MäklarOfferter

Falska budgivningar – bluffbud och bulvanbud vid budgivningar

Falska budgivningar – bluffbud och bulvanbud vid budgivningar
Vad är falska budgivningar?

När mäklaren eller säljaren vill trissa upp slutpriset genom att använda en bulvan som lägger falska bud under en budgivning, så är det en så kallad falsk budgivning.

Tyvärr förekommer det ibland bluffbud, alltså falska bud, i samband med budgivningar. Det kan vara mäklaren som lägger bud eller använder en bulvan som lägger fejkade bud för att trissa upp buden och nå en högre köpeskilling. Det kan också vara säljaren som lägger bulvanbud. Säljaren ber helt enkelt en släktning eller en bekant att lägga bud för att trissa upp budgivningen. En bulvan är en person som lägger falska bud.

Fejkade budgivningar är olagliga och klassas som bedrägeri. Misstänker du att det förekommit ett falskt bud i en budgivning bör du anmäla detta till Fastighetsmäklarnämnden och kontakta polisen. Är mäklaren skyldig kan du som köpare ha rätt till ersättning. Mäklaren kan förlora sin mäklarlicens. Vid en polisanmälan kan mäklaren eller säljaren dömas till skadestånd och böter för bedrägeri.

Hur kan man upptäcka ett fejkat bud?

Efter en avslutad budgivning måste mäklaren, enligt fastighetsmäklarlagen, överlämna en budgivningslista till säljaren och köparen. Detta sker oftast på tillträdesdagen. Mäklaren är alltså skyldig att föra en lista över alla bud. Listan ska innehålla budens belopp, vid vilken tidpunkt buden lades, eventuella villkor förknippade med buden samt budgivarnas namn och kontaktuppgifter. När köparen får denna lista kan hen kontrollera alla namn och se att det finns faktiska personer bakom buden. En bostadsaffär är klar först när säljaren och köparen skrivit under kontraktet. Säljaren har rätt att välja vem som ska få köpa bostaden, till vilket pris och när. Det är alltså inte per automatik den som lägger högsta budet som vinner budgivningen.

Är det vanligt med fejkade budgivningar?

Det är svårt att veta hur utbrett det är med falska bud. Processen med budgivning vid bostadsköp är oreglerad i lag. En fastighetsmäklare ska dock alltid hålla en god fastighetsmäklarsed och ta hänsyn till både säljarens och köparens intressen, men det är säljaren som tillsammans med mäklaren bestämmer hur budgivningen ska gå till. Mäklaren ska sedan ge tydlig information till alla spekulanter om hur budgivningen fungerar och hur bud bör lämnas. Mäklarnas ansvar att föra en budgivningslista gör det enklare för köparen att kontrollera buden. Tanken med listan är att öka transparensen i budgivningar. Många mäklarbyråer väljer också att köra budgivningar där köparna måste legitimera sig med BankID. Detta är ett sätt att minska risken för oseriösa och falska bud.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil
Vanliga frågor om

Falska budgivningar, bluffbud & bulvanbud

Vad är falska budgivningar?Pil

En falsk budgivning är när mäklaren eller säljaren ber en bulvan lägga bluffbud för att trissa upp budgivningen.

Vad är ett bulvanbud?Pil

Det är ett bluffbud för att trissa upp budgivningen.

Vad är bulvan?Pil

En bulvan är en person som lägger falska bud i en budgivning.

Vad är ett bluffbud?Pil

Det är ett falskt bud som läggs av en bulvan för att trissa upp köpeskillingen.

Hur vet man om någon budgivare är en bulvan?Pil

Mäklaren måste föra en budgivningslista där alla bud med namn och adress till budgivarna finns med. Köparen kan kontrollera budgivarna efter listan.

Hur vet man att andra bud inte är bulvanbud?Pil

Det är svårt att veta under en pågående budgivning men med hjälp av budgivningslistan kan buden kontrolleras i efterhand.

Hur vanligt är det med fejkade bud?Pil

Det går tyvärr inte att svara på, men mäklarnas skyldighet att föra en budgivningslista har gjort kontrollen något enklare. Många mäklarföretag ber också budgivarna att legitimera sig med BankID för att minska risken för falska bud.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare