MäklarOfferter

Vad händer om bostadsrättsföreningens styrelse avgår?

Vad händer om bostadsrättsföreningens styrelse avgår?

Om styrelsen i en bostadsrättsförening avgår och en ny styrelse inte kan utses måste föreningen likvideras. Vid en likvidation säljs föreningens tillgångar och bostadsrätterna omvandlas till hyresrätter, där den nya ägaren är hyresvärd. De boende får bo kvar, men är efter ombildningen hyresgäster. Intäkterna från försäljningen av föreningens tillgångar fördelas efter andelstalet mellan föreningens medlemmar.

Stadgarna bestämmer antalet ledamöter

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som träffas regelbundet för att fatta beslut om föreningens löpande förvaltning och ekonomi. I bostadsrättsförenings stadgar finns information om hur många ledamöter som måste finnas för att styrelsens beslut ska vara giltiga. Enligt lagen om ekonomiska föreningar måste en styrelse dock ha minst tre ledamöter, varav en ordförande. Styrelsens ledamöter väljs på föreningsstämman, efter ett förslag från valberedningen, och sitter vanligtvis i styrelsen i ett eller två år. Andra vanliga roller i en styrelse är kassör och sekreterare. I många styrelser finns även suppleanter som fungerar som ersättare om ordinarie ledamöter inte kan närvara.

Det är ett ansvarsfyllt uppdrag att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening. När något händer i föreningen är det bra att kontrollera vad som står i föreningens stadgar. Om inte styrelsen tar hänsyn till de lagar och stadgar som finns kan föreningsstämman vägra styrelsen ansvarsfrihet. Det innebär att föreningens medlemmar har möjlighet att väcka skadeståndstalan mot en eller flera ledamöter i styrelsen.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

När en ledamot avgår

En ledamot i en styrelse har rätt att avgå när som helst. Finns suppleanter i styrelsen kan dessa gå in i styrelsearbetet när en ledamot avgår. Vid nästa ordinarie föreningsstämma väljs sedan en ny ledamot in. Om hela styrelsen avgår behövs en extra föreningsstämma tillkallas där nya ledamöter kan väljas.

Om föreningens ordförande avgår och ingen annan medlem vill ställa upp kan styrelsen konstituera sig själv och utse en ordförande inom styrelsen. Det är också möjligt att anlita en extern ordförande men då måste detta finnas med i föreningens stadgar.

En bostadsrättsförening utan ordförande och styrelse

Om en bostadsrättsförening inte får ihop en styrelse, antingen på grund av tidsbrist hos medlemmarna eller bristande intresse för att engagera sig, har föreningen likvidationsplikt. Ärendet anmäls till Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om föreningen ska likvideras. Vid en likvidation säljs föreningens tillgångar och eventuellt överskott delas mellan medlemmarna. Vid en likvidation omvandlas bostadsrätterna till hyresrätter. Detta gäller även om bostadsrättsföreningen försätts i konkurs i det fall föreningen inte kan betala sina skulder.

Hitta ledamöter till styrelsen

Det kan vara svårt för bostadsrättsföreningar att få medlemmar att ställa upp i föreningens styrelsearbete. Anledningarna kan vara brist på engagemang, tid eller kunskap. Försök därför i till exempel nyhetsbrev till bostadsrättsföreningens medlemmar att trycka på att föreningen är ett gemensamt ansvar och att det ofta är roligt och lärorikt att sitta i styrelsen och påverka besluten. Ett sätt att få medlemmarna att ställa upp kan också vara att ge styrelseledamöterna ett skäligt arvode. Det är också möjligt att lägga ut delar av förvaltningen, till exempel föreningens ekonomi och fastighetsskötsel, på en extern part. Ta gärna också fram lathundar som enkelt beskriver styrelsens arbete så går det snabbare och enklare för nya styrelsemedlemmar att sätta sig in i uppdraget. En annan stor fördel är att ha en aktiv valberedning som kan söka upp både nya och gamla medlemmar som kan väljas in i styrelsen.

Vanliga frågor om

Vad händer om bostadsrättsföreningens styrelse avgår?

Vad händer om ingen vill sitta i bostadsrättsföreningens styrelse?Pil

Om en bostadsrättsförening inte kan välja tillräckligt många ledamöter för att vara beslutsförig ska föreningen likvideras. Det innebär att föreningen avvecklas och att bostäderna omvandlas till hyresrätter.

Vad händer om ingen vill vara ordförande i bostadsrättsföreningen?Pil

En styrelse måste enligt lag ha en ordförande. Om föreningens stadgar tillåter, kan en extern ordförande utses annars måste föreningen likvideras.

Vad händer om BRF-styrelsen inte är fulltalig?Pil

Enligt föreningslagen måste en styrelse ha minst tre ledamöter. Om en ledamot avgår och det inte finns några suppleanter eller om ingen annan medlem i föreningen vill ställa upp och väljas in i styrelsen måste föreningen likvideras.

Artiklar om bostadsrättsförening (21)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare