MäklarOfferter

Energideklaration vid försäljning av bostad

Energideklaration vid försäljning av bostad

När du ska sälja en bostad har du en skyldighet att visa upp en energideklaration som spekulanter får ta del av innan de bestämmer sig för om de är intresserade eller inte. Deklarationen ska visa hur mycket energi som byggnaden använder med syfte att minska energibehovet och främja ett bättre inomhusklimat.

Vad säger lagen?

Lagen om energideklarationer för byggnader infördes 2006 som ett led i arbetet att förbättra energianvändningen. Man ska med hjälp av energideklarationen få en klar bild över husets totala energiförbrukning. Med information om hur många kilowattimmar (kWh) som förbrukas per kvadratmeter (m2) kan man genomföra lönsamma förändringar för att minska energiförbrukningen - utan att försämra inomhusmiljön. Det är Boverket som ser till att energideklarationer upprättas och överlämnas i enlighet med vad lagen säger.

Vad innehåller energideklarationen?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • Den uppvärmda arean i huset.
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsel.
  • Åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen, om sådana efterfrågas.
  • Andra uppgifter om värme- och ventilationssystem i byggnaden.

Säljarens ansvar

Innan en försäljning eller uthyrning ska ägaren anlita en energiexpert för att göra besiktning som ligger till grund för energideklarationen. Deklarationen är viktig för köparen att ta del av och överlämnas i samband med försäljning till den nya ägaren. Redan vid annonsering och marknadsföring av bostaden ska denna information finnas tillgänglig för spekulanter.

Vid försäljning av bostadsrätt

Vid en bostadsrättsförsäljning gäller samma regler som vid försäljning av annan typ av bostad. Säljaren har skyldighet att visa upp och lämna över en energideklaration, men det är i detta fall bostadsrättsföreningen som ansvarar för att upprätta en energideklaration. Detta eftersom det är föreningen som äger byggnaden och inte innehavaren av bostadsrätten.

Om energideklaration saknas

I de fall säljaren inte ordentligt utför sina skyldigheter kan de med straffpåföljder tvingas vidta åtgärder för att uppfylla lagens krav. Annars har den nya köparen rätt att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. I de fall som en bostadsrättssäljare inte kan visa upp någon energideklaration är det bostadsrättsföreningen som beordras att fullgöra sina skyldigheter.

Så går energideklaration till

  1. När du bestämt dig för att sälja ditt hus kan du via din mäklare komma i kontakt med en godkänd besiktningsman som kan genomföra energideklarationen. Det går också bra att gå via Boverkets hemsida och söka efter energiexperter som finns tillgängliga i just ditt län.

  2. Besiktningsmannen går igenom huset och de dokument som du som husägare bistår med. Det kan vara ritningar, fakturor för uppvärmning och tidigare besiktningsprotokoll.

  3. Alla obligatoriska uppgifter matas in i Boverkets elektroniska formulär och energideklarationen godkänns.

  4. Du får därefter förslag på åtgärder. Dessa åtgärder är inte nödvändiga att genomföra men de kan leda till minskade energikostnader.

  5. Energideklarationen är giltig i 10 år och överlämnas till den nya ägaren i samband med köpet.

Tips

Dags att sälja huset? Med MäklarOfferter hittar du snabbt och enkelt rätt mäklare som kan hjälpa dig med din husförsäljning.

Jämför mäklare gratisPil

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare