MäklarOfferter

Trångboddhet – hur många får bo i en bostadsrätt eller hyresrätt?

Trångboddhet – hur många får bo i en bostadsrätt eller hyresrätt?
Hur många får bo i en bostadsrätt respektive hyresrätt?

Bostadsrättsföreningen kan reglera antal boende per bostadsrätt i sina stadgar. För hyreslägenheter finns ingen lag som reglerar antal personer per lägenhet men hyresgästen är skyldig att bevara lägenheten i gott skick, inte utsätta den för mer slitage än normalt, inte störa övriga boende i fastigheten och inte ha utomstående personer boende i lägenheter som kan leda till men för hyresvärden.

Trångboddhet är ett mått på boendestandard och trångboddhet kan definieras på olika sätt. Statistiska centralbyrån använder till exempel två begrepp, norm 2 och norm 3. Med norm 2 är trångboddhet när det bor fler än två personer per sovrum och utöver sovrum ska det också finnas kök och vardagsrum i bostaden. Norm tre är en strängare definition där trångboddhet är när det bor fler än en person per sovrum och även här ska det finnas ett kök och ett vardagsrum i bostaden. Sammanboende par räknas bort, de förutsätts dela sovrum, men en ensamstående som bor i ett rum och kök räknas alltså som trångbodd med norm 3. Boverket går efter Socialstyrelsens riktlinjer där sammanboende partner och barn kan dela sovrum men när barnen blir äldre kan behov av eget sovrum finnas. Utöver sovrum ska det även här finnas ett kök och ett vardagsrum i bostaden. Boverket bedömde att vart tionde hushåll var trångbott i Sverige 2018.

Skillnader i trångboddheten finns mellan in- och utrikes födda där trångboddhet är mer utbredd bland människor födda utanför Europa. Det finns och en skillnad mellan olika åldersgrupper, äldre personer har ofta mer än ett sovrum per person, och en geografisk skillnad. I storstadsregionerna är fler hushåll trångbodda jämfört med hushåll på landsbygden. Trångboddheten har ofta med hushållens ekonomi att göra och förenklat kan man säga att ju lägre inkomst hushållet har desto större risk för trångboddhet. I denna grupp finns bland annat ensamstående föräldrar och utrikesfödda, särskilt utrikesfödda utanför Europa.

Hur många får bo i en bostadsrätt?

Bostadsrättslagen styr vad som gäller i en bostadsrättsförening. Denna lag styr dock på ett mer övergripande plan och mer specifika frågor regleras i den enskilda föreningens stadgar. I bostadsrättslagen finns inget som styr över hur många personer som får bo i en bostadsrätt, detta kan därför skrivas in i föreningens stadgar. Den som är bostadsrättsinnehavare i en bostadsrättsförening måste följa de regler som finns men stadgarna kan ändras om medlemmarna är överens.

Hur många får bo i en hyresrätt?

Hyresförhållanden regleras i jordabalken och där finns ingen specifik regel som styr hur många som får bo i en lägenhet. Däremot står det att hyresgästen måste vårda och bevara lägenheten i gott skick och inte utsätta den för mer slitage än vad som anses vara normalt. Detta innebär att man inte kan bo hur många personer som helst i en lägenhet då den i så fall skulle utsättas för onormalt mycket slitage. Hyresgästen är också skyldig att se till att användandet av hyresrätten inte stör övriga boenden i fastigheten och att inte utomstående personer bor i lägenheten om det leder till men för hyresgästen. Vad som gäller för en lägenhet avgörs från fall till fall.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil
Vanliga frågor om

Trångboddhet

Hur många får bo i en bostadsrätt?Pil

Det regleras i bostadsrättsföreningens stadgar.

Hur många får bo i en hyresrätt?Pil

För hyreslägenheter finns ingen lag som reglerar antal personer per lägenhet men hyresgästen är skyldig att bevara lägenheten i gott skick, inte utsätta den för mer slitage än normalt, inte störa övriga boende i fastigheten och inte ha utomstående personer boende i lägenheter som kan leda till men för hyresvärden.

Vad räknas som trångbodd?Pil

Det finns många olika definitioner på trångboddhet. Statistiska centralbyrån använder till exempel två begrepp, norm 2 och norm 3. Med norm 2 är trångboddhet när det bor fler än två personer per sovrum och utöver sovrum ska det också finnas kök och vardagsrum i bostaden. Norm tre är en strängare definition där trångboddhet är när det bor fler än en person per sovrum och även här ska det finnas ett kök och ett vardagsrum i bostaden.

Hur många är trångbodda i Sverige?Pil

Det beror på vilken definition på trångboddhet som används. Boverket bedömde att vart tionde hushåll var trångbott 2018.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare