MäklarOfferter

Sälja bostadsrätt – kostnad, skatter & tips när du säljer lägenhet

Sälja bostadsrätt – kostnad, skatter & tips när du säljer lägenhet
Att sälja en lägenhet – hur fungerar det?

De flesta bostadsförsäljningar börjar med en värdering av bostaden och sedan följer val av mäklare och undertecknande av förmedlingsuppdrag, faktainsamlande, styling och fotografering, marknadsföring, visning, budgivning, kontraktsskrivning och till sist tillträde.

I den här artikeln ska vi gå igenom vad som kan vara bra att tänka på när det är dags att sälja en lägenhet. Att sälja en bostadsrätt regleras av köplagen till skillnad från försäljning av en fastighet som regleras av jordabalken. Vid en bostadsrättsförsäljning är det särskilt bestämmelserna om fel och brister, undersökningsplikten, påföljder och friskrivningar som är viktiga i köplagen. Även bostadsrättslagen är tillämplig och det kan dessutom finnas regler att förhålla sig till i bostadsrättsföreningens stadgar. En bostadsrättsförening kan till exempel neka juridiska personer medlemskap i föreningen. Vid försäljning av nyproduktion är säljaren en byggentreprenör, en fastighetsutvecklare eller en bostadsrättsförening. I dessa fall tillämpas bostadsrättslagen och konsumentköplagen. Låt oss börja med att gå igenom steg för steg hur en bostadsrättsförsäljning vanligtvis går till.

Så här går en bostadsrättsförsäljning till

 • Värdering av bostadsrätt
  Låt en mäklarbyrå värdera din bostad. De flesta mäklarfirmor värderar en lägenhet kostnadsfritt. Vid en värdering av en lägenhet kontrolleras många faktorer, till exempel dess läge, stil och skick.
 • Jämför och välj mäklare
  När det är dags att anlita en mäklare är det bra att jämföra flera mäklarfirmor. Mäklarens arvode spelar förstås in men du ska också känna förtroende för mäklaren och det är också viktigt att hen har erfarenhet av liknande försäljningar och god lokalkännedom. När valet av mäklarbyrå är klart skrivs ett förmedlingsuppdrag mellan säljare och mäklare. Det går att sälja en bostad utan mäklare. Den som önskar kan även göra en besiktning av bostadsrätten.
 • Samla fakta om bostaden
  Mäklaren tillsammans med säljaren samlar på sig så mycket fakta som möjligt om bostaden. Upplysningsplikten innebär att säljaren ska informera köparen om fel som hen känner till. Vid köp av bostadsrätt omfattas köparen av undersökningsplikt enligt köplagen men bara om köparen undersökt bostaden eller uppmanats av säljaren eller mäklaren att undersöka den. Köparens undersökningsplikt innebär att köparen ska undersöka bostaden noggrant. Fel och brister som inte kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning, så kallade dolda fel, är säljarens ansvar upp till två år efter tillträdet. Upptäcker köparen ett fel ska säljaren få avhjälpa felet inom skälig tid innan köparen begär prisavdrag.
 • Annonsering, spekulantregister och marknadsföring av bostaden
  I detta steg marknadsförs bostaden i olika kanaler och ofta skickas även informationen ut i mäklarfirmans spekulantregister. För att locka köpare ingår ibland homestyling eller homestaging för att göra bostaden så inbjudande som möjligt inför bostadsfotograferingen och visningen.
 • Visning
  Inför visningen har mäklaren tagit fram en objektsbeskrivning med uppgifter om bostadsrätten. Det är viktigt att allt som står är korrekt för att inte riskera att säljaren blir skadeståndsskyldig i framtiden. Det kan till exempel vara bra att göra en mätning av bostadens yta. Visningen kan vara privat, öppen eller erbjudas som en förhandsvisning.
 • Budgivning
  Under budgivningen ska både säljaren och alla budgivare löpande informeras om nya bud. Säljaren väljer att acceptera ett bud men det är först bindande när kontraktet är påskrivet.
 • Avtalsskrivning och tillträde
  Avtalsskrivningen sker vanligtvis på mäklarens kontor och när överlåtelseavtalet är påskrivet är försäljningen klar. I avtalet kan olika villkor skrivas in. Till exempel måste köparen godkännas som medlem av bostadsrättsföreningen. Köparens återgångsvillkor kan vara att få bolånet beviljat av banken och säljarens ansvar kan begränsas med friskrivningsvillkor. Många bostadsrätter säljs i befintligt skick vilket friskriver säljaren från ansvar om inte bostaden är i ett väsentligt sämre skick än förväntat. Om inte dag för tillträde är bestämt är det dags att göra det nu. Nu betalas också handpenningen som ofta är 10 % av köpeskillingen. Vid överlåtelsen justeras likvidavräkningen och säljaren lämnar över nycklarna till köparen.
Tips

Dags att sälja lägenheten? Jämför och hitta bästa mäklaren – snabbt och enkelt med MäklarOfferters unika matchningstjänst.

Hitta bästa mäklarenPil

Deklarera försäljning av bostadsrätt

Försäljningen av en bostadsrätt ska deklareras året efter försäljningen och säljs lägenheten med vinst ska vinstskatt betalas. Att skjuta upp skatten innebär att säljaren gör ett uppskov på skatten för vinsten och väljer att helt enkelt skjuta upp vinstskatten. Detta betyder inte att säljaren slipper att betala skatt utan bara att betalningens skjuts fram. För att få göra ett reavinstuppskov måste vissa villkor vara uppfyllda. Det måste till exempel handla om en försäljning av en permanent privatbostad och en ny bostad måste köpas inom en viss tidsram.

Vid köp av en bostadsrätt

Köparen har undersökningsplikt för bostaden när säljaren eller mäklaren uppmanar köparen att undersöka lägenheten. Därför är det bra att göra en noggrann undersökning för att kontrollera lägenhetens skick. Lyft till exempel på mattor och titta bakom hyllor. Säljaren har rätt att avhjälpa fel inom en skälig tid annars kan det bli aktuellt med ett prisavdrag eller hävning av köpeavtalet. Köparen kan inte kräva ersättning i efterhand om mäklaren uppmanat muntligt eller via prospektet att bostadsrätten ska undersökas. Mäklaren har heller inget ansvar att undersöka lägenheten, bara om mäklaren medvetet har undanhållit fel kan hen få ett ersättningskrav riktat mot sig. Vill köparen kräva ersättning för fel och brister i bostadsrätten måste detta göras gällande inom två år från tillträdet, dessutom måste reklamation ske inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är också viktigt att kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi och fråga mäklaren om det finns några planerade renoveringar eller investeringar som kan innebära att avgiften höjs.

Vanliga frågor om

Sälja lägenhet / bostadsrätt

När är det bäst att sälja lägenhet?Pil

Bostadsrätter kan säljas året runt men det kan vara något svårare att få bostaden såld runt jul och nyår.

Vad händer om lägenheten inte blir såld?Pil

Om bostadsrätten inte säljs kan det vara bra att ta bort annonsen och börja om med en ny försäljningsprocess, möjligtvis med en ny mäklare. Har köparen inte beviljats bolån av banken och plötsligt har två bostäder, den som inte går att sälja och en nyinköpt, och måste dra sig ur affären kan det innebära att ett kontraktsbrott begås.

Vad ska man tänka på när man säljer en bostadsrätt?Pil

En bostadsrättsförsäljning regleras av köplagen och det är bra att ha koll på säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt. Säljaren har ansvar för dolda fel i två år efter försäljning. Kontrollera även bostadsrättsföreningens ekonomi.

Kan man sälja sin bostadsrätt?Pil

Ja, du kan sälja en bostadsrätt själv eller via en mäklare. Den nya ägaren måste bli medlem i bostadsrättsföreningen.

När får man sälja sin bostadsrätt?Pil

En bostadsrätt kan säljas när som helst under året. Det kan vara något svårare att sälja en lägenhet under jul och nyår.

Hur mycket skatt är det vid försäljning av en bostadsrätt?Pil

Vinstskatten på en privatbostad kvoteras till 22/30 vilket innebär att vinskatten blir 22 %.

Kan man se vad lägenhet har sålts för?Pil

Det finns inget offentligt register över försäljningar av bostadsrätter, till skillnad från husaffärer för inte Lantmäteriet register över bostadsrättsaffärer. Hemnet.se, booli.se och andra webbsidor kan dock själva samla in information från olika mäklarsidor om bostadsrätters slutpriser.

Hur säljer man en lägenhet privat?Pil

Försäljning följer samma steg som när en mäklare anlitas: värdering, eventuell besiktning, styling och fotografering, marknadsföring, visning, budgivning, kontrakt och tillträde. Säljaren gör dock alla steg själv men kan anlita professionell hjälp för till exempel värderingen, besiktningen, fotograferingen och för att upprätta ett avtal.

Vad gäller vid en försäljning av en lägenhet?Pil

En bostadsrättsförsäljning regleras av köplagen. Själva köpet regleras i bostadsrättslagen och det kan även finnas regler att förhålla sig till i bostadsrättsföreningens stadgar

Kan dödsbo sälja en bostadsrätt?Pil

Ja, om alla dödsbodelägare är överens.

Hur räknar man ut vinst vid försäljning av bostadsrätt?Pil

När du ska beräkna vinstskatt på en bostadsrätt utgår du från försäljningspriset och drar av försäljningsutgifter, inköpspris, förbättringsutgifter, kapitaltillskott och andel av inre reparationsfond vid försäljningen. Sedan lägger du till andel av inre reparationsfond vid köpet och eventuell återföring av uppskov.

Hur lång tid tar det att sälja en lägenhet?Pil

Det beror på en mängd olika faktorer såsom utbud och efterfrågan samt bostadens läge och skick.

Hur mycket skatt ska jag betala vid försäljning av en bostadsrätt?Pil

Enligt inkomstskattelagen ska säljaren betala skatt på 22/30 av beloppet, vilket i praktiken innebär 22 % av vinstbeloppet.

Hur ska man deklarera försäljningen av en bostadsrätt?Pil

En bostadsförsäljning ska deklareras året efter försäljningen och sedan ska eventuell vinstskatt betalas.

När betalar man skatt vid försäljning av en bostadsrätt?Pil

Vinstskatt fören bostadsförsäljningen betalas när kapitalvinsten deklarerats till Skatteverket i inkomstdeklarationen året efter att köpekontraktet undertecknats av säljaren och köparen.

Relaterade artiklar

Artiklar om sälja bostad (122)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare