MäklarOfferter

Friskrivningsklausul och svävarvillkor vid bostadsöverlåtelse

Friskrivningsklausul och svävarvillkor vid bostadsöverlåtelse

Som du kan läsa om i artikeln om dolda fel, så är du som säljare vanligtvis ansvarig för dolda fel kopplade till bostaden i upp till tio år efter försäljningen. Du har dock rätt att upprätta en friskrivningsklausul och på så sätt frånsäga dig allt ansvar gällande bostaden redan vid köptillfället. Beslutet att skriva på friskrivningsklausulen är helt upp till köparen av bostaden att avgöra.

Du måste komma överens med köparen

Det är alltså möjligt att förhandla bort ansvaret om dolda fel som du som säljare vanligtvis har efter en bostadsförsäljning. Vare sig om du säljer ett hus eller en bostadsrätt kan du skriva en friskrivningsklausul som villkor för köpet – kravet är att denna är tydligt formulerad i köpekontraktet. Det ska framgå vad du som säljare friskrivs ifrån utan några oklarheter eller finstilt text som är lätt att missa. Om otydligheter finns med friskrivningsklausulen är den inte giltig. A och O är att båda parter förstår vad klausulen innebär och är överens.

Användning av friskrivningsklausuler

En friskrivningsklausul kan gälla generellt på hela fastigheten, eller så kan den formuleras så att den endast gäller en del eller delar av fastigheten. Du kan då friskrivas från allt ansvar gällande taket och/eller den senaste badrumsrenoveringen, till exempel.

Det är av naturliga skäl vanligt att ett dödsbo säljer en fastighet med en friskrivningsklausul, det finns helt enkelt ingen säljare som kan lämna information om fastighetens skick och som kan ansvara för dolda fel om sådana uppkommer. Friskrivningsklausuler kan även skrivas om du som säljare till exempel funderar på att bosätta dig utomlands eller om du helt enkelt är orolig för den 10-årsregel som gäller vid dolda fel. På detta sätt försäkrar du dig om att försäljningen inte kommer innebära ett problem för dig i framtiden med eventuella förluster på en fastighet som du inte längre är ägare av.

Tips

Mäklararvoden skiljer sig en hel del både mellan i olika delar av landet, men även mellan olika mäklare i samma område. MäklarOfferter hjälper bostadssäljare att jämföra mäklararvoden i hela Sverige.

Jämför mäklararvodenPil

Öppen besiktningsklausul, en variant av återgångsvillkor

Om en besiktning av fastigheten av någon anledning, inte äger rum innan kontraktsskrivningen är det vanligt att en öppen besiktningsklausul upprättas och läggs in i kontraktet. Det betyder att köparen innan ett visst datum, har rätt att besikta bostaden efter kontraktet skrivits på och häva köpet eller begära skadestånd om det under besiktningen framkommer något som köparen inte kan acceptera. Om köparen har erlagt handpenning ska hela summan betalas tillbaka till köparen så fort som möjligt.

Som säljare är det viktigt att det framkommer av förmedlingsuppdraget att mäklaren endast har rätt till arvode om det är så att köparen efter besiktningen fortfarande står fast vid sitt köp. Det är även av vikt att besiktningsklausulen är tydligt formulerad, på så sätt slipper ni onödiga tvister på grund av att ni har tolkat klausulen på olika sätt. Försäljningen kan istället gå smärtfritt till och utan problem för båda parter.

Tips

Ska du sälja din bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning med vår unika matchningstjänst.

Till matchningstjänstenPil

Att ha i åtanke

Att använda sig av en friskrivningsklausul kan vara bra om du av någon anledning vill avsäga dig allt ansvar gällande bostaden vid en övergång. Att upprätta en friskrivningsklausul vid försäljning kan dock bidra till att försäljningspriset inte blir lika högt som du förväntar dig. Eventuella köpare är inte beredda att betala lika mycket för bostaden om de själva måste ansvara för dolda fel, istället för att följa praxis som säger att du som säljare ansvarar för detta.

Mäklarsamfundet menar att användandet av friskrivningsklausuler är lågt och bör så vara eftersom den rubbar balansen mellan säljare och köpares skyldigheter och ansvar gentemot varandra.

Det finns även vid användandet av besiktningsklausuler risk för lägre försäljningspris vid en omförsäljning om det framkommer att besiktningen visade på något som förra köparen inte kunde acceptera och köpet därför gick tillbaka. När du sedan ska försöka sälja din bostad igen finns det risk att du inte kan få lika mycket för din bostad. Försäljningen tar då även extra lång tid där du kan hamna i en sits där du under en period tvingas betala för dubbla boenden innan din bostad blir såld.

Vad är en friskrivningsklausul?

I videoklippet nedan går Mäklarsamfundets kundombudsman igenom vad en friskrivningsklausul innebär.

Exempel på återgångsklausuler och svävarvillkor

Här kan du se några exempel på återgångsklausuler och svävarvillkor.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare