MäklarOfferter

Taxeringsvärde – hitta och beräkna taxeringsvärdet för hus/fastighet

Taxeringsvärde – hitta och beräkna taxeringsvärdet för hus/fastighet
Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det samlade värdet av fastigheten och ligger till grund för fastighetsavgiftens storlek. Taxeringsvärdet fastställs vid en fastighetstaxering och ska motsvara 75 % av marknadsvärdet på fastigheten.

Taxeringsvärdet på en fastighet är det samlade värdet på fastigheten som styr hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift som ska betalas in till Skatteverket. Ju högre taxeringsvärdet är på en fastighet desto högre är också avgiften. Det finns dock ett takbelopp och överstiger taxeringsvärdet detta belopp påverkas inte avgiften. Taxeringsvärdet kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde. Om du till exempel äger ett hus men tomten har en annan ägare får du ett taxeringsvärde på huset och tomtägaren får ett taxeringsvärde på tomten.


Är då ett högt taxeringsvärde bra eller dåligt? Ett högt taxeringsvärde visar att fastigheten har ett högt värde vilken kan vara bra vid en försäljning men ger också en högre fastighetsavgift. Taxeringsvärdet kan också ha betydelse om du vill ta ett banklån och använda fastigheten som en säkerhet för lånet. Även försäkringsbolag kan titta på taxeringsvärdet vid ett ersättningskrav om fastigheten fått en skada. Kommunen använder taxeringsvärdet vid beräkning av tomträttsavgälder och det kan också användas som ett underlag vid friköp av tomträtter.

Hitta fastighetens taxeringsvärde

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Beräkna taxeringsvärde på en fastighet

Skatteverket bestämmer taxeringsvärdet på alla fastigheter och med alla fastigheter inkluderas bland annat småhus, fastigheter med bostadsrätter, skogsfastigheter och jordbruksfastigheter. Var tredje eller var sjätte år tas nya underlag fram för att beräkna fram ett nytt korrekt taxeringsvärde. Till sin hjälp har Skatteverket Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare. Ett taxeringsvärde ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde och marknadsvärdet på en fastighet styrs av:

  • Ett riktvärde som bestäms utifrån vilket värdeområde fastigheten ligger i. För att komma fram till värdeområdet analyseras bland annat snittet på försäljningspriserna, köpeskillingarna och yttre faktorer som till exempel motorbuller från vägar.
  • Ett tomtvärde som utgår från en normaltomt i det värdeområde fastigheten ligger i samt särskilda faktorer som tomtens storlek, närhet till hav och strand, vilken typ av bebyggelse det finns på tomten samt vatten och avlopp.
  • Ett byggnadsvärde som också beräknas utifrån ett normalhus i samma värdeområde. Här tittar man även på typ av fastighet, invändig och utvändig standard samt fastighetens storlek.
Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil

Taxeringsvärde vs marknadsvärde

Taxeringsvärdet är alltså det samlade värdet på fastigheten och ska motsvara 75 % av marknadsvärdet, alltså det pris du betalar för fastigheten vid ett eventuellt köp. För att kolla taxeringsvärde på en äldre fastighet tar man 150 % av det fastställda taxeringsvärdet för år 1952. Sök taxeringsvärde på äldre fastigheter via Riksarkivet.

Vanliga frågor om

Taxeringsvärde

Vad betyder taxeringsvärde?Pil

Taxeringsvärdet är det samlade värdet av en fastighet och beroende på ägarförhållandena kan det vara ett tomtvärde och ett byggnadsvärde.

Hur beräknas taxeringsvärdet?Pil

Taxeringsvärdet motsvarar 75 % av fastighetens marknadsvärde som beräknas utifrån prisnivån i området och andra faktorer som till exempel typ av fastighet, husets interiör och exteriör samt närhet till hav och strand.

Vad är taxeringsvärdet på mitt hus?Pil

På Skatteverkets webbsida kan du söka upp fastighetens taxeringsvärde.

Vad påverkar taxeringsvärdet?Pil

Taxeringsvärdet påverkas bland annat av vilken typ av fastighet det är, utvändig och invändig standard, det geografiska området, närhet till hav och strand, trafikerade vägar i närheten samt vatten och avlopp.

Vad innebär högt taxeringsvärde?Pil

Ett högt taxeringsvärde visar att fastigheten har ett högt marknadsvärde men ger också en högre fastighetsavgift.

Hur mycket ökar taxeringsvärdet?Pil

Försäljningspriserna på marknaden påverkar nivån på taxeringsvärdet som ska motsvara 75 % av fastighetens värde.

Relaterade artiklar

Artiklar om ekonomi (77)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare