MäklarOfferter

Vad är ägarlägenhet – och vad är skillnaden mot bostadsrätt?

Vad är ägarlägenhet – och vad är skillnaden mot bostadsrätt?
Vad är ägarlägenhet?

Ägarlägenhet är en boendeform som innebär att man äger en lägenhet i ett flerbostadshus, inte bara rätten att bo i den som i en bostadsrätt. Den som äger en ägarlägenhet kan sälja och hyra ut den utan tillstånd.

Ägarlägenhet är än så länge ingen vanlig boendeform i Sverige, men finns sedan 2009. I övriga Europa och i våra nordiska grannländer är det en relativt vanlig boendeform. Vad är då en ägarlägenhet egentligen? Ibland kallas ägarlägenhet också för ägarlägenhetsfastighet och det är helt enkelt en boendeform där du äger en lägenhet i ett flerbostadshus. Du äger alltså din del av fastigheten till skillnad från en bostadsrätt där du bara äger rätten att bo i lägenheten och bostadsrättföreningen äger fastigheten och därför styrs du inte heller av en bostadsrättsförenings stadgar och regler. Att köpa en ägarlägenhet innebär också att du måste ta ut lagfart för fastigheten och pantbrev som en säkerhet till banken vid eventuella bolån. Bolån för en ägarlägenhet fungerar alltså på samma sätt som ett bolån för en fastighet. En annan skillnad mot en bostadsrätt är att en ägarlägenhet styrs av jordabalken eftersom det räknas som en fast egendom. Bostadsrätter styrs under köplagen och bostadsrättslagen. Äger du en ägarlägenhet har du rätt att lägga ut den till salu och hyra ut den till vem du vill, när du vill.

Att bilda en ägarlägenhet

När ägarlägenheter ska bildas gör Lantmäteriet en förrättning där det bestäms hur lägenheterna ska avgränsas och vilka delar av fastigheten som ska vara gemensam egendom. Det kan bland annat handla om en tomt, ett trapphus, fasader, yttertak och hissar. I samband med förrättningen bestäms också hur dessa gemensamma utrymmen ska underhållas och fördelas mellan ägarlägenheter. För att detta ska fungera i praktiken bildas ofta en samfällighetsförening som förvaltar den gemensamma egendomen, samfälligheten, och de gemensamma anläggningarna, gemensamhetsanläggningar. För att kunna bilda ägarlägenheter måste vissa krav vara uppfyllda. Det måste till exempel finnas minst tre ägarlägenheter i fastigheten i en sammanhållen enhet. Lägenheterna i fastigheten får heller inte ha fungerat som bostäder tidigare utan ägarlägenheter kan bara bildas vid nyproduktion eller vid ombyggnad av kontors- och lagerlokaler eller vindsförråd. Det får också bara finnas en bostad i varje ägarlägenhet.

För- och nackdelar med ägarlägenhet

Det finns många fördelar med att äga en ägarlägenhet.

  • Du har stor frihet att bygga om och renovera bostaden. Du måste dock självklart ta hänsyn till bärande väggar, gemensamma avloppsstammar och så vidare.
  • Du betalar inte för några gemensamma lån som ofta är fallet i en bostadsrättsförening, vilket innebär att du ofta har låga fasta kostnader och en låg månadsavgift.
  • Du få sälja en ägarlägenhet till vem du vill. Vid en försäljning av en bostadsrätt kan bostadsrättföreningen påverka valet av köpare och medlemskap.
  • Du kan hyra ut ägarlägenhet till vem du vill, enligt lagen om uthyrning av egen bostad.
  • Du styrs inte av en bostadsrättsförenings stadgar och regler. Det kan dock finnas regler som samfällighetsförening kommit överens om.

Det finns också en del nackdelar med ägarlägenhet som kan vara bra att fundera över före ett köp.

  • I Sverige är fortfarande intresset lågt för ägarlägenheter och detta kan göra det svårt att sälja en ägarlägenhet.
  • Det kan också finnas problem med hur skötseln av samfällighets- och gemensamhetsanläggningarna ska sker. Före ett köp av en ägarlägenhet är det därför bra att kontrollera hur de gemensamma utrymmena är underhållna.
  • Vid ett köp av en ägarlägenhet kan det tillkomma höga kostnader för stämpelskatt vid ansökan om lagfart och inteckningar för att kunna ta ut pantbrev.
  • En ägarlägenhet kostar vanligtvis mer än en bostadsrätt men har istället lägre månadsavgift.
Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil
Vanliga frågor om

Ägarlägenhet

Vad är en ägarlägenhet?Pil

En boendeform där man äger en lägenhet i ett flerbostadshus.

Vem köper ägarlägenhet?Pil

En ägarlägenhet ägs fullt ut av den som köper bostaden.

Vad är ägarlägenhetsenhet?Pil

En typ av taxeringsenhet.

Hur pantsätts en ägarlägenhet?Pil

På samma sätt som en fastighet där ett pantbrev är bankens säkerhet för bolånet.

Hur avgränsas en ägarlägenhet enligt jordabalken?Pil

Den avgränsas både horisontellt och vertikalt och ska bara rymma en bostadslägenhet.

Hur många ägarlägenheter finns det i Sverige?Pil

År 2020 fanns det cirka 2 000 ägarlägenheter i Sverige.

Vad är det för skillnad på bostadsrätt och ägarlägenhet?Pil

När du äger en ägarlägenhet äger du en del av fastigheten. Har du en bostadsrätt äger du bara rätten att bo i bostaden. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare