MäklarOfferter

Vilka kostnader tillkommer vid köp av bostadsrätt?

Vilka kostnader tillkommer vid köp av bostadsrätt?

Vid köp av en bostadsrätt tillkommer det fler kostnader än själva köpeskillingen i samband med överlåtelsen. Exempel på sådana kostnader är uppläggningsavgift och pantsättningsavgift, vilka är aktuella om man tar bolån, samt överlåtelseavgift och medlemsavgift till bostadsrättsföreningen. Det kan också vara aktuellt med kostnader för besiktning, eventuellt dubbelt boende under en period samt eventuella renoveringar eller reparationer. Vid köp av hus är det andra kostnader som tillkommer.

Kostnader som tillkommer vid själva överlåtelsen av bostadsrätten

Vid köp av bostadsrätt är det viktigt att inkludera överlåtelsekostnaderna i kalkylen över bostadsköpet.

Överlåtelsebesiktning

En köpare har en så kallad undersökningsplikt, vilket innebär att det är köparens ansvar att undersöka om det finns några fel eller brister i bostaden. För att säkerställa att detta görs ordentligt kan det vara en bra idé att anlita en godkänd besiktningsman som följer ett fastställt besiktningsprotokoll. Kostnaden för en besiktning kan variera, men ligger ofta runt 4 000 kronor för en bostadsrätt. I vissa fall väljer säljaren att anlita en besiktningsman. Då är det upp till köparen att avgöra om hen önskar göra en egen undersökning eller förlita sig på säljarens besiktning. Det är vanligare med besiktning i samband med husköp än vid köp av bostadsrätt.

Uppläggningsavgift för bolån

Bolånetagare kan behöva betala en så kallad uppläggningsavgift för lånet. Kostnaden för detta varierar från bank till bank, men brukar ligga på upp till omkring 1 500 kronor.

Pantsättningsavgift

När man lånar pengar till en bostadsrätt måste säkerheten (det vill säga bostadsrätten) för bolånet registreras i bostadsrättsföreningens pantsättningsregister. Avgiften ligger normalt på cirka 1 procent av det av regeringen fastställda prisbasbeloppet, vilket blir ungefär 500 kronor år 2023.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Överlåtelseavgift

Bostadsrättsföreningar kan också ta ut en särskild avgift för administrationen i samband med köp av en bostadsrätt. Ibland är det bostadssäljaren som betalar denna avgift, och ibland är det köparen. Vem som betalar överlåtelseavgiften står alltid i föreningens stadgar. Kostnaden brukar ligga kring 2,5 procent av prisbasbeloppet, vilket är 52 500 kronor år 2023. Det innebär en total överlåtelseavgift på cirka 1 300 kronor.

Medlemskapsavgift

En del bostadsrättsföreningar tar ut en avgift för nya medlemmar i föreningen. Beroende på bostadsrättsförening kan det kosta uppemot 500 kronor.

Andra kostnader som kan tillkomma vid köp av bostadsrätt

Utöver överlåtelseavgifter samt löpande kostnader för exempelvis bolån, hushållsel och vatten finns det även andra kostnader som kan tillkomma vid köp av bostadsrätt.

Dubbelt boende

Vid köp av bostadsrätt bör man räkna med att behöva betala för dubbelt boende under en kort tidsperiod, beroende på hur länge man måste betala månadsavgift för den nuvarande bostaden. Ett bra tips är att göra en kostnadskalkyl för hur mycket ett dubbelt boende kommer att kosta under en viss period. Kostnaden för dubbelt boende beror på hur höga boendekostnaderna är i den gamla bostaden.

Renoveringar och reparationer

Om något i bostadsrätten behöver renoveras eller repareras innebär det extra kostnader för den nya ägaren. I vissa fall kanske man vill eller behöver utföra vissa reparationer eller renoveringar direkt efter inflytt, och i andra fall är det inte lika bråttom. Detta är något man bör ta hänsyn till i sin budget innan köpet för att slippa oförutsedda kostnader. Det är också viktigt att kontakta styrelsen när man planerar att göra en större förändring eller renovering i sin bostadsrätt.

Eventuella avgiftshöjningar

Innan man köper en bostadsrätt är det viktigt att kontrollera föreningens ekonomi eftersom den på många sätt kan komma att påverka privatekonomin. Om bostadsrättsföreningen har en dålig ekonomi finns det till exempel risk att månadskostnaden så småningom blir högre. Man kan kontrollera föreningens ekonomi genom att läsa deras årsredovisning. Denna finns ofta med i objektsbeskrivningen, om inte annat går det att be om att få en kopia av mäklaren.

Tips

Sälja bostad? Hitta bästa mäklaren till din försäljning.

Jämför mäklarePil

Artiklar om köpa bostad (93)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.