MäklarOfferter

Fastighetsskatt & fastighetsavgift – när och hur mycket betalar man?

Fastighetsskatt & fastighetsavgift – när och hur mycket betalar man?
Vad är fastighetskatt och fastighetsavgift?

Alla som äger ett bostadshus betalar en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt betalas för skattepliktiga fastigheter som inte är bostäder.

Sedan 1 januari 2008 betalar alla som bor och äger ett bostadshus en kommunal fastighetsavgift. Betecknas bostaden som ett småhus (villa, radhus, fritidshus), ett lantbruk med bostadsbyggnad och tomtmark, en ägarlägenhet eller ett hyreshus enligt fastighetstaxeringen ska fastighetsavgift betalas. Hur mycket avgiften är beror på boendeformen och det finns även ett takbelopp som begränsar hur mycket avgift som ska betalas in. Statlig fastighetsskatt betalas för skattepliktiga fastigheter som inte är bostäder. I fastighetstaxeringen inkluderar detta småhus (tomt där bebyggelse planeras), lantbruk med obebyggd tomtmark, hyreshus, industrifastighet och elproduktion. I en bostadsrättsförening är det föreningen som betalar fastighetsavgiften eller fastighetsskatten. Äger du ett hyreshus betalar du kommunal fastighetsavgift för bostäderna och fastighetsskatt för lokaler och obebyggd tomtmark. När det kommer till ett nybyggt hus, ett nybygge, fastställer Skatteverket husets värdeår, oftast samma år som huset står klart, och ägaren blir befriad eller får en reducerad fastighetsavgift i upp till 15 år. Detta kan även gälla äldre hus efter större ombyggnationer.

Fastighetsskatt eller fastighetsavgift vid försäljning

Den som står som ägare till fastighetenlagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Hur och när betalas fastighetsskatten och fastighetsavgiften?

Fastighetsskatten eller fastighetsavgiften betalas in en gång per år till Skatteverket på inkomstdeklarationen. Uppgifterna är redan ifyllda och du behöver bara skriva under och skicka in deklarationen. Du behöver alltså inte själv beräkna vilken fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Står du till exempel som ägare till en fastighet 1 januari 2020 betalar du fastighetsskatt eller fastighetsavgift 2021. 

Vanliga frågor om

Fastighetsskatt & fastighetsavgift

Hur mycket är fastighetsskatten?Pil

Fastighetsskatten skiljer sig beroende på typ av fastighet och beräknas utifrån fastighetens taxeringsvärde.

Hur mycket är fastighetsavgiften?Pil

Fastighetsavgiften skiljer sig beroende på typ av fastighet och beräknas utifrån fastighetens taxeringsvärde. Den kommunala fastighetsavgiften har ett takbelopp.

Hur och när betalas fastighetsskatt?Pil

Skatteverket registrerar fastighetsskatten/fastighetsavgiften automatiskt på inkomstdeklaration. Är du ägare till en fastighet 1 januari 2020 kommer skatten/avgiften på inkomstdeklarationen 2021.

Hur beräknas fastighetsskatten?Pil

Det är en procentsats av taxeringsvärdet på fastigheten och beror på typ av fastighet.

Vem betalar fastighetsskatt/fastighetsavgift vid försäljning?Pil

Mellan köpare och säljare görs en likvidavräkningtillträdesdagen där fastighetsavgiften/fastighetsskatten fördelas mellan dem.

Vad är skillnaden på fastighetsskatt och fastighetsavgift?Pil

Skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder betalar statlig fastighetsskatt och skattepliktiga fastigheter med färdigbyggda bostäder betalar kommunal fastighetsavgift.

Vad är skattereduktion för fastighetsavgift?Pil

Skattereduktion för fastighetsavgift innebär att man betalar högst fyra procent av inkomsten i fastighetsavgift. Pensionärer och personer som fått sjuk- eller aktivitetsersättning kan vara berättigade till skattereduktionen.

Vem är skyldig att betala fastighetsskatt?Pil

Det är ägaren till fastigheten som betalar fastighetsskatten.

Vad är takbelopp?Pil

Den som betalar kommunal fastighetsavgift betalar en viss procentsats av taxeringsvärdet upp till en maximal avgift som kallas för takbeloppet.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare