MäklarOfferter

Andelstal för bostadsrätt i bostadsrättsförening – räkna ut & ändra

Andelstal för bostadsrätt i bostadsrättsförening – räkna ut & ändra
Vad är andelstal i en bostadsrättsförening?

Andelstalet är bostadsrättens insats dividerat med de totala insatserna i föreningen. Andelstal används för att beräkna hur föreningens kostnader ska fördelas på respektive bostadsrätt, det vill säga hur mycket varje lägenhet ska betala i årsavgift.

Andelstal för en bostadsrätt används för att beräkna hur mycket lägenheten ska betala i årsavgift till bostadsrättsföreningen. Andelstal kan vara en andel av ägandet i bostadsrättsföreningen eller en andel av kostnadsfördelningen i föreningen. I båda fall är andelstalet ett sätt att beräkna lägenhetens del av bostadsrättsföreningens totala ägarandelar eller bostadsrättsintäkter. Bostadsrättens andelstal bestämmer alltså hur stor del av föreningens kostnader och skulder medlemmen har men också hur mycket medlemmen ska få av en eventuell värdetillväxt. Det finns inga lagar som reglerar hur andelstalet ska räknas fram.

Räkna ut andelstal

Andelstalen i en bostadsrättsförening fastställs av föreningens styrelse när den bildas. Faktorer som styr andelstal i en bostadsrättsförening är bland annat storleken på bostadsrätten, lägenhetens läge, ljusinsläpp och om det finns balkong eller öppen spis. En del bostadsrättföreningar bestämmer andelsantalen efter de hyror som fanns innan ombildningen till en bostadsrättsförening. Detta gäller alltså inte nybyggda bostadsrätter. I andra fall kan föreningen utgå från lägenhetens skick och marknadsvärde. En del bostadsrättsföreningar väljer att dela upp andelstalet i två olika delar: ett för ägandet och ett för kostnadsfördelningen. Det är ett sätt att försöka få årsavgifterna så rättvisa som möjligt.

Ändra andelstal i en bostadsrättsförening

Det kan finnas situationer när medlemmarna i en bostadsrättsförening vill ändra andelstalen. Det är till exempel inte helt ovanligt att en lägenhets storlek inte är korrekt uppmätt. Mätmetoderna har ändrats med tiden. Upplever en medlem i en förening att hens andelstal är för stor kan en ändring göras. Ändringar kan också bli aktuella om föreningen till exempel väljer att bygga balkonger eller slagit ihop två bostadsrätter till en.

Att ändra felaktiga andelstal i en bostadsrättförening (brf) kan dock medföra problem. Det kan påverka bostadsrätternas marknadspris och leda till krav på kompensationer och skadestånd. Upplevs andelstalen som orättvisa kan föreningen istället fördela årsavgiften genom att lägga till ytterligare en beräkningsgrund. Det kan till exempel vara att dela upp elförbrukningen. Stadgarna i en bostadsrättsförening måste innehålla grunderna för hur årsavgifterna har räknats fram, och enligt bostadsrättslagen måste ett beslut om att ändra andelstalen fattas på en föreningsstämma.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Kom igångPil
Vanliga frågor om

Andelstal för bostadsrätt

Vad är andelstal?Pil

Det är storleken på en bostadsrätts andel i en bostadsrättsförening.

Hur beräknas andelstal i en BRF?Pil

Det finns olika sätt att räkna ut andelstalen för bostadsrätterna i en bostadsrättsförening. Andelstal kan vara en andel av ägandet i föreningen eller en andel av kostnadsfördelningen i föreningen.

Vad baseras andelstalet på?Pil

Andelstalet kan baseras på en mängd olika parametrar, till exempel lägenhets storlek, läge, balkong och öppen spis.

Hur räknas andelstal ut?Pil

Andelstal kan vara en andel av ägandet i föreningen, dividera bostadsrättens insats med de totala insatserna i föreningen, eller en andel av kostnadsfördelningen i föreningen.

Artiklar om bostadsrättsförening (21)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare