MäklarOfferter

Bostadsrätt – vad är en bostadsrätt och vilka regler gäller?

Bostadsrätt – vad är en bostadsrätt och vilka regler gäller?
Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är en upplåtelseform där medlemmarna i en bostadsrättsförening äger andelar i en förening samt har rättigheter att nyttja en bostad.

Att bo i en hyresrätt

Du behöver inget kapital, ingen startkostnad, för att bo i en hyresrätt. Detta innebär att det inte är någon ekonomisk risk att flytta in i en hyresrätt, men du kan inte heller göra en vinst. När du bor i en hyresrätt betalar du en hyra till hyresvärden. Faktorer som bestämmer hyran är bland annat lägenhetens standard, storlek och läge. Det är också hyresvärden som ansvarar för lägenhetens underhåll. I en hyresrätt kan du måla eller tapetsera om, om du gör det hantverksmässigt, men övriga renoveringar står hyresvärden för.

Att bo i en bostadsrätt

Ska du flytta in i en bostadsrätt måste du ha ett kapital eller ta ett banklån. Att köpa en bostadsrätt kan vara en bra investering och leda till en vinst den dag du säljer bostadsrätten. Priser på bostadsrätter styrs bland annat av föreningens ekonomi och rykte samt bostadens storlek, skick och läge. Det kan dock också vara en risk om du måste sälja, eller som det egentligen heter överlåta, bostadsrätten med förlust. Som bostadsrättsinnehavare äger du en andel av bostadsrättsföreningen. Du äger alltså inte bostaden, men rätten att nyttja den. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten eller fastigheterna. Alla nya medlemmar i en förening måste godkännas av föreningens styrelse. Genom att vara med i föreningens styrelse kan du få inflytande och påverka ditt boende.

När du bor i en bostadsrätt betalar du en årsavgift, ofta i form av en månadsavgift, till bostadsrättsföreningen. Avgiften bestäms av medlemmarna i föreningen och ska täcka exempelvis utgifter för föreningens lån, underhåll och drift. Månadsavgiften styrs av föreningens ekonomi. En hög årsavgift kan betyda att föreningen har höga kostnader för till exempel lån och att man inte har några inkomster, till exempel hyresintäkter från lokaler. En låg avgift betyder ofta att föreningen har god ekonomi. Ett undantag är dock nya bostadsrättsföreningar. Har du tagit ett lån för att köpa bostadsrätten betalar du också ränta och avbetalningar på lånet.

Äger du en bostadsrätt ansvarar du för allt inne i lägenheten. Du får göra om och renovera som du önskar. Större förändringar kan dock kräva ett godkännande av föreningens styrelse. Underhåll och reparationer utanför bostadsrätten ansvarar medlemmarna i bostadsrättsföreningen för. Bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen reglerar vad som gäller i en bostadsrättsförening.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil

Byta bostad

Bor du i en hyresrätt kan du byta den mot en annan om hyresvärden godkänner bytet och den nya hyresgästen. Bor du i en bostadsrätt och vill flytta måste du första överlåta bostadsrätten. Du får hyra ut en bostadsrätt med styrelsens godkännande. Styrelsen kan också, om det finns med i stadgarna, ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen.

En hyresrätt kan omvandlas till en bostadsrätt. 2/3 av hushållen måste då godkänna ombildningen för att den ska bli av. Hyresgästen kan bestämma om hen vill vara med i ombildandet eller om hen vill fortsätta vara en hyresgäst. Som hyresgäst fortsätter man att betala hyra till bostadsrättsföreningen.
 

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om

Bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?Pil

När du bor i en bostadsrätt äger du en andel av bostadsrättsföreningen och rätten att bo i bostaden.

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?Pil

Du har stora möjligheter att renovera i en bostadsrätt och du kan också påverka ditt boende genom att till exempel vara med i föreningens styrelse. Du har dock också skyldigheter att följa föreningens stadgar.

Vad gäller för bostadsrätter?Pil

Den lag som bostadsrättsföreningar berörs mest av är bostadsrättslagen. Bor du i en bostadsrätt måste du också följa föreningens stadgar. 

Varför köpa bostadsrätt?Pil

Du har ett större ansvar när du bor i en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt, men fördelarna är att du kan vara med och påverka ditt boende på olika sätt samt göra en vinst vid försäljningen.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med bostadsrätt?Pil

Fördelarna med att bo i en bostadsrätt är bland annat att du kan renovera som du önskar och du kan göra en ekonomisk vinst vid försäljning. Det är ofta billigare att bo i en bostadsrätt i ett längre perspektiv. Nackdelarna är bland annat att du behöver ett kapital för att köpa en andel i föreningen och att du är ansvarig för lägenheten och måste betala för underhåll och renoveringar. Det finns också en risk att bostadsrätten minskar i värde.

Vad äger man i en bostadsrätt?Pil

Man äger en andel i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening.

Vad går månadsavgiften till för när man köper bostadsrätt?Pil

Avgiften bestäms av medlemmarna i föreningen och ska täcka exempelvis utgifter för föreningens lån, underhåll och drift.

Vad är en bra avgift för en bostadsrätt?Pil

Avgiftens storlek kan skilja mycket mellan olika föreningar. Generellt kan man säga att en låg avgift tyder på att föreningen har god ekonomi.

Vad är skillnaden mellan en bostadsrätt och en hyresrätt?Pil

Bor du i en hyresrätt hyr du den av en hyresvärd mot en viss hyra. Bor du i en bostadsrätt äger du en andel av bostadsrättsföreningen och har rätt att bo i bostaden.

Vad är hög månadsavgift?Pil

En hög månadsavgift kan vara ett tecken på att bostadsrättsföreningen har dålig ekonomi med höga lån och dyra leverantörer. Nybyggda bostadsrätter har också ofta en hög månadsavgift.

Artiklar om juridik (76)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.