MäklarOfferter

Objektsbeskrivning – innehållskrav och mäklarens ansvar

Objektsbeskrivning – innehållskrav och mäklarens ansvar

Innan din bostad läggs ut till försäljning måste en objektsbeskrivning författas för eventuella köpare att kunna ta del av. Det är enligt fastighetsmäklarlagen mäklaren som ska tillhandahålla objektbeskrivning, och det finns vissa krav på dess utformning.

Obligatoriska uppgifter

Det finns enligt lag vissa uppgifter som måste finnas med i en objektbeskrivning av en fastighet. Det är även krav på att dessa uppgifter framgår på ett tydligt sätt. Dessa är:

 • Vem som är ägare till bostaden och har rätt att förfoga över den.
 • Eventuella inteckningar och servitut eller andra rättigheter som tillhör fastigheten.
 • Fastighetens benämning, area, taxeringsvärde och driftkostnad.
 • Byggnadens ålder och storlek.
 • Fastighetens byggnadsmaterial och dess byggnadsförhållanden, som till exempel uppvärmning och VVS.
 • Eventuella gemensamhetsanläggningar.
 • Skriftlig beräkning av boendekostnaderna.

Objektbeskrivning vid förmedling av bostadsrätt

Vid en försäljning av bostadsrätt ska följande information finnas med i objektbeskrivningen:

 • Bostadsrättsföreningens namn.
 • Eventuell pantsättning av bostaden.
 • Andelstal, det vill säga andel av föreningens tillgångar och skulder samt upplåten mark.
 • Lägenhetens nummer.
 • Storlek.
 • Årsavgift och driftkostnader.
 • Skriftlig beräkning av boendekostnaderna.

Mäklaren ska även bifoga den senaste tillgängliga årsredovisningen för bostadsrättsföreningen eller annan ekonomisk plan.

Annan information

Utöver den obligatoriska informationen innehåller objektbeskrivningar ofta även annan information. Det kan vara:

 • Information om rumsfördelning.
 • Vilka maskiner eller annan utrustning som finns i bostaden.
 • Information om bostadens geografiska läge.
 • Fotografier av bostaden och/eller ritningar.

När mäklaren har upprättat objektsbeskrivningen är det viktigt att du tar del av den och rättar till eventuella fel. Eftersom objektbeskrivningen ingår i det underlag som ligger till grund för en köpares beslut är det viktigt att objektbeskrivningen är korrekt.

Säljarens ansvar

Som du kan läsa om i artikeln om säljarens upplysningsplikt är det huvudsakligen du som säljare som lämnar uppgifter om bostaden. Det är sedan denna information som mäklaren för in i objektsbeskrivningen men den kan också bygga på information från offentliga register och i vissa fall från bostadsrättsföreningen. Det är därmed av stor vikt att uppgifterna som du lämnar är korrekta eftersom det är du som säljare som ansvarar för detta. Det är först om mäklaren misstänker att uppgifterna är felaktiga som mäklaren har en skyldighet att kontrollera dem.

Tips

Ska du sälja din bostad? Hitta rätt mäklare till din försäljning med vår unika matchningstjänst.

Till matchningstjänstenPil

Fel i objektsbeskrivningen

Mäklarsamfundet har sammaställt information kring vad som gäller för dig som köpare eller säljare om det visar sig vara fel i objetksbeskrivningen.

Relaterade artiklar

Artiklar om juridik (76)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.