MäklarOfferter

Villkor och regler för bostadssäljare

Nedan följer användarvillkoren för privatpersoner och juridiska personer som vill sälja en bostad eller fastighet och inför det vill jämföra fastighetsmäklare och deras erbjudanden genom MäklarOfferters tjänst.

Användandet av tjänsten, det vill säga att skapa en förfrågan, medför acceptans av Användarvillkoren nedan.

Tjänsten är gratis för bostadssäljare!

Användarvillkor för bostadssäljare

1. Så fungerar tjänsten

1.1 MäklarOfferter Sverige AB (org.nr. 556843-6298 och nedan ”MäklarOfferter”) driver webbsajten www.maklarofferter.se, som är en tjänst där Bostadssäljare kan hitta och jämföra fastighetsmäklare och deras erbjudanden (nedan ”Tjänsten”).

1.2 Tjänsten riktar sig till privatpersoner och juridiska personer (nedan ”Bostadssäljaren”) som inför en stundande försäljning av bostadsrätt, villa/småhus, tomt, radhus eller fritidshus (nedan ”Objekt”) vill jämföra olika fastighetsmäklare och deras respektive erbjudanden.

1.3 Bostadssäljaren använder Tjänsten genom att på www.maklarofferter.se, eller hos MäklarOfferters samarbetspartners, lämna sina kontaktuppgifter samt uppgifter om Objektet som ska säljas.

1.4 MäklarOfferter kontrollerar efter bästa förmåga att de mottagna uppgifterna är korrekta samt att förfrågan är seriös och i syfte att få till stånd en försäljning.

1.5 Uppgifterna från Bostadssäljaren skickas sedan ut till anslutna fastighetsmäklare som bevakar den relevanta typen av Objekt.

1.6 Det är maximalt fem (5) fastighetsmäklare som kan hämta kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren och därefter kontakta Bostadssäljaren.

1.7 Bostadssäljaren kan på Tjänsten lämna omdömen om fastighetsmäklare. För sådana omdömen gäller Användarvillkor för omdömeslämning.

2. MäklarOfferters rättigheter & åtaganden

2.1 MäklarOfferter äger rätt att neka Bostadssäljaren att använda Tjänsten om förfrågan inte är seriös eller inte är i syfte att få till stånd en försäljning inom en snar framtid.

2.2 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens förfrågan inte är seriös eller inte i syfte att få till stånd en försäljning inom en snar framtid.

2.3 MäklarOfferter äger rätt att neka Bostadssäljaren att använda Tjänsten om förfrågan inte är seriös eller inte är i syfte att få till stånd en försäljning genom en fastighetsmäklare.

2.4 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens förfrågan inte är seriös eller inte i syfte att få till stånd en försäljning genom en fastighetsmäklare.

2.5 MäklarOfferter äger rätt att, utan att ange skäl, neka eller ta bort förfrågningar som bedöms vara fiktiva eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

2.6 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om en förfrågan bedöms vara fiktiv eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

3. Bostadssäljarens rättigheter & åtaganden

3.1 För Bostadssäljaren är det kostnadsfritt att använda Tjänsten.

3.2 Bostadssäljaren förbinder sig inte till att anlita någon av fastighetsmäklarna som Bostadssäljaren kommer i kontakt med genom Tjänsten.

3.3 Bostadssäljaren samtycker att MäklarOfferter och fastighetsmäklare kontaktar Bostadssäljaren via telefon eller e-post angående Tjänsten.

3.4 Bostadssäljaren ansvarar för att kontrollera att den fastighetsmäklare som anlitas av Bostadssäljaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen vid tidpunkten för förmedlingen.

3.5 MäklarOfferter förmedlar endast kontakt mellan fastighetsmäklare och Bostadssäljare. MäklarOfferter tar inget ansvar för vilka tjänster som erbjuds av respektive fastighetsmäklare och är inte part i något förmedlingsavtal eller annat avtal mellan Bostadssäljaren och eventuell anlitad fastighetsmäklare. Bostadssäljaren har ingen rätt till ersättning från MäklarOfferter för ekonomisk, rättslig eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till användande av Tjänsten eller MäklarOfferters agerande i övrigt.

3.6 Om information som Bostadssäljaren laddar upp på Tjänsten skulle leda till skadeståndsskyldighet för MäklarOfferter är Bostadssäljaren skyldig att hålla MäklarOfferter skadeslös eller ersätta MäklarOfferter för den skada som uppkommit.

3.7 Bostadssäljaren accepterar Användarvillkoren för Bostadssäljare i sin helhet genom användande av Tjänsten.

4. Ansvarsfriskrivning

4.1 MäklarOfferter har ingen del i eventuella avtal eller andra juridiska eller ekonomiska mellanhavanden mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklare.

4.2 MäklarOfferter har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklare. Bostadssäljaren kan således inte kräva MäklarOfferter på ansvar för eventuella brister i fastighetsmäklarens tjänster eller vid tvist mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklaren i övrigt.

4.3 MäklarOfferter lämnar inga garantier avseende antalet fastighetsmäklare som väljer att kontakta Bostadssäljaren genom Tjänsten. Det är dock maximalt fem (5) fastighetsmäklare som kan hämta kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren.

4.4 MäklarOfferter friskriver sig från all eventuell skada, inklusive förlust i näringsverksamhet, som kan uppstå genom Bostadssäljarens användande av Tjänsten.

5. Personuppgifter

5.1 MäklarOfferter har en Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner Bostadssäljaren att vi använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Bostadssäljaren godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

5.2 Bostadssäljaren kan närsomhelst återkalla sitt lämnade samtycke, i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

6. Immateriella rättigheter

6.1 MäklarOfferter äger rätt att använda texter, bilder och annat material som Bostadssäljaren laddar upp på Tjänsten.

6.2 Bostadssäljaren är ensamt skyldig att kontrollera att material som Bostadssäljaren laddar upp på Tjänsten får användas och publiceras på Tjänsten enligt rådande lagar och förordningar, samt att inget upphovsrättsligt eller immaterialrättsligt överträdande görs.

6.3 Bostadssäljaren svarar själv för att uppladdat material inte är kränkande, vilseledande eller i övrigt inte förenligt med svenska lagar och förordningar.

7. Missbruk

7.1 Om Bostadssäljaren använder Tjänsten i strid med dessa villkor förbehåller sig MäklarOfferter att, utan att ange skäl, utesluta Bostadssäljaren från användande av Tjänsten.

7.2 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens agerande är i strid med dessa villkor.

7.3 Om Bostadssäljaren utför handlingar i syfte att försämra Tjänsten, försämra MäklarOfferters anseende eller vilseleda anslutna fastighetsmäklare eller MäklarOfferter genom att exempelvis göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar med oriktig information eller göra förfrågningar utan intresse att anlita en fastighetsmäklare har MäklarOfferter rätt att, förutom att utesluta Bostadssäljaren, erhålla från bostadssäljaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) vid tiden för skadans uppkomst eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

8. Ändringar av villkor

Användarvillkoren för Bostadssäljare uppdateras av MäklarOfferter från tid till annan, både på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. De användarvillkor som tillämpades vid tidpunkten för användandet av Tjänsten är de som gäller för respektive förfrågan.

9. Tillämplig lag och tvist

9.1 Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

9.2 Tvist rörande användarvillkor och avtal med MäklarOfferter ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare