MäklarOfferter

Sälja fritidshus och sommarstuga – bra att veta vid försäljning av fritidshus

Sälja fritidshus och sommarstuga – bra att veta vid försäljning av fritidshus
Sälja ett fritidshus – hur fungerar det?

Att sälja ett fritidshus fungerar på ungefär samma sätt som att sälja ett hus. Säljaren har upplysningsplikt och köparen har undersökningsplikt. Säljaren är ansvarig för dolda fel i tio år. Om säljaren gör en vinst ska vinstskatt betalas. Däremot går det inte att göra uppskov på vinstskatten vid försäljning av ett fritidshus. En sommarstuga kan vara enklare att sälja under vården och en fjällstuga under hösten.

Att sälja ett fritidshus, till exempel en sommarstuga eller en fjällstuga, fungerar på samma sätt som en vanlig bostadsförsäljning. Däremot är ofta kraven på standard vanligtvis inte lika höga på ett fritidshus som på ett permanentboende. När du ska sälja ett fritidshus kan det dock vara bra att lägga ut försäljningen rätt tid på året. Sälja en sommarstuga eller ett torp kan vara enklare inför sommarsäsongen och därför är det bra att lägga ut stugan under våren, gärna runt påsk. En fjällstuga däremot kan vara enklare att sälja på hösten inför vintersäsongen. Det är alltid bra att marknadsföra fritidshuset med bilder från högsäsongen. Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar värdet på fritidshuset är dock bostadens läge.

Faktorer som påverkar värdet på fritidshuset

Var fritidshuset ligger är den faktor som påverkar värdet på huset mest. Många spekulanter till sommarstugor letar efter hus som inte ligger allt för långt bort från deras permanentbostad eller från en stad samtidigt som de önskar avskildhet, utan störande trafik. Närhet till vatten är också en viktig variabel för många blivande husköpare. Marknadsvärdet påverkas också av husets skick och storlek. Hur husets grund och tak ser ut kan vara en sådan fråga som är viktig för en spekulant, liksom om huset är vinterisolerat och om det finns vatten, avlopp och fiber. En mäklare kan hjälpa till att värdera fritidshuset. Mäklaren tittar då på faktorer som läge, storlek och skick men också hur bostadsmarknaden ser ut för stunden och vad liknande hus har gått för den senaste tiden.

Försäljning av fritidshus

Innan försäljningen av fritidshuset marknadsförs är det bra att samla ihop så mycket information om huset som möjligt. Det kan till exempel vara ritningar, eventuella servitut, eventuellt arrende och renoveringskvitton. Har fritidshuset enskilt vatten kan resultat från vattenprover vara bra att ha. Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren ska informera om fel och brister på huset som hen känner till och som kan vara svåra att upptäcka vid en undersökning. Köparens undersökningsplikt innebär att undersöka huset noggrant före köpet. Säljaren är dock ansvarig för dolda fel på ett fritidshus. Ett dolt fel måste ha funnits vid köptillfället, ska inte ha kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning och ska inte vara förväntat utifrån husets ålder och skick. Säljaren är ansvarig för dolda fel i tio år. Att sälja ett fritidshus i befintligt skick tar inte bort säljarens upplysningsplikt. Säljaren kan teckna en så kallad dolda fel-försäkring. Både säljaren och köparen kan låta en besiktningsman besikta bostaden.

Vad ingår vid ett köp av ett fritidshus?

I jordabalken finns bestämmelser över vad som ingår vid en försäljning av en fastighet. Det är dock inte ovanligt att säljaren och köpare kommer överens om att ett fritidshus ska säljas med inventarier. Det som förhandlas fram och skrivs in i avtalet gäller.

Skatt vid försäljning av fritidshus

När du säljer ett fritidshus, en sommarstuga eller fjällstuga, ska du betala skatt på vinsten. Från försäljningsintäkten drar du av anskaffningsvärdet, eventuella förbättringsåtgärder och kostnader för försäljningen. Enligt inkomstskattelagen ska säljaren betala skatt på 22/30 av beloppet, vilket i praktiken innebär 22 % av vinstbeloppet. Säljaren kan inte göra ett uppskov på vinstskatten vid en försäljning av ett fritidshus.

Tips

Dags att sälja fritidshuset? Hitta bra mäklare som säljer fritidshus – snabbt och enkelt med vår unika matchningstjänst.

Till matchningstjänstenPil
Vanliga frågor om

Sälja fritidshus & sommarstuga

När är det bäst att sälja ett fritidshus?Pil

Sommarhus och torp säljs bäst på våren, gärna runt påsk, och fjällstugor säljs bäst på hösten. I många fall är det dock husets läge som påverkar husets marknadsvärde mest.

Vilka regler gäller vid försäljning av fritidshus?Pil

Försäljning av ett fritidshus har i princip samma regler som vid försäljning av ett hus. Säljaren har upplysningsplikt och köparen har undersökningsplikt. Säljaren är ansvarig för dolda fel i tio år. Om säljaren gör en vinst ska vinstskatt betalas. Däremot går det inte att göra ett uppskov på vinstskatten vid försäljning av ett fritidshus.

Vad räknas som sommarstuga?Pil

Enkelt sagt är en sommarstuga ett boende som används tillfälligt, alltså ett hus som inte är avsett för permanent boende.

Hur värderas fritidshus?Pil

Många olika faktorer påverkar ett fritidshus marknadsvärde. Läget är den viktigaste faktorn men även till exempel skick, storlek, närhet till vatten och områdets popularitet påverkar köpeskillingen.

Vad är skatten på fritidshus?Pil

Enligt inkomstskattelagen ska säljaren betala skatt på 22/30 av beloppet, vilket i praktiken innebär 22 % av vinstbeloppet.

Artiklar om sälja bostad (122)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare