MäklarOfferter

Kan banken ta min bostad om jag inte kan betala bolånet?

Kan banken ta min bostad om jag inte kan betala bolånet?
Kan banken tvinga mig att sälja bostaden?

Ja, en bank som har pant i en bostad har alltid rätt att kräva att bostaden blir utmätt för att skulden ska kunna betalas.

Om man inte klarar att betala sitt bolån enligt vad som har avtalats, så har långivaren rätt att säga upp bolånet och kräva pengarna tillbaka. I de flesta fall innebär det att låntagaren måste sälja den pantsatta bostaden. Försäljning av den pantsatta bostaden kan antingen göras frivilligt från låntagarens sida eller i värsta fall genom att Kronofogden mäter ut låntagarens tillgångar, vilket innebär att bostaden och andra tillgångar tvångssäljs genom en exekutiv auktion. När man tar ett bolån blir bostaden pantsatt. Det betyder att långivaren, i detta fall banken, har bostaden som säkerhet. Med andra ord har banken vid en tvångsförsäljning av bostaden företräde till betalning, före andra fordringsägare utan panträtt.

Detta händer om bolånet inte betalas

Om man till exempel blir arbetslös finns det risk att man inte klarar att betala amorteringen och räntan på sitt bolån. Det har funnits tider med hög arbetslöshet i Sverige, exempelvis år 2009 då tusentals bolånetagare fick sina bostäder utmätta och sålda av Kronofogden. Om en låntagare inte kan betala sitt bolån går bankens process till enligt följande:

Betalningspåminnelse

Först får man en betalningspåminnelse från banken. Betalningspåminnelsen innehåller även tillägg för dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift. Dröjsmålsräntan beräknas från förfallodagen.

Betalningskrav

Om man efter betalningspåminnelsen fortfarande inte betalar så får man ett betalningskrav med en extra avgift och en påminnelse om att lånet kommer att sägas upp om betalning inte inkommer.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil

Uppsägning av lånet

Om man inte betalar bolånet efter förfallodagen på betalningskravet har banken rätt att säga upp bolånet i förtid. Det innebär att man behöver betala tillbaka hela lånebeloppet på en gång, inklusive alla framtida räntor och avgifter under lånets bindningstid.

Inkasso och Kronofogden

Om man inte betalar betalningskravet trots uppsägningen, så lämnar banken över ärendet till ett företag som hanterar inkassoärenden. Då får man ett inkassokrav. Om skulden trots detta förblir obetald ansöker inkassoföretaget om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, vilket också innebär extra avgifter. I det här skedet har man ibland möjlighet att kontakta inkassoföretaget inom en viss tid för att se om det går att göra en överenskommelse om en betalningsplan. Om man varken bestrider eller betalar inom den så kallade förklaringstiden kommer Kronofogden besluta om ett visst belopp som ska betalas. Bostaden som utgör säkerhet för bolånet mäts ut och säljs på exekutiv auktion. Om pengarna från bostadsförsäljningen inte täcker skuldbeloppet så har man en kvarvarande skuld till banken.

Anmärkning hos Kronofogden

Om man inte betalar en skuld till Kronofogden får man en så kallad betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning ligger kvar i tre år och gör det svårt att exempelvis teckna mobilabonnemang, hyra bostad eller ta lån.

Tips

Sälja bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning.

Kom igångPil

Skuldrådgivning och skuldsanering

Man har möjlighet att kontakta kommunen där man bor, för att få hjälp med skuldrådgivning. Då kan man få kostnadsfri hjälp av en budget- och skuldrådgivare. Under vissa förutsättningar kan svårt skuldsatta individer ansöka om skuldsanering hos Kronofogden, vilket i praktiken innebär att man lever på existensminimum i flera års tid.

Kronofogden mäter ut tillgångar i viss ordning

Tidigare kunde Kronofogden bara mäta ut lön, men år 2008 förändrades myndighetens arbetssätt. Idag kan samtliga tillgångar mätas ut när det finns en skuld som måste betalas. Kronofogden utmäter dock tillgångarna i en viss ordning, och strävar alltid efter att utmäta de saker som utgör minst skada för den skuldsattes livssituation. Det som kommer att utmätas först är kontanter, pengar på bankkonton, skatteåterbäring, lön, fonder och aktier. Därefter utmäts lös egendom såsom bostadsrätter, bilar, kläder, tv-apparater med mera. Sista att mätas ut är fast egendom som hus, tomter samt jordbruks- och skogsfastigheter.

Banken kan dock kräva att bostaden blir utmätt

Kronofogden undviker i så lång utsträckning som möjligt att utmäta bostäder. I vissa fall kan de dock bli tvungna att göra det ändå, trots att skulden kanske är liten. Det finns inga regler kring hur stor en skuld måste vara för att Kronofogden ska kunna utmäta bostaden. Banken som har pant i en bostad har alltid rätt att kräva att bostaden ska utmätas så att skulden kan betalas.

Bättre att sälja med mäklare än exekutiv auktion

Att försöka sälja bostaden på egen hand med hjälp av mäklare är betydligt bättre än att låta bostaden gå till så kallad exekutiv försäljning. Slutpriset blir nämligen nästan alltid lägre vid en exekutiv försäljning, eftersom mäklare helt enkelt gör ett betydligt bättre försäljningsarbete än Kronofogden. Vid en exekutiv försäljning finns inget fokus på marknadsföring av bostaden eller att profilera bostaden fördelaktigt gentemot spekulanter. Bud kan dessutom endast läggas via telefon efter visning, eller på plats under visningen. Det är därför en god idé att alltid försöka få ett godkännande av borgenären så att man kan få anstånd med Kronofogdens försäljning, och istället sälja bostaden själv. För att ett sådant anstånd ska medges krävs det oftast att man tecknat uppdragsavtal med en mäklare.

Vanliga frågor om

Kan banken ta bostaden om bolånet inte betalas?

Vad innebär det att bostaden säljs på exekutiv auktion?Pil

En exekutiv auktion innebär att Kronofogden säljer din bostad. Dessa typer av bostadsförsäljningar skiljer sig mycket från vanliga bostadsförsäljningar med mäklare. Slutpriset för bostaden blir i princip alltid lägre vid en exekutiv auktion eftersom Kronofogden inte arbetar på samma sätt som mäklare. Potentiella köpare kan dessutom endast lägga bud på plats under visningen, eller via telefon efter visningen. Det är därför en god idé att ansöka om anstånd med Kronofogdens försäljning, få det godkänt av borgenären och sälja själv med hjälp av mäklare.

Artiklar om bolån (25)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare