MäklarOfferter

Lägenhetsregistret | Nationellt register över alla bostadslägenheter

Lägenhetsregistret | Nationellt register över alla bostadslägenheter
Vad är lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret tillhandahålls av Lantmäteriet och är ett nationellt register över alla bostadslägenheter.

I Sverige finns ett nationellt register över alla bostadslägenheter. Även bostäder i villor och radhus ingår i registret, oavsett om de är permanenta boende eller fritidsboende. Om en adress har fler än en bostad, till exempel ett flerbostadshus, har varje bostad ett eget lägenhetsnummer.

I lägenhetsregistret finns information om bland annat lägenheternas storlek, antal rum och typ av kök. I registret finns inte information om vem som bor i lägenheten eller vem som äger den. Ibland kallas också bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar för lägenhetsregister. Detta ska dock inte förväxlas med det nationella lägenhetsregistret.

Syftet med lägenhetsregistret är att enklare och billigare kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Informationen kan bland annat användas inom bostadsforskning och som ett underlag för statlig och kommunal bostadsplanering. Det finns också ett krav från EU att dess medlemsstater ska kunna lämna korrekt folk- och bostadsstatistik.

Registrets innehåll

I lägenhetsregistret finns grundläggande information om adressuppgifter, byggnadsuppgifter, ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer och lägenhetskategori. Kategorierna är vanlig bostad, studentbostad eller specialbostad för äldre och funktionshindrade. I lägenhetsregistret finns också uppgifter om lägenheten, som exempelvis bostadsarea, antal rum och vilken kökstyp lägenheten har. Bostadsarean uttrycks i kvadratmeter. Ett rum måste vara större än sju kvadratmeter och ha tillgång till direkt solljus. Kök, kokvrå och hygienutrymmen räknas inte som rum. Olika kökstyper är kök, alltså ett rum för matlagning som är minst sju kvadratmeter stort och som har direkt eller indirekt solljus, eller en kokvrå som har en golvyta som är mindre än sju kvadratmeter.

Vem ansvarar för lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret har funnits sedan 2010 och det är Lantmäteriet som ansvarar för registret. Kommunerna har möjlighet att göra ändringar och kompletteringar i lägenhetsregistret, till exempel när nya lägenheter byggs eller gamla försvinner. Kommunerna beslutar också om vilka lägenhetsnummer som ska gälla och även om det behövs nya adresser. Fastighetsägarna ska lämna uppgifter till kommunerna om förändringar som sker och som kan resultera i ändringar eller kompletteringar i lägenhetsregistret. Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumreringen eller behöver en ny förteckning kontaktar den kommun som fastigheten ligger i. Alla fastighetsägare ska också informera sina boende om vilka lägenhetsnummer som gäller. Fastighetsägarna ska även anslå uppgifterna på en synlig plats, till exempel i trapphuset eller på lägenhetsdörrarna.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil
Vanliga frågor om

Lägenhetsregistret

Vad är lägenhetsregistret?Pil

I Sverige finns ett nationellt register över alla bostadslägenheter som kallas för lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret tillhandahålls av Lantmäteriet

Vad är ett utdrag ur lägenhetsregistret?Pil

I utdraget finns bland annat information om lägenhetens storlek, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori och lägenhetsnummer.

Hur får jag utdrag ur lägenhetsregistret?Pil

Möjligheten att få tillgång till lägenhetsinformationen regleras i lägenhetsregisterlagen. Informationen är inte allmänt tillgängliga.

Var finns lägenhetsregistret?Pil

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistret.

Vad är ett lägenhetsutdrag?Pil

En förteckning av exempelvis lägenhetens bostadsarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori och lägenhetsnummer.

Artiklar om bostadsrättsförening (21)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare