MäklarOfferter

Kapitaltillskott och insatshöjning i en bostadsrättsförening

Kapitaltillskott och insatshöjning i en bostadsrättsförening
Vad är kapitaltillskott och insatshöjning i en bostadsrättsförening?

Ett kapitaltillskott sker när bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar till bostadsrättsföreningens gemensamma ekonomi av skattemässiga skäl eller för att stärka den gemensamma ekonomin.

Ett frivilligt kapitaltillskott till en bostadsrättsförening (brf) är en möjlighet för en medlem i en förening att få en lägre månadsavgift för sin bostadsrätt. Om alla medlemmar i en bostadsrättsförening betalar in en summa för att amortera på föreningens lån talar man om ett kollektivt kapitaltillskott. Varje medlem bidrar i förhållande till bostadsrättens andel i föreningen. När föreningen har fått lägre räntekostnader kan medlemmarnas avgifter sänkas. En förening kan också använda ett kapitaltillskott från medlemmarna för att finansiera en större renovering. Kapitaltillskott kan alltså användas istället för att höja avgifterna. Kapitaltillskottet kan betalas in till föreningen via en förhöjd månadsavgift eller som en engångssumma.

Medlemmarna tar vanligtvis egna banklån för att finansiera ett frivilligt eller kollektiv kapitaltillskott till en bostadsrättsförening. I praktiken flyttar man alltså delar av lånen från föreningen till medlemmarna eftersom det är skattemässigt gynnsamt. Privata personer kan nämligen få en skattereduktion på räntekostnaderna. Ett kapitaltillskott är också avdragsgillt vid en försäljning av en bostadsrätt. Beslut om kapitaltillskott fattas på föreningsstämman och minst 2/3 av rösterna måste rösta ja. Om någon medlem i bostadsrättsföreningen inte skulle få ett privat lån som täcker kapitalinsatsen kan detta lösas genom att medlemmen blir skyldig föreningen insatshöjningen.

Fördelar med kapitaltillskott

En fördel med ett kapitaltillskott i en bostadsrättsförening är att boendet för medlemmarna blir billigare. När föreningens räntekostnader sjunker kan månadsavgifterna också sänkas. Medlemmarnas egna räntekostnader blir inte lika stora som föreningens eftersom det går att göra ett skatteavdrag på räntan. Bostadsrättens marknadsvärde kan också öka men det är inte alltid så. Ett kapitaltillskott på ett visst belopp behöver alltså inte betyda att marknadsvärdet per automatik ökar med samma belopp.

Direkta och indirekta kapitaltillskott

Ett direkt kapitaltillskott är en summa pengar som en medlem betalar till bostadsrättsföreningen och som är bundet till medlemmen, inte till bostadsrätten. Tillskottet av kapital bokförs som bundet eget kapital i deklarationen.

Indirekta kapitaltillskott fördelas mellan alla medlemmar. Tillskottet tillhör alltså bostadsrättsföreningen. När en medlem säljer sin bostadsrätt kan hen, både vid ett direkt och ett indirekt kapitaltillskott, göra ett avdrag som motsvarar kapitaltillskottet under innehavet av bostadsrätten i sin deklaration, vilket innebär att vinstskatten blir lägre. I slutet av året får säljaren då en kontrolluppgift (KU55) av bostadsrättsföreningen med alla uppgifter.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil
Vanliga frågor om

Kapitaltillskott & insatshöjning i bostadsrättsförening

Vad är kapitaltillskott i bostadsrättsförening?Pil

Kapitaltillskott är en summa som betalas in av en bostadsrättsförenings medlemmar för att amortera på föreningens lån eller för att möjliggöra en renovering.

Vad är insatshöjning i bostadsrättsförening?Pil

Kapitaltillskott är en summa pengar som bostadsrättsföreningens medlemmar skjutit till bostadsrättsföreningens egna kapital.

Hur mycket brukar kapitaltillskottet vara?Pil

Det varierar. Beslutet om storleken på kapitaltillskottet beslutas på en föreningsstämma.

Kan man dra av kapitaltillskott?Pil

Kapitaltillskott till en bostadsrättsförening är avdragsgilla i deklarationen vid en försäljning. Kapitaltillskottet ska motsvara bostadens andel i de amorteringar som bostadsrättsföreningen har gjort under innehavet av bostadsrätten.

Vad är kapitaltillskott KU55?Pil

En bostadsrättsförening skickar ut en blankett som heter kontrolluppgift KU55 till medlemmar som sålt sin bostadsrätt under året. Underlaget används för att deklarera bostadsrättsförsäljningen.

Är kapitaltillskott i en bostadsrättsförening bra eller dåligt?Pil

Det kan vara en skattemässig fördel då privatpersoner får göra en skattereduktion på räntekostnaderna. Det kan också innebära en lägre månadsavgift för de boende i föreningen.

Hur beräknas kapitaltillskott i en BRF?Pil

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen bidrar i förhållande till bostadsrättens andel i föreningen.

Artiklar om bostadsrättsförening (21)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare