock viktigt att komma ihåg att osäkerheten runt lockpriser är stor och att det är svårt att bedöma vad som är ett lockpris och vad som inte är det. Det finns budgivningar som slutar långt över mäklarens utgångspris utan att mäklaren satt ett lockpris. Bostaden har helt enkelt varit mycket eftertraktad.

Att mäklare sätter lockpriser förekommer i hela landet, både på landsbygden och i städer. Det verkar dock vara så att storstadsregionerna är mest drabbade, dels för att det säljs fler bostäder där och dels för att det finns fler jämförelseobjekt som kan ge en indikation på om utgångspriset är rimligt eller inte.

Tips

Söker du bästa mäklaren till din bostadsförsäljning? Med MäklarOfferters unika matchningstjänst hittar du enkelt rätt mäklare.

Hitta bästa mäklarenPil

Lockpriser påverkar inte slutpriset

Lockpriser leder inte till högre slutpriser och de påverkar inte heller försäljningstiden. Däremot leder lockpriser till fler klick på bostadsannonser och fler besök på själva visningarna, vilket gör att bostadsköpare behöver lägga ner onödigt mycket tid på att leta efter bostäder som man ändå inte har råd att köpa.

Det visar forskningsresultat som presenteras av Anders Österling, fil.dr och forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Annonser med lockpriser får nämligen dubbelt så många klick jämfört med annonser som inte har lockpriser, säger Anders Österling. Lockpriser är alltså varken bra för köparen eller säljaren, utan de gynnar endast bostadssajterna och de mäklare som använder sig av lockpriser.

Antalet lockprisanmälningar minskar kraftigt

Under januari - juli 2023 har antalet lockprisanmälningar minskat med nästan 70 % jämfört med samma period föregående år. Det totala antalet lockprisanmälningar uppgick under januari - juli 2022 till 271 stycken.

  Lockprisanmälningar
2023 (jan-juli) 86 st
2022 353 st
2021 1051 st
Vanliga frågor om

Lockpriser & mäklare

Får mäklare använda lockpriser?Pil

En mäklare som använder sig av missvisande prisuppgifter går mot god fastighetsmäklarsed och bryter mot marknadsföringslagen och fastighetsmäklarlagen.

Hur anmäler man mäklare för lockpriser?Pil

Man vänder sig till Fastighetsmäklarinspektionen om man vill anmäla en mäklare.

Varför använder mäklare lockpris?Pil

För att skapa ett stort intresse för bostaden och locka många spekulanter till visningarna och budgivningen.

Vad är problemet med lockpriser?Pil

Det ger missledande uppgifter om priset och vilseleder köparen.

Vad säger praxis om lockpriser?Pil

Att det strider mot god fastighetsmäklarsed att lägga ut en bostad till ett väsentligt lägre pris än marknadsvärdet.

Vad säger lagen om lockpriser?Pil

Om utgångspriset bedöms vara ett lockpris innebär det att mäklaren bryter mot marknadsföringslagen.

Slutpriset blev mycket högre än utgångspriset – är det ett lockpris?Pil

Det är inte enbart skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset som avgör om mäklaren satt ett lockpris. Fastighetsmäklarinspektionen måste göra en bedömning av varje inrapporterat fall.

Artiklar om mäklare (53)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare