MäklarOfferter

Inre reparationsfond – pengar för renoveringar i bostadsrätten

Inre reparationsfond – pengar för renoveringar i bostadsrätten
Vad är inre reparationsfond?

Vissa bostadsrättsföreningar har så kallade inre reparationsfonder knutna till varje bostadsrätt. Fonderna tillhör de enskilda bostadsrätterna och kan användas för att finansiera interna upprustningar eller renoveringar. Fonden finansieras via månadsavgiften.

I vissa bostadsrättsföreningar har varje lägenhet en så kallad reparationsfond knuten till sig. Reparationsfonden härstammar från den tid då det ansågs behövas ett kollektivt sparande för att medlemmarna i föreningen skulle kunna underhålla sina lägenheter. Allt färre föreningar väljer att använda inre reparationsfonder idag, men det förekommer fortfarande hos vissa bostadsrättsföreningar.

Renoveringsfond för bostadsrätt finansieras av månadsavgiften

Den inre reparationsfonden är avsatt för att finansiera så kallade “fasta reparationer” i en bostadsrätt. Det är som sagt inte alla bostadsrättsföreningar som har inre reparationsfonder, men de som har det avsätter pengarna från månadsavgiften. Beloppen i fonderna behöver dock inte motsvaras av pengar på bankkonton. Om föreningen har lån kan det vara bättre att nyttja likviditetsöverskott för att amortera av på lånen. När en bostadsrättshavare vill ha pengar från sin fond brukar det oftast gå bra att använda det vanliga rörelsekapitalet.

Fördelning mellan bostadsrätter

Det är som sagt en viss del av årsavgiften som avsätts till de inre reparationsfonderna. Fördelningen mellan bostadsrätterna kan dock variera beroende på deras andelstal. Begreppet andelstal syftar på den procentuella andel som en bostadsrätt har i bostadsrättsföreningen, vilken grundar sig i till exempel bostadsstorleken och andra faktorer.

Skillnad på inre och yttre reparationsfond

Den yttre reparationsfonden är en underhållsfond som tillhör själva bostadsrättsföreningen och används när det är dags att finansiera renoveringar av fastigheten. Denna fond berör alltså, till skillnad från den inre reparationsfonden, endast de gemensamma ytorna och används för att betala exempelvis tak- eller fönsterbyte samt fasad- eller stamrenovering.

Så används den inre reparationsfonden

När en bostadsrättshavare vill använda den inre reparationsfonden är det en god idé att först kontakta styrelsen och meddela detta. Bostadsrättshavaren måste själv lägga ut pengar för reparationen, behålla kvitton och fakturor för att sedan skicka dessa till styrelsen via e-post. En del föreningar betalar ut pengar utan vidare kontroll medan andra vill se kvitton. Återbetalning av utläggen sker sedan till angivet konto efter att uttaget daterats och skrivits under av bostadsrättshavaren. Det går aldrig att begära ut mer pengar än vad som faktiskt finns fonderat för bostadsrätten. Det är också viktigt att komma ihåg att allting som finansierats helt eller delvis via fonden inte kan tas med vid avflyttning.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Så får pengarna i den inre fonden användas

Pengar som sparas i den inre reparationsfonden är öronmärkta för den enskilda bostadsrätten. De tjänster och produkter som belastar den inre reparationsfonden måste med andra ord, teoretiskt sett, installeras i bostadsrätten och ingen annanstans. Det kan handla om till exempel målning, tapetsering, golvläggning samt byte av köksskåp och garderober. Även byte av vitvaror kan finansieras av den inre reparationsfonden. Men med tanke på att många stadgar saknar tydliga regler kring hur en inre reparationsfond får disponeras kan den ibland också användas för att finansiera annat än just fasta renoveringar.

Vanliga frågor om

Inre reparationsfond

Hur hittar jag inre reparationsfond?Pil

För att ta reda på hur mycket medel som finns i den inre reparationsfonden ska du kontakta din bostadsrättsförening.

Vad är andel av inre reparationsfond?Pil

Begreppet “andel av inre reparationsfond” dyker upp när bostadsrätten ska säljas. De medel som finns i den inre fonden, alltså bostadsrättens andel av den inre reparationsfonden, tillfaller nästa ägare av bostaden och räknas inte med i inköpskostnaden eller försäljningspriset.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare