MäklarOfferter

Försäljningsklausul vid köp och försäljning av bostad

Försäljningsklausul vid köp och försäljning av bostad
Vad är försäljningsklausul vid köp och försäljning av bostad?

En säljare och en köpare kan lägga in ett försäljningsvillkor i kontraktet som ger köparen rätt att avbryta bostadsaffären och häva köpet om köparen inte lyckas sälja sin nuvarande bostad.

När en säljare och en köpare undertecknat köpekontraktet blir köparen den nya ägaren till bostaden. Det finns dock situationer när säljaren och köparen väljer att köpet ska vara beroende av olika saker som ska, eller inte ska, inträffa. Vid sådana situationer skrivs villkor eller klausuler in i kontaktat. Enligt god fastighetsmäklarsed ska mäklaren berätta för båda parter, säljaren och köparen, om villkoret eller klausulen, hur den är utformad och vilka konsekvenser den får. Mäklaren ska anpassa villkoret eller klausulen efter den aktuella försäljningen och de omständigheter som råder. Mäklaren ska också se till att villkoren är tydliga och fullständiga.

Bryta ett kontrakt

Finns ett giltigt överlåtelseavtal är säljaren och köparen juridiskt bundna att fullfölja avtalet. Vill köparen ändå avbryta kontraktet kan säljaren gå med på detta om det finns andra köpare som är intresserade. Köparen kan dock bli skyldig att betala eventuella ekonomiska förluster som avtalsbrottet medfört. Säjer säljaren nej och kräver att köparen fullgör köpet begår köparen ett avtalsbrott om denne avbryter kontraktet. Säljaren kan då häva bostadsköpet och begära skadestånd. Detta kan bli en både lång och kostsam process.

I de fall där köparen eller säljaren vet att köpet är beroende av en eller flera faktorer kan man förhandla fram olika villkor eller klausuler. Återgångsvillkor kallas ibland för svävarvillkor. Om villkoren inte uppfylls går det rättsliga förhållandet tillbaka till hur det var före köpet. Det innebär vanligtvis att säljaren får tillbaka bostaden och köparen får tillbaka köpeskillingen.

Några exempel på återgångsvillkor är:

Försäljningsklausul i kontraktet

En säljare och en köpare kan lägga in ett försäljningsvillkor i kontraktet som ger köparen rätt att avbryta bostadsaffären och häva köpet om köparen inte lyckas sälja sin nuvarande bostad. Köparen har alltså rätt att dra sig ur köpet utan att säljaren kan kräva ersättning eller skadestånd. Både säljaren och köparen måste dock vara överens om villkoret i försäljningsklausulen. Försäljningsklausulen varar ofta i några veckor men kan förlängas om säljaren går med på det. Skulle detta vara fallet ska ett tilläggsavtal skrivas och undertecknas.

Pris i försäljningsklausulen

Det går att lägga in ett försäljningspris i försäljningsklausulen som säger att köparen ska få sin nuvarande bostad såld för en viss summa senast ett visst datum. Detta är dock inte en juridisk bindande formulering. Köparen måste inte acceptera ett visst pris utan har rätt att sälja bostaden till vilket pris som helst.

Försäljningsklausul ur köparens perspektiv

För en köpare är det en trygghet att få med en försäljningsklausul i kontraktet. Det minskar risken och ger köparen rätt att dra sig ur bostadsköpet om försäljning av en nuvarande bostad inte lyckas. Det kan dock vara så att säljaren väljer bort en köpare som önskar en försäljningsklausul. För säljaren är det ofta mindre risk att sälja till en köpare som inte begär en försäljningsklausul.

Banken kan också kräva att köparen säljer sin nuvarande bostad för att bevilja nya lån till en ny bostad. Om banken kräver detta kan köparen föreslå en försäljningsklausul.

Försäljningsklausul ur säljarens perspektiv

Att gå med på en försäljningsklausul innebär en risk för säljaren. Om köparen inte lyckas sälja sin nuvarande bostad går köpet tillbaka och säljaren måste börja om från början.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil
Vanliga frågor om

Försäljningsklausul

Vad är en försäljningsklausul?Pil

Ett villkor i kontraktet mellan säljaren och köparen som innebär att bostadsaffären kan hävas om köparen inte lyckas sälja sin nuvarande bostad.

Vad händer om man inte får sin lägenhet såld?Pil

Om villkoren i kontraktet inte uppfylls går det rättsliga förhållandet tillbaka till de förhållanden som rådde före köpet.

Artiklar om juridik (76)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.