MäklarOfferter

Vad kostar mäklaren om man inte säljer?

Vad kostar mäklaren om man inte säljer?
Vad kostar mäklaren om man inte säljer?

Om en bostad inte säljs, betalar man vanligtvis inget mäklararvode. Dock kan det finnas situationer där mäklaren har rätt att kräva ersättning för vissa utgifter och kostnader som uppstått under försäljningsprocessen. Dessa kan inkludera utgifter för marknadsföring, fotografering av bostaden och andra förberedelser. Därför är det viktigt att noga läsa och förstå villkoren i förmedlingsavtalet du har med din mäklare.

När du anlitar en mäklare för att sälja din bostad, är det viktigt att förstå de potentiella kostnaderna om bostaden inte säljs. Generellt sett kostar mäklaren vanligtvis ingenting om bostaden inte säljs. Det innebär att du i normala fall endast betalar ett mäklararvode om bostaden säljs.

Dock kan det finnas situationer där andra kostnader tillkommer, beroende på villkoren i ditt förmedlingsuppdrag med mäklaren. Dessa kostnader kan inkludera:

  • Marknadsföringskostnader: Utgifter för att annonsera och marknadsföra bostaden.
  • Fotografering: Kostnader för professionella bilder av din bostad.
  • Andra förberedelser: T.ex. kostnader för homestyling.

Därför är det viktigt att du noggrant läser igenom och förstår alla delar av förmedlingsavtalet innan du skriver på det. Se till att du förstår vilka kostnader som kan tillkomma om försäljningen mot förmodan inte blir av. Om något är oklart, tveka inte att fråga mäklaren för att få en fullständig förståelse av eventuella mäklarkostnader som kan uppstå om bostaden inte säljs.

Mäklarens rätt till provision vid utebliven försäljning

När det gäller kostnaden för en mäklare vid utebliven försäljning av bostaden, är det vanligtvis så att mäklaren inte har rätt till någon provision. Det finns dock situationer där mäklaren kan ha rätt att ta ut ersättning för vissa kostnader som uppstått under försäljningsprocessen, såsom marknadsföringskostnader. Detta ska specificeras i förmedlingsavtalet mellan säljaren och mäklaren.

Enligt fastighetsmäklarlagen baseras mäklarens rätt till provision på de villkor som avtalats i förmedlingsuppdraget.

  • Under ensamrättsperioden: Om ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt har tecknats och bostaden säljs under denna ensamrättsperiod, har mäklaren rätt till provision, oavsett hur försäljningen sker. Ensamrättsperioden kan vara upp till tre månader och kan förlängas vid behov.
     
  • Efter ensamrättstiden: Efter ensamrättsperioden kan mäklaren fortfarande ha rätt till provision om försäljningen sker genom deras förmedling. Det krävs att mäklaren har förmedlat kontakten till köparen och att det finns ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och försäljningen. För detta ändamål är det viktigt att mäklaren tillhandahåller en spekulantlista till säljaren.

Vidare, när det gäller uppsägning av förmedlingsuppdraget, är det viktigt att kontrollera villkoren som anges i avtalet. I de flesta fall kan avtalet sägas upp utan kostnad efter att ensamrättsperioden löpt ut. Om uppsägningen sker under ensamrättsperioden kan det dock medföra skadeståndsanspråk för mäklaren.

Kostnader vid byte av mäklare

Du kan byta mäklare efter ensamrättstidens slut, som ofta är tre månader. Innan du säger upp avtalet med din nuvarande mäklare, bör du noggrant granska villkoren i uppdragsavtalet. Detta hjälper dig att förstå eventuella finansiella åtaganden eller kostnader som kan uppstå vid uppsägningen, såsom ersättning för mäklarens tidigare utlägg eller marknadsföringskostnader.

När du avslutar ditt avtal med den tidigare mäklaren, är det avgörande att få en skriftlig bekräftelse på uppsägningen. Detta dokumenterar officiellt att förmedlingsuppdraget har avslutats och hjälper till att undvika missförstånd eller framtida tvister.

Om du byter mäklare är det viktigt att vara medveten om den tidigare mäklarens eventuella rätt till provision. Om bostaden säljs till en spekulant som den tidigare mäklaren förmedlat, har den tidigare mäklaren normalt rätt till ersättning. Det är därför viktigt att överlämna den tidigare mäklarens spekulantlista till den nya mäklaren.

Tips

Nyfiken på vad mäklare tar i arvode? Se aktuell och kontinuerligt uppdaterad statistik om mäklararvoden.

Jämför mäklararvodenPil
Vanliga frågor om

Vad kostar mäklare om man inte säljer?

Betalar man mäklararvode om man inte säljer?Pil

Nej, normalt sett betalar man inte mäklararvode om bostaden inte säljs. Mäklararvodet är vanligtvis en procentandel av försäljningspriset och betalas endast om en försäljning genomförs. Det finns dock situationer där en mäklare kan ta ut en avgift för sina tjänster även om en försäljning inte sker, beroende på avtalet som tecknats mellan säljaren och mäklaren. Det är viktigt att noggrant granska avtalet med mäklaren för att förstå alla villkor och eventuella avgifter som kan tillkomma även vid utebliven försäljning.

Nyfiken på arvoden?Få offerter från mäklareTjänsten är gratisInga förpliktelser
Jämför mäklararvoden