MäklarOfferter

Medlåntagare – vilka skyldigheter har man som medsökande?

Medlåntagare – vilka skyldigheter har man som medsökande?
Vad innebär det att vara medlåntagare?

En medlåntagare, även kallad medsökande, är en person som tar ett lån tillsammans med en eller flera andra låntagare. Alla, både låntagare och medlåntagare, har samma skyldigheter och betalningsansvar.

Att ansöka om ett banklån tillsammans med någon annan är vanligt. Den som tar lånet kallas för låntagare eller huvudsökande. Den eller de andra personerna är medlåntagare eller medsökande. Den stora fördelen med en medsökande till ett lån är att chanserna ökar för att få lånet beviljat. Lånevillkoren och ränteläget kan också bli bättre när en medlåntagare finns.

När en bank eller ett låneinstitut ska bevilja ett lån kontrollerar de kreditrisken och betalningsförmågan. Olika banker och låntagare definierar kraven på medlåntagaren på olika sätt. Först och främst spelar personens betalningsförmåga och kreditvärdighet en stor roll men även vilken relation medlåntagaren har till den huvudsökande brukar vara avgörande. Vid lån med en medsökande har båda samma skyldigheter och samma betalningsansvar.

Det är alltså mycket vanligt att ha en medlåntagare vid ett bolån. I de flesta situationer är det en sambo eller partner som är medsökande till ett lån för att bygga, köpa eller renovera en bostad. Det kan också vara en förälder som vill hjälpa sitt barn att köpa en lägenhet. En pensionär kan också behöva ha en medlåntagare för att kunna ta ett lån.

Vad innebär det att vara medlåntagare?

Låntagaren och medlåntagaren har ett gemensamt betalningsansvar för lånet. Detta innebär att även om låntagarna gjort sinsemellan att betala olika mycket på lånet är både ansvariga för att lånet betalas tillbaka. Banken tar inte hänsyn till en intern överenskommelse. Om låntagarna bor tillsammans fördelas ofta ränteavdragen på hälften. Går en förälder in för att hjälpa sitt barn att köpa en bostad kan fördelningen se annorlunda ut. Detta justeras i deklarationen.

Vid en separation fortsätter lånet att vara gemensamt. Ni måste då gå till banken för att justera lånet. Om den ena parten vill behålla bostaden måste hen ta över bolånet själv. Det är banken som bestämmer om det finns utrymme för detta i ekonomin. Vid ett dödsfall blir den avlidnes del av lånet en skuld till dödsboet. Finns pengarna kan dödsboet betala skulden och saknas pengar får den kvarvarande låntagaren hela ansvaret för lånet. Banken kan då göra en kreditprövning för att kontrollera att återbetalningsförmåga finns.

Det är viktigt att tänka igenom konsekvenserna av att vara medlåntagare. Som medlåntagare är du betalningsansvarig för lånet. Du kan inte bryta lånet om inte den andra låntagaren tar över lånet ensam. Din kreditvärdighet kan också påverkas och därför kan det vara svårt att få andra lån om du är medlåntagare.

Vad är regressrätt?

Om två låntagare har ett gemensamt lån men den ena låntagaren betalar hela lånet finns något som heter regressrätt. Det betyder att den låntagaren som betalat tillbaka lånet kan kräva den andra låntagaren på hälften av beloppet. Regressrättavtal är mycket vanligt vid lån med medlåntagare. Du kan dock aldrig begära regressrätt om den andra personen får skuldsanering. I en sådan situation är du ensam ansvarig för att betala tillbaka lånet.

Vad är en borgensman?

En borgensman går i borgen för någon annan. Det innebär att om låntagaren inte klarar av att betala sitt lån går borgensmannen in och betalar lånet. Borgensmannen fungerar som en säkerhet för lånet och hen måste ha utrymme i sin ekonomi för att kunna betala tillbaka lånet.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil
Vanliga frågor om

Medlåntagare & medsökande

Vad är en medlåntagare/medsökande?Pil

En medlåntagare är en eller flera personer som tar ett lån tillsammans med en annan låntagare. Vid lån med en medsökande har alla samma skyldigheter och betalningsansvar.

Vad innebär det att vara medlåntagare?Pil

Låntagare och medlåntagare är gemensamt betalningsansvariga för lånet. 

Kan föräldrar vara medlåntagare?Pil

Ja, en förälder kan vara medlåntagare till sitt barn, med det är banken som beviljar lånet efter att ha kontrollerat parternas betalningsförmåga och kreditvärdighet.

Hur många medlåntagare kan man ha?Pil

Olika banker och långivare har olika regler. Många banker accepterar tre medsökande och ibland förekommer också fyra medsökanden.

Vem kan vara medlåntagare?Pil

Egentligen kan vem som helst vara medlåntagare men det är banken eller annan aktuell långivare som beviljar eller nekar lånet.

Kan man ta bort medlåntagare?Pil

Du kan inte ta bort en medlåntagare om inte banken godkänner att den andre låntagaren tar över hela lånet eller att en annan medlåntagare går in.

Kan man ta bort sig som medsökande?Pil

Om banken anser att den andra låntagare kan betala lånet själv kan en medsökande tas bort från lånet.

Vem kan vara medsökande?Pil

Det vanligaste är att en närstående till låntagaren blir medlåntagare men det är till sist banken eller aktuell långivare som beviljar eller nekar lånet.

Måste man ha medsökande?Pil

Nej, men med en medlåntagare kan man ofta få ett större lån med bättre lånevillkor.

Kan en medlåntagare avsäga sig sitt ansvar?Pil

Nej, banken kan bevilja det om den andra låntagaren bedöms klara lånet själv eller om en annan medlångivare går in.

Vad händer med lånet vid en separation?Pil

Vid en separation fortsätter lånet att vara gemensamt.

Vad händer med lånet efter ett dödsfall?Pil

Vid ett dödsfall blir den avlidnes del av lånet en skuld till dödsboet.

Kan man kräva den andra låntagaren på pengar om man har betalat hela lånet?Pil

Ja, det finns något som heter regressrätt. Det betyder att den låntagaren som har betalat tillbaka lånet kan kräva den andra låntagaren på hälften av beloppet.

Vad bör man tänka på som medlåntagare?Pil

Det är viktigt att förstå att en medlåntagare blir solidariskt ansvarig för lånet och att om den andra låntagare inte betalar lånet kommer banken rikta betalningskrav mot medlåntagaren.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare