MäklarOfferter

Vilka kostnader tillkommer vid ett husköp?

Vilka kostnader tillkommer vid ett husköp?
Vilka kostnader tillkommer vid ett husköp?

Vid ett husköp tillkommer överlåtelsekostnader såsom överlåtelsebesiktning, stämpelskatt samt eventuell uppläggningsavgift för lån och kostnad för pantbrev. Andra kostnader av mer löpande karaktär är tomträttsavgäld, fastighetsavgift, samfällighetsavgift och kostnader för renoveringar eller reparationer.

Vid ett husköp ska du dels betala överlåtelsekostnader, men också andra kostnader av mer löpande karaktär. Överlåtelsekostnaderna innefattar överlåtelsebesiktning, uppläggningsavgift, lagfart, samt pantbrev om du tar ett bolån. De löpande kostnaderna innefattar i sin tur tomträttsavgäld (hyra till eventuell tomtägare), kommunal fastighetsavgift och kostnader för renoveringar eller reparationer. Om fastigheten tillhör en så kallad samfällighetsförening ska du också betala avgifter för detta.

Kostnader avseende själva överlåtelsen av huset

Det tillkommer fler kostnader vid ett husköp än vid köp av bostadsrätt. Kostnaderna som tillkommer vid själva överlåtelsen av huset är av engångskaraktär.

Överlåtelsebesiktning

Som husköpare har du ansvar för att undersöka om bostaden har några fel eller brister. Detta kallas för undersökningsplikt. Det är viktigt att genomföra en omfattande undersökning, och därför bör du anlita en godkänd besiktningsman som kan utföra en överlåtelsebesiktning. Kostnaden för denna ligger mellan 7 000 och 15 000 kronor. Ibland väljer dock bostadssäljaren att bekosta och göra en överlåtelsebesiktning. Då är det upp till dig som köpare att avgöra om det räcker.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Uppläggningsavgift

Du kan låna maximalt 85 % av bostadens värde, vilket betyder att du måste betala 15 % själv, så kallad kontantinsats. Ibland tar banken också ut en uppläggningsavgift för bolånet som kan röra sig om allt från några hundralappar och upp till en tusenlapp.

Lagfart

Lagfarten är ett bevis på att du är ägare av huset. När du ska köpa ett hus behöver du ansöka om att registreras som fastighetens ägare, och detta görs hos Lantmäteriet. Oftast brukar banken hjälpa husköpare att ansöka om lagfart. Kostnaden för lagfart kallas stämpelskatt och ligger på 1,5 % av taxeringsvärdet eller köpeskillingen – det beror på vilket som är högst. Du ska också betala en ansökningsavgift som ligger på 825 kronor. Både lagfart och pantbrev dras i de flesta fall av från ditt bankkonto (i överenskommelse med banken) på tillträdesdagen. I vissa fall kan du istället komma att faktureras för kostnaderna, och fakturan brukar i sådant fall skickas ut 4 till 8 veckor efter tillträdet.

Pantbrev

Pantbrev är i grund och botten ett juridiskt dokument som binder ihop bolånet med fastigheten du köper. Pantbrevet är ett bevis på att banken äger de belånade delarna av ditt hus och att de kan kräva att bostaden säljs om du missköter betalningarna av ditt lån. Du måste ha tillräckligt med pantbrev uttagna för att täcka hela bolånet på din fastighet. Om du till exempel ska ta ett bolån på 1 600 000 kronor så behöver det även finnas 1 600 000 kronor i uttagna pantbrev på den fastighet du köper. Hur stor kostnaden för pantbrevet blir beror också på om fastigheten redan har några tidigare pantbrev. Om du köper en bostad som redan har pantbrev kommer du ta över dessa, och betala stämpelskatt för mellanskillnaden eller köpa nytt pantbrev för eventuell överstigande summa. I de fall då det inte finns något pantbrev måste du köpa nytt, vilket innebär en kostnad på 2 % av värdet på pantbrevet. Utöver detta tillkommer även en administrativ kostnad på 375 kronor.

Löpande kostnader som tillkommer med husköp

Det finns även andra kostnader av löpande karaktär som tillkommer i samband med ett husköp.

Tomträttsavgäld

Om tomten som huset står på inte är friköpt behöver du som köpare betala en så kallad tomträttsavgäld varje år. Det betyder att du betalar hyra till tomtägaren, vilket oftast är kommunen eller staten. Om du är intresserad av ett hus som står på en icke friköpt tomt kan det vara en god idé att kontakta tomtägaren för att höra om avgälden lär höjas den närmaste framtiden. Viktigt att komma ihåg är dock att tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen.

Fastighetsavgift

Som husägare måste du även betala en kommunal fastighetsavgift varje år. Det görs dock undantag för dig som bor i ett nybyggt bostadshus. Fastighetsavgiften ligger på 0,75 % av husets taxeringsvärde, upp till ett särskilt maxbelopp. Du kan alltid se det aktuella maxbeloppet för fastighetsavgiften på Skatteverkets webbplats.

Samfällighetsavgift

Om fastigheten du köper tillhör en så kallad samfällighetsförening behöver du betala en samfällighetsavgift. Denna typ av förening kan bildas för att man gemensamt ska sköta om en gemensam mark eller anläggning – exempelvis en parkering, lekplats eller brygga. Denna avgift ser olika ut i olika föreningar eftersom det som ingår i samägandet kan variera kraftigt.

Renoveringar och reparationer

Som husägare behöver du alltid vara förberedd på renoverings- och reparationskostnader. Vissa behov kanske du känner till redan vid husköpet medan andra saker kan dyka upp oförutsett. Det är därför viktigt att ha en buffert för just detta ändamål. Om du inte underhåller huset kommer det nämligen sjunka i värde för varje år. Det är mycket individuellt hur stor bufferten bör vara, men en bra utgångspunkt är att utgå från besiktningsprotokollet och göra en femårsplan för renoveringar.

Tips

Sälja bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning.

Kom igångPil
Vanliga frågor om

Vilka kostnader tillkommer vid ett husköp?

Hur mycket kostar lagfart och pantbrev?Pil

Lagfartskostnaden ligger på 1,5 % av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. För lagfarten tillkommer det även en ansökningsavgift på 825 kronor. Pantbrev har i sin tur en administrativ avgift på 375 kronor, samt en kostnad på 2 % av värdet på pantbrevet. Kostnaden för pantbrev påverkas även om huset du köper har pantbrev sedan tidigare.

Artiklar om köpa bostad (107)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare