MäklarOfferter

Ränteskillnadsersättning – räkna ut priset för att lösa ett lån i förtid

Ränteskillnadsersättning – räkna ut priset för att lösa ett lån i förtid
Vad är ränteskillnadsersättning?

Enligt Konsumentkreditlagen har långivare rätt att ta ut en avgift när ett bundet lån blir löst i förtid. Avgiften kallas ränteskillnadsersättning och ska täcka den förlust som långivaren tar när låntagaren inte längre kommer betala ränta fram till villkorsändringsdagen.

Som konsument har man rätt att få betala tillbaka ett bolån när som helst. Långivaren har däremot också, enligt konsumentlagen, rätt att ta ut en så kallad ränteskillnadsersättning när en konsument vill lösa bundna lån. Men vad kostar det att lösa ett bundet lån egentligen? Här får du veta hur det fungerar, men också ta del av tips på hur du kan räkna ut ränteskillnadsersättningen på ett enkelt sätt.

När du vill lösa ett bundet lån i förtid

Syftet med ränteskillnadsersättningen är att långivaren ska få en skälig ersättning för förlusten som uppstår när låntagaren vill lösa ett bundet lån. Långivaren tar nämligen också ett lån för att kunna låna ut pengar till låntagaren. När du vill betala tillbaka ett bundet lån helt eller till viss del innan bindningstiden tagit slut behöver alltså långivaren ändå betala ränta för sitt lån tills villkorsändringsdagen. Kostnaden som då uppstår tillfaller dig att betala. Ränteskillnadsersättningen är med andra ord ingen avgift utan en ersättning som täcker upp kostnaderna som uppstår när en låntagare vill lösa sitt bundna lån i förtid.

Ränteskillnadsersättning med rörligt lån – vad gäller då?

När det handlar om bolån med rörlig ränta ser spelreglerna lite annorlunda ut. Du behöver inte betala någon ränteskillnadsersättning med ett rörligt lån, och det beror på att det inte uppstår någon skillnad. Det går dock att ha rörlig ränta på ett bundet lån, och då rör det sig oftast om perioder på tre månader åt gången. Det betyder att räntan binds baserat på den dagsaktuella räntan var tredje månad, och i dessa fall slipper du också ränteskillnadsersättning. Om du köper ett boende och vet att du kommer flytta igen inom en snar framtid kan det alltså vara en god idé att inte binda lånet på allt för lång löptid.

Så beräknas ränteskillnadsersättningen

Hur räknar man ut ränteskillnadsersättningen? Om du vill räkna på ränteskillnadsersättning finns det en mängd olika ränteskillnadsersättning-kalkyler att hitta på nätet. På Konsumenternas hemsida kan ränteskillnadsersättningen räknas ut snabbt och enkelt genom att du fyller i några enkla uppgifter om ditt bolån. Uträkningen sker med grund i Konsumentkreditlagen samt allmänna råd från Finansinspektionen.

Ränteskillnadsersättningen beräknas sedan utifrån lånets nuvärde samt det skuldvärde som lånet skulle haft vid bindningstidens slut, om det inte hade lösts i förtid. Andra saker som spelar in är betalningsfrekvensen samt lånets amorteringsplan. Banken beräknar sedan skillnaden på kostnaden för lånets återstående tid i förhållande till den nuvarande räntan och jämförelseräntan.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Ränteskillnadsersättning – exempel som tydliggör

Om du har koll på bankens jämförelseränta går det att göra en överslagsberäkning som visar hur stor summa du ska betala i ränteskillnadsersättning. Nedan följer ett räkneexempel:

Kapitalskuld: 1 000 000 kronor

Återstående tid: 2 år

Kundränta: 2 %

Jämförelseränta: 3,9 %

Ränteskillnad: 1,9 %

Beräkning: Kapitalskuld x återstående tid x ränteskillnad

Total ränteskillnadsersättning: 38 000 kronor

Kan man slippa ränteskillnadsersättning?

När du ska sälja en bostad och har bolån med bunden ränta är det givetvis önskvärt att slippa betala ränteskillnadsersättningen om det går. Enligt lag är det möjligt att undkomma ränteskillnadsersättningen om du flyttar och väljer att ta med dig det befintliga bolånet till den nya bostaden. Det går dock givetvis alltid att förhandla med banken för att försöka komma överens om en mindre summa, eller ingen ränteskillnadsersättning alls. Argumentet att du annars väljer att ta ett nytt bolån hos någon annan är ofta lyckat eftersom bankerna i många fall vill behålla dig som kund.

Vanliga frågor om

Ränteskillnadsersättning

Vad är ränteskillnadsersättning?Pil

Ränteskillnadsersättning är den avgift som långivare enligt Konsumentkreditlagen har rätt att ta ut när ett bundet lån blir löst i förtid.

Går det att lösa ett bundet lån i förtid?Pil

Ja, som konsument har du alltid rätt att betala tillbaka ett bundet bolån när du vill. Men eftersom långivaren också tar ett lån för att ge dig ett lån behöver du betala en så kallad ränteskillnadsersättning som ska täcka upp för långivarens ränteförlust.

Hur mycket kostar det att lösa ett bundet lån?Pil

Hur mycket ränteskillnadsersättning du kommer att få betala beror på skillnaden mellan räntan på ditt lån samt en jämförelseränta på perioden som återstår fram tills bindningstidens slut.

Hur räknar man ut ränteskillnadsersättning?Pil

Ränteskillnadsersättning beräknas med grund i Konsumentkreditlagen och Finansinspektionens allmänna råd. Beräkningen utgår från lånets nuvärde samt det skuldvärde som lånet skulle haft vid bindningstidens slut. Banken beräknar därefter kostnadsskillnaden för lånets återstående tid i förhållande till nuvarande ränta och jämförelseränta.

Kan man slippa ränteskillnadsersättning?Pil

Om du har ett lån med rörlig ränta slipper du ränteskillnadsersättning. Det är också möjligt att undkomma ersättningen om du flyttar och väljer att ta med dig ditt aktuella bolån till den nuvarande bostaden. Att förhandla med banken kan ibland också vara en lösning.

Är ränteskillnadsersättning avdragsgill i deklarationen?Pil

Då ränteskillnadsersättningen beräknas som en ränta är den också avdragsgill i deklarationen. Det innebär att du har rätt att få tillbaka 30 % av summan.

Artiklar om ekonomi (62)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.