MäklarOfferter

Byta mäklare – när ska man byta mäklare?

Byta mäklare – när ska man byta mäklare?

Om du som säljare märker att inget händer trots att din bostadsannons har legat uppe i flera veckor, kan det vara dags att byta mäklare. Förmodligen har din nuvarande mäklare redan använt alla sina kontakter och går nu bara och väntar på att något ska hända.

Andra skäl till att byta mäklare

Ett annat starkt skäl till att byta mäklare är om det inte ”känns rätt”. Det är viktigt att agera om din mäklare till exempel gör återkommande fel eller inte hör av sig när du upprepade gånger försökt få tag på honom eller henne. Att sälja bostad handlar trots allt om en ett stort ekonomiskt engagemang där mäklarens agerande kan ha allvarliga konsekvenser för dig som säljare. Just därför är det alltid av största vikt att du är noggrann med valet av mäklare.

När kan man byta mäklare?

Att ha förståelse för ensamrättsvillkoret i ett uppdragsavtal är avgörande när du överväger att byta mäklare. När du ingår ett uppdragsavtal med en mäklare är det vanligt att avtalet innehåller ett villkor om ensamrätt. Ensamrätten ger mäklaren exklusiv rätt att förmedla din bostad under en specifik tidsperiod.

Vad innebär ensamrätt?

Under ensamrättstiden har mäklaren rätt att erhålla provision för försäljningen av bostaden, även om mäklaren inte direkt har medverkat i överlåtelsen. Detta innebär att om bostaden säljs under denna tid, är mäklaren berättigad till ersättning oavsett omständigheterna kring försäljningen.

Eventuell förlängning av ensamrättstiden

Om både mäklaren och du som säljare önskar förlänga denna period, är det möjligt att göra så genom ett skriftligt avtal. Detta är särskilt viktigt om du är en konsument. En sådan överenskommelse om förlängning får dock inte göras förrän det återstår en månad eller mindre av den ursprungliga ensamrättstiden.

Byta mäklare efter ensamrättstiden

Efter att ensamrättstiden har löpt ut kan säljaren byta mäklare utan kostnad, såvida inget annat specificerats i avtalet. Det är alltid viktigt att noggrant läsa igenom och förstå villkoren i förmedlingsuppdraget innan du skriver på det.

Byta mäklare efter 3 månader

Att byta mäklare efter 3 månader är alltså möjligt och kan ofta ske utan extra kostnader, eftersom ensamrättstiden inte får överstiga tre månader.

Att byta mäklare kan vara en nödvändig del av försäljningsprocessen. Genom att vara uppmärksam på din nuvarande mäklares prestationer och känna till dina rättigheter och skyldigheter kan du göra processen så smidig som möjligt. Kom ihåg att en lyckad försäljning ofta börjar med att välja rätt mäklare från start.

Byt och välj rätt mäklare

Det viktigt att redan från start göra rätt val av mäklare, så att du slipper eventuella bekymmer och problem. Jämför olika mäklare och välj en som har erfarenhet av att sälja liknande objekt i ditt område. En sådan mäklare har sannolikt en lista över potentiella köpare i sitt spekulantregister som inte vunnit tidigare budgivningar, vilket kan vara en fördel för din försäljning.

MäklarOfferter hjälper dig att hitta, jämföra och välja mäklare som är verksamma i just ditt område och som förmedlar den typ av bostad du vill sälja. Du får helt enkelt kontakt med relevanta och kvalitetssäkrade mäklare som aktivt visar intresse för att sälja just din bostad.

Så byter du mäklare

1. Säg upp förmedlingsuppdraget

Börja med att kontrollera vad som står i förmedlingsuppdraget du har tecknat med mäklaren, där står nämligen villkoren och vad som gäller vid uppsägning av avtalet mellan dig och mäklaren. I de flesta fall kan du säga upp avtalet utan kostnad efter att ensamrätten har löpt ut.

Oavsett när uppsägningen sker, vare sig det är under eller efter ensamrättens giltighetstid, ska mäklare snarast skriftligen bekräfta uppsägningen då det är ett krav enligt den 9 § i Fastighetsmäklarlagen.

Beroende på om uppsägningen sker under eller efter ensamrättsperioden så kan olika saker gälla:

  • Säger du upp uppdraget under ensamrättsperioden utan att mäklaren har agerat felaktigt, så kan mäklaren ha rätt till skadestånd. Skadeståndet kan då exempelvis vara mäklarens utlägg och kostnader som hen har haft till följd av uppdraget. Om bostaden efter uppsägningen säljs under ensamrättstiden så kan mäklaren dessutom även ha rätt till fullt mäklararvode, eller ett skadestånd på motsvarande belopp. 
     
  • Säger du upp uppdraget efter ensamrättsperioden så har mäklaren inte rätt till något skadestånd, men beroende på vad som står i uppdragsavtalet så kan du eventuellt behöva betala mäklaren för utgifter som hen har haft. Till exempel kan det i uppdragsavtalet stå:

    Har överlåtelse inte kommit till stånd ska uppdragsgivaren ersätta mäklaren för marknadsföringskostnader med 10 000 kronor”.

    Tänk på att mäklaren måste kunna styrka kostnaderna som han eller hon vill få ersättning för.

Om du säger upp avtalet så kan mäklaren aldrig kräva att få slutföra uppdraget, men kan alltså beroende på omständigheterna ha rätt till viss ersättning.

Viktigt!

Tänk på att du först måste säga upp förmedlingsuppdraget med din befintliga mäklare, innan du kan byta till en ny mäklare.

2. Jämför och byt mäklare till en som är bättre

Det blir inte alltid rätt från början, men eventuella misstag är erfarenheter som gör en klokare. För att minska risken att välja en mäklare som inte är rätt för dig, så rekommenderar Fastighetsmäklarinspektionen att du jämför flera olika mäklare innan du anlitar någon. 

Behöver du kostnadsfri hjälp att jämföra och byta mäklare så att du får en lyckad försäljning, så kan du jämföra mäklare här.

Tips

Missnöjd med din nuvarande mäklare? MäklarOfferters unika matchningstjänst hjälper dig att hitta den bästa mäklaren till din försäljning.

Till matchningstjänstenPil
Vanliga frågor om

Byta mäklare

När kan man byta mäklare?Pil

Efter att ensamrättstiden har löpt ut kan säljaren byta mäklare utan kostnad, såvida inget annat specificerats i uppdragsavtalet.

Kan man byta mäklare efter 3 månader?Pil

Ja, man kan byta mäklare efter tre månader, när ensamrättstiden har löpt ut. Detta kan då normalt ske utan kostnad, såvida inte något annat har avtalats i förmedlingsuppdraget.

Artiklar om mäklare (53)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare