MäklarOfferter

Nyttjanderätt – rätt att på angivet sätt använda annans fastighet

Nyttjanderätt – rätt att på angivet sätt använda annans fastighet
Vad innebär nyttjanderätt?

Nyttjanderätt är rätten att nyttja eller bruka någon annans egendom, oftast en fast egendom. Exempel på nyttjanderätt kan vara, hyra, tomträtt eller arrende.

En nyttjanderätt betyder att en person får använda någon annans fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel vara rätt att använda en brygga på grannens fastighet, hyra en lägenhet av en fastighetsägare eller jaga älg på skogsägarens mark. Nyttjanderätten kan gälla hela fastigheten eller en del av fastigheten och skapas genom ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren. Fastighetsägaren äger alltså fortfarande fastigheten men nyttjanderättshavaren får använda fastigheten enligt avtalet. Fastighetsägaren är nyttjanderättsupplåtare och den privatperson eller juridiska person som får rätt att använda fastigheten på ett specifikt sätt är nyttjanderättshavare. Om ingen giltighetstid finns med i avtalet gäller avtalet tills vidare men i ett detaljplanelagt område är en nyttjanderätt juridiskt bindande i högst 25 år och i övriga områden 50 år.

Exempel på nyttjanderätt

Det finns många olika typer av nyttjanderätter. Det regleras i jordabalken. Nyttjanderätt av annans egendom, vanligtvis till fast egendom, innebär alltså att en person har rätt att nyttja eller bruka egendomen. Hyra är ett exempel på nyttjanderätt, liksom tomträtt och arrende, till exempel jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Nyttjanderätten kan också inkludera att nyttjanderättshavare får göra en inkomst från nyttjandet av fastigheten.

Allmän nyttjanderätt är rätter som inte uppfyller kraven för hyra, tomträtt och arrende. Särskild nyttjanderätt är jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och hyra. Total nyttjanderätt kan till exempel vara arrende eller hyra. Hela fastigheten upplåts då till nyttjanderättshavaren. Partiell nyttjanderätt är när nyttjanderättshavaren inte har rätt att använda hela fastigheten. Det kan till exempel vara att ett visst område får användas för fiske eller jakt.

Nyttjanderättsavtal och fastighetsregistret

Vanligtvis krävs att fastighetsägaren ger sitt samtycke för att överlåta en nyttjanderätt. Ett nyttjanderättsavtal bör därför vara skriftlig och registreras hos Lantmäteriet. Det är ett sätt att behålla nyttjanderätten även om fastigheten byter ägare. Säljaren av fastigheten ska upplysa den nya ägaren att det finns nyttjanderätter på fastigheten och då är utgångspunkten att rätten ska fortsätta att gälla. Nyttjanderätten kan endast sägas upp i förtid om nyttjanderättsinnehavaren har missbrukat rättigheten.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil
Vanliga frågor om

Nyttjanderätt

Vad är nyttjanderätt?Pil

Nyttjanderätt är när en fastighetsägare ger en annan person rätt att använda hela eller delar av fastigheten.

Vad innebär nyttjanderätt?Pil

En nyttjanderätt är en rätt att använda en fastighet eller en del av en fastighet.

Vad får man göra vid nyttjanderätt?Pil

En nyttjanderätt innebär att en person har en rättighet att på ett specifikt sätt, enligt ett nyttjanderättsavtal, använda någon annans fastighet.

Vad är skillnaden mellan nyttjanderätt och äganderätt?Pil

En nyttjanderätt ger en person rätt att använda fastigheten på ett speciellt sätt men fastigheten ägs fortfarande av fastighetsägaren.

Vilka är de vanligaste nyttjanderättformerna till fast egendom?Pil

Det är hyra, tomträtt och arrende.

Kan en nyttjanderätt överlåtas?Pil

Vanligtvis krävs fastighetsägaren samtycke för att överlåta en nyttjanderätt.

Kan en nyttjanderätt sägas upp eller hävas i förtid?Pil

De flesta nyttjanderätter kan endast sägas upp i förtid om nyttjanderättsinnehavaren har missbrukat rättigheten på något sätt.

Hur länge gäller en nyttjanderätt?Pil

Nyttjanderätt är juridiskt bindande i högst 25 år inom detaljplanelagt område och 50 år i övriga områden.

Vad är benefik nyttjanderätt?Pil

Benefik nyttjanderätt är en nyttjanderätt utan ersättning.

Vad är upplåten nyttjanderätt?Pil

En nyttjanderätt är upplåten till en privatperson eller en juridisk person genom ett avtal.

Vad är partiell nyttjanderätt?Pil

En nyttjanderätt är partiell när nyttjanderättshavaren inte får besittningsrätt till hela fastigheten.

Vad händer med en nyttjanderätt till en fastighet om fastigheten byter ägare?Pil

Nyttjanderätten finns kvar även om fastigheten byter ägare. Nyttjanderätten bör registreras hos Lantmäteriet. Säljaren av fastigheten ska informera köparen om att nyttjanderätt finns.

Artiklar om juridik (80)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare