MäklarOfferter

Pantbrev & lagfart – vad är det och hur mycket kostar det?

Pantbrev & lagfart – vad är det och hur mycket kostar det?
Vad är pantbrev och lagfart?

Ett pantbrev är ett juridiskt dokument och används som säkerhet för bolånet på en fastighet. Ett pantbrev utfärdas av Lantmäteriet och kan vara fysiskt eller digitalt. En lagfart är en handling som visar vem ägaren är till en fastighet är. Lagfarten registreras hos Lantmäteriet.

När du tar ett banklån för en bostad vill banken ha en säkerhet för lånet, en pant. Det vanligaste är att man använder den nya fastigheten som säkerhet och eftersom man inte kan lämna in själva huset till banken plockar man ut pantbrev. Vad är då ett pantbrev och en inteckning på en fastighet? Pantbrev är ett juridiskt dokument som utfärdas av Lantmäteriet och som används av banken som en säkerhet för lånet på fastigheten. Pantbrev följer med fastigheten och nya pantbrev behöver bara utfärdas om lånebeloppet är större än befintliga pantbrev gäller för. För att få nya pantbrev görs en inteckning på ett specifikt belopp och om låntagaren missköter lånet, inte amorterar eller betalar bolåneräntan, kan banken begära utmätning på fastigheten. Bostadsrätter är ingen fast egendom och därför kan man inte ta ut pantbrev för en bostadsrätt. Den som bor i en bostadsrätt äger bara rätten att bo där och den rätten kan man pantsätta hos banken vid ett boendelån.

Kostnad för pantbrev

Pantbrev följer med fastigheten och därför beror pantbrevskostnaden på hur många pantbrev som är uttagna. Behöver du ta ut ett nytt pantbrev betalar du en stämpelskatt på 2 % av pantbrevet belopp och till detta kommer även en avgift. Vad ett pantbrev kostar med ett exempel: Behöver du låna en miljon och tar ut pantbrev för hela beloppet blir kostnaden för pantbrevet 20 000 kr plus avgiften (1 000 000 x 0,02). Äldre fastigheter har ofta redan pantbrev som tidigare ägare tagit ut och när du köper fastigheten tillfaller dessa dig. Det är bara i de fall du behöver låna ett högre belopp än husets tidigare inteckningar som du behöver ta ut nya pantbrev. Gamla pantbrev med höga belopp är med andra ord bra eftersom kostnaden för pantbrev blir lägre då.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Lagfart och lagfartskostnad

När du köper en fastighet måste du registrera överlåtelsen enligt lag inom tre månader till Lantmäteriets fastighetsregister. Detta gör du genom att ansöka om lagfart. En lagfart visar alltså vem som äger fastigheten. Detsamma gäller vid överlåtelse av tomträtter. För en bostadsrätt behövs ingen lagfart eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och ansvarar för fastighetens lagfart. Kostnaden för en lagfart är en stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen plus en expeditionsavgift.

Pantbrev och lagfart är avdragsgilla

Vid ett bostadsköp kan, som vi har sett, kostnader för pantbrev och lagfart tillkomma. Det kan då vara bra att känna till att kostnaden för lagfart och pantbrev är avdragsgilla och dras av mot vinsten i en framtida försäljning.

Vanliga frågor om

Pantbrev & Lagfart

Hur mycket pantbrev har jag?Pil

På Lantmäteriets webbsida finns en tjänst som heter Min Fastighet där du kan kontrollera pantbrev och inteckningar på din fastighet.

Vad innebär pantbrev?Pil

Pantbrev är bankens säkerhet för bolånet.

Hur fungerar pantbrev?Pil

Pantbrevet är ett bevis för att bostaden är pantsatt och fungerar som en säkerhet för bolånet.

Hur vet man om ett hus har pantbrev?Pil

Lantmäteriet ansvarar för pantbrev och inteckningar och har information om vilka pantbrev som finns på fastigheter.

När ska pantbrev och lagfart betalas?Pil

Lagfarten betalas fyra till åtta veckor efter tillträdet och pantbrev i samband med tillträdet.

Vad är lagfart och pantbrev?Pil

Ett pantbrev är ett juridiskt dokument och används som säkerhet för bolånet på en fastighet. Ett pantbrev utfärdas av Lantmäteriet och kan vara fysiskt eller digitalt. En lagfart är en handling som visar vem ägaren är till en fastighet och registreras hos Lantmäteriet.

Vad är kostnaden för lagfart?Pil

Kostnaden för en lagfart är en stämpelskatt på köpeskillingen tillsammans med en expeditionsavgift.

Är lagfart och pantbrev avdragsgilla?Pil

Kostnader för lagfart och pantbrev är avdragsgilla i inkomstdeklarationen när du säljer bostaden.

Hur lång tid tar dödning av pantbrev?Pil

Dödning av pantbrev kostar pengar och tar tid.

Vem dödar pantbrev?Pil

Det gör Lantmäteriet.

Vad är obelånade pantbrev?Pil

Obelånade pantbrev är de pantbrev som redan finns på en fastighet, täcker de lånebehovet behöver inga nya pantbrev tas ut.

Vad är skriftligt pantbrev?Pil

Pantbrev kan antingen vara skriftliga eller digitala.

Är skuldebrev och pantbrev samma sak?Pil

Ett skuldebrev är ett dokument där en låntagare erkänner en penningskuld. Ett pantbrev är ett dokument som visar att långivaren har en säkerhet för bolånet. 

Vem utfärdar lagfart?Pil

Lantmäteriet utfärdar lagfarter.

Hur mycket är stämpelskatten?Pil

Lagfartskostnaden är på 1,5 % av köpeskillingen plus en expeditionsavgift. Kostnaden för pantbrev är 2 % av pantbrevets belopp plus en avgift.

Vem betalar stämpelskatten?Pil

Den som köper en fastighet eller en tomträtt.

Är stämpelskatten avdragsgill?Pil

Stämpelskatten är en avdragsgill kostnad.

Relaterade artiklar

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare