MäklarOfferter

Vad tjänar mäklare? Arvodet är inte mäklarens lön

Vad tjänar mäklare? Arvodet är inte mäklarens lön
Vad tjänar fastighetsmäklare?

Genomsnittslönen för en fastighetsmäklare är 41 800 kronor i månaden, enligt Statistiska centralbyrån. Lönerna varierar dock väldigt mycket mellan olika mäklare. Nästan hälften av mäklarna har en årsinkomst 500 000 kronor eller mer. En femtedel har en månadslön som är mindre än 25 000 kronor i månaden före skatt.

Den genomsnittliga mäklaren tjänar mellan 40 000 och 62 000 kronor i månaden före skatt år 2023. En mycket framgångsrik mäklare kan i sin tur ha en månadslön uppemot 200 000 kronor under sina bästa yrkesår, det kräver dock en enorm arbetsinsats som de flesta bara klarar av att hålla under ett par år. Endast 6 procent av mäklarna har en lön på över 1 miljon kronor. Majoriteten av alla mäklare arbetar provisionsbaserat, vilket betyder att deras lön helt baseras på de mäklararvoden som bostadssäljare betalar vid bostadsförsäljningar. En mäklare får då i genomsnitt behålla 23 till 30 procent av mäklararvodet – resten går till mäklarföretaget. Om det inte säljs några bostäder får mäklaren med andra ord 0 kronor i lön.

Majoriteten av Sveriges mäklare har provisionsbaserad inkomst

De flesta mäklare i Sverige arbetar utan fast lön. De får istället provisionsbaserad lön, vilket innebär att lönen helt och hållet baseras på hur mycket de drar in till mäklarfirman i form av mäklararvoden. Mäklare har alltså sällan en grundlön att falla tillbaka på, med undantag för när man är nyanställd på en mäklarfirma. Då erbjuder en del mäklarfirmor en grundlön runt 25 000 kronor före skatt under de första tre till 12 månaderna. Enligt en undersökning hos Mäklarsamfundet år 2022 har 60 procent av mäklarna provisionsbaserad lön, medan så lite som 25 procent har fast lön varje månad. Cirka 11 procent av mäklarna har en kombinerad lönemodell, medan 20 procent får annan ersättning utöver provision i form av exempelvis bonus eller liknande.

Mäklaren får bara 20 till 30 procent av mäklararvodet

Mäklare med provisionsbaserad inkomst får bara behålla cirka 20 till 30 procent av sitt mäklararvode vid varje försäljning. Resterande del av arvodet går till mäklarfirman för att täcka upp kostnader för marknadsföring, kontor och andra utgifter. Det betyder att en mäklare som tar 60 000 kronor inklusive moms i mäklararvode får behålla cirka 12 000 kronor i lön före skatt den månaden. För att komma upp i en rimlig månadslön krävs det med andra ord att mäklaren säljer åtminstone tre eller fyra bostäder totalt, beroende på vad provisionerna ligger på.

Utbildning och hårt arbete krävs

I motsats till vad många tror ingår det mycket mer i mäklaryrket än att hålla i visningar och besvara frågor om bostäder. Mäklaryrket kräver en flerårig högskoleutbildning, och innebär ett stort ansvar.  Mäklare granskas av Fastighetsmäklarinspektionen som är en myndighet som finns för att se till att mäklare följer fastighetsmäklarlagen och de regler som finns. Utöver fastighetsmäklarlagen behöver mäklare också tänka på att följa det som kallas “god fastighetsmäklarsed”. Alla aktiva fastighetsmäklare måste dessutom vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen, och betala en årlig avgift för sin licens. För den som är villig att arbeta hårt finns det möjlighet att tjäna ganska mycket pengar som fastighetsmäklare, men konkurrensen är hård och det är långt ifrån alla mäklare som tjänar mycket mer än den genomsnittliga yrkesutövaren i Sverige.

Mäklarens lön baseras på egenskaper och erfarenhet

Det finns många saker som påverkar hur mycket en fastighetsmäklare har i lön. Lönen är i regel lägre för alla nya mäklare som saknar arbetslivserfarenhet och specialistkompetens. Det som kan påverka lönen positivt är bland annat: säljförmåga, lång erfarenhet, arbetsvilja, verksamhetsområde, specialistkunskaper och inte minst mängden försäljningar.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil

Vad tjänar en fastighetsmäklare i genomsnitt?

Enligt Statistiska centralbyrån är genomsnittslönen för mäklare 41 800 kronor i månaden, men lönerna varierar väldigt mycket mellan olika mäklare. Hela 46 procent av mäklarna har en årsinkomst på över 500 000 kronor, samtidigt har 20 procent av mäklarna en månadslön som är lägre än 25 000 kronor i månaden före skatt.

Årslön Män Kvinnor Totalt
Mindre än 150 000 kr 6 % 6 % 6 %
150 000 - 300 000 kr 13 % 15 % 14 %
300 000 - 500 000 kr 32 % 36 % 34 %
500 000 - 1 000 000 kr 41 % 39 % 40 %
Mer än 1 000 000 kr 8 % 4 % 6 %

Andelen mäklare med respektive årslön. Källa: Mäklarsamfundet.

Löneskillnader mellan könen – männen tjänar mer

Det finns också vissa löneskillnader mellan könen. Enligt en undersökning som Mäklarsamfundet har gjort är männen överrepresenterade bland mäklare med högre löner. 49 procent av männen, men endast 43 procent av kvinnorna har en årslön på en halv miljon kronor eller mer.

Detta kan, till viss del, eventuellt förklaras av att det är fler män än kvinnor som har lång erfarenhet inom yrket. Bland de mäklare som har mer än 10 års erfarenhet är 67 procent män och 53 procent kvinnor.

Verksamma år Män Kvinnor Totalt
0 – 3 år 16 % 22 % 18 %
4 – 10 år 17 % 25 % 20 %
Mer än 10 år 67 % 53 % 62 %

Antal verksamma år i mäklaryrket per kön. Källa: Mäklarsamfundet.

Vanliga frågor om

Vad tjänar mäklare?

Får man bra betalt som mäklare?Pil

Majoriteten av Sveriges fastighetsmäklare tjänar motsvarande som en gymnasielärare. Ungefär 6 procent av Mäklarsamfundets medlemmar har i sin tur en betydligt högre årslön på 1 miljon kronor eller mer. Då krävs det dock i regel att man arbetar mycket och har arbetat länge i branschen med goda resultat.

Har mäklare en grundlön?Pil

Majoriteten av Sveriges mäklare har löner som är helt baserade på provision. Det innebär att mäklarna inte har en grundlön att falla tillbaka på om de inte skulle sälja några bostäder. En del mäklarfirmor erbjuder dock en grundlön eller garantilön runt 25 000 kronor i månaden till nyanställda under ett visst antal månader.

Artiklar om mäklare (43)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.