MäklarOfferter

Fastighetstillbehör – vad är det och vilka typer finns det?

Fastighetstillbehör – vad är det och vilka typer finns det?
Vad är fastighetstillbehör?

Fastighetstillbehör är fysiska eller rättsliga ting som följer med fastigheten när den överlåts.

Det är inte ovanligt att begreppet fastighet skapar förvirring. Många tror att begreppet helt enkelt avser byggnader, men det stämmer faktiskt inte. En fastighet är varken en byggnad eller en tomt, utan en avgränsad del mark som är fast egendom. Till en fastighet hör i sin tur ofta en fysiska tillbehör, och ibland även rättsliga tillbehör. Men vilka typer av fastighetstillbehör finns det egentligen? Här får du ta del av väsentliga fakta som rör fastighetstillbehör.

Fastighet och fastighetstillbehör

En fastighet består antingen av mark, vatten eller både och. I de flesta fall finns det även så kallade fastighetstillbehör som kan vara av stort strategiskt och ekonomiskt värde för fastigheten. Precis som det låter så hör ett fastighetstillbehör till fastigheten, vilket betyder att tillbehöret följer med när fastigheten överlåts. Om fastigheten istället upplåts, det vill säga att fastighetsägaren upplåter rätten att nyttja fastigheten till någon annan, kan fastighetstillbehören även ingå i upplåtelsen. Om det sker en belåning av fastigheten ingår fastighetstillbehören som belåningsunderlag för fastigheten.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil

Fysiska fastighetstillbehör – exempel som ger en klarare bild

Fastighetstillbehör kan vara av både fysisk och rättslig karaktär. Men vad räknas egentligen som fysiska fastighetstillbehör? Vid köp och försäljning av fastighet är det bra att känna till vad som är lösa föremål, och alltså inte ingår i själva fastighetsköpet, samt vad som faller inom kategorin fastighetstillbehör. Fysiska fastighetstillbehör delas alltid in i tre olika kategorier: allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänna fastighetstillbehör, eller egentliga fastighetstillbehör som det ibland också kallas, handlar om alla typer av anläggningar som installerats på fastigheten för stadigvarande bruk. Växtlighet, ledningar, stängsel och bostadshus faller alltså inom kategorin allmänna fastighetstillbehör. Andra byggnader som placeras på fastigheten faller också oftast inom samma kategori, så länge byggnaderna är menade för stadigvarande bruk. En vedbod räknas exempelvis som fastighetstillbehör, men däremot inte en arbetsbod som endast används i samband med ett särskilt arbete på fastigheten.

Byggnadstillbehör

Byggnadstillbehör avser fast inredning, och allt annat som är menat för stadigvarande bruk för eller runt byggnaden. Listan på vilka typer av saker som tillhör kategorin är alltså oerhört lång, och innefattar allt från ledstänger till badkar, kranar, spisar, kylskåp, kontakter, element, innanfönster, brandredskap och nycklar. Om det däremot finns dubbletter eller reservdelar tillhör dessa fastighetsägaren och inte själva fastigheten.

Industritillbehör

Till fastigheter som delvis eller helt är inrättade för någon slags industriell verksamhet hör även så kallade industritillbehör. Det innefattar exempelvis maskiner och annan utrustning som helt enkelt installerats på fastigheten för att kunna användas i verksamheten. Kontorsutrustning, handverktyg och fordon hör däremot inte till kategorin.

Vad innebär rättsliga fastighetstillbehör?

Rättsliga fastighetstillbehör kan också följa med fastigheten vid överlåtelse. Det kan handla om servitut, som innebär rätten att nyttja en annan fastighet i något slags avseende, exempelvis för att anlägga en brygga eller väg. Andra exempel på rättsliga fastighetstillbehör är andel i samfällighet, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning.

Vanliga frågor om

Fastighetstillbehör

Vad klassas som fastighetstillbehör?Pil

Fastighetstillbehör är all egendom som installerats på fastigheten för stadigvarande bruk. Det kan också handla om rättsliga fastighetstillbehör som ledningsrätt eller servitut.

Vilka olika typer av fastighetstillbehör finns det?Pil

Fysiska fastighetstillbehör delas in i tre olika kategorier – allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. Till vissa fastigheter hör även rättsliga fastighetstillbehör.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare