MäklarOfferter

Vad är belåningsgrad? Beräkna belåningsgraden på bolånet

Vad är belåningsgrad? Beräkna belåningsgraden på bolånet
Vad är belåningsgrad?

Belåningsgraden på ett bolån är förhållandet mellan bostadens värde och lånets storlek. För att få fram belåningsgraden delas bolånets belopp med bostadens värde. 

År 2010 infördes ett bolÃ¥netak i Sverige. Det innebär att banker fÃ¥r lÃ¥na ut högst 85 % av bostadens köpeskilling, resterande 15 % ska finansieras av lÃ¥ntagaren själv med en kontantinsats. BelÃ¥ningsgraden är den del av bostadens pris som är belÃ¥nat och det fÃ¥r alltsÃ¥ inte vara högre än 85 %. För att räkna ut belÃ¥ningsgraden divideras bolÃ¥net med bostadens värdering. Om till exempel bostaden har värderats till 1 000 000 kr och bolÃ¥net är pÃ¥ 750 000 kr är belÃ¥ningsgraden 75 %. Det är bra att ha koll pÃ¥ belÃ¥ningsgraden innan du ska ansöka om ett bolÃ¥n dÃ¥ den styr om ett lÃ¥n beviljas eller inte. BelÃ¥ningsgraden avgör även hur mycket lÃ¥ntagaren mÃ¥ste amortera. En bostads belÃ¥ningsgrad fÃ¥r max vara 85 % enligt bolÃ¥netaket men vi har även ett amorteringskrav som säger att om belÃ¥ningsgraden är över 50 % mÃ¥ste lÃ¥ntagaren amortera. Är belÃ¥ningsgraden under 50 % behöver lÃ¥ntagaren inte amortera. Det är ocksÃ¥ bra att hÃ¥lla koll pÃ¥ belÃ¥ningsgraden pÃ¥ ett befintligt bolÃ¥n eftersom bostadsmarknaden är i ständig förändring och bostäders värde kan höjas och sänkas. Har lÃ¥ntagaren en hög belÃ¥ningsgrad och ett bolÃ¥n med rörlig ränta kan en värdeminskning pÃ¥ bostaden fÃ¥ stora ekonomiska konsekvenser. Vid hög belÃ¥ningsgrad kan därför amortering pÃ¥ bolÃ¥net vara en rekommendation.

Belåningsgrad på hus och bostadsrätter

Bolånetaket på 85 % gäller både för bolån på hus och bostadsrätter. När banken bedömer låntagarens kreditvärdighet och betalningsförmåga inför ett bolån kontrolleras förhållandet mellan bostadens köpeskilling och lånets storlek. Ju högre belåningsgrad låntagaren har desto större risk är det för banken att bevilja ett lån. Detta innebär också att det ofta är enklare att få en lägre ränta på bolånet ju lägre belåningsgraden är. Om ett hus har stigit i värde kan ägaren låta en mäklarbyrå göra en ny värdering och detta kan sedan användas som ett argument för en sänkt ränta i diskussion med banken.

Viktiga saker inför ett bolån

Med bolånetaket får banken högst bevilja en belåningsgrad upp till 85 % av bostadens värde. Detta gäller för alla bolån som tecknats efter 2010. I Sverige finns även ett amorteringskrav som säger att om belåningsgraden är över 70 % ska bolånet amorteras med minst 2 %; är belåningsgraden mellan 50 % och 70 % ska bolånet amorteras med minst 1 % och är belåningsgraden under 50 % är det amorteringsfritt. Utöver dessa regler finns även en regel som säger att om låntagaren lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten (inkomst före skatt) ska ytterligare 1 % på bolånet amorteras. Detta har med den så kallade skuldkvoten att göra. För att räkna ut skuldkvoten på ett bolån delas bolånet med hushållets bruttoinkomst och är skuldkvoten högre än 4,5 omfattas låntagaren av amorteringsreglerna. Amorteringen på ett bolån styrs med andra ord av hushållets bruttoinkomst, bolånets storlek och bostadens värde.

Låg eller hög amorteringsgrad

Det är svårt att ge generella råd vilken belåningsgrad som är att rekommendera. Finns möjlighet att själv bestämma amorteringstakt, om amorteringskraven är uppfyllda, kan det i vissa fall vara smartare att investera pengarna i ett annat sparande. Det beror på bolånets ränta i förhållande till sparandets avkastning. Avkastningen måste dock vara högre på sparandet än på räntekostnaden för att det ska löna sig. Tänk också på att det är bra att ha en buffert på ett konto för oförutsedda kostnader.

Tips

Ska du sälja din bostad? Hitta bästa mäklaren snabbt och smidigt med MäklarOfferter.

Hitta bästa mäklarenPil
Vanliga frågor om

Belåningsgrad

Vad är en bra belåningsgrad?Pil

Enkelt sagt kan man säga att ju högre belåningsgrad desto mer måste låntagaren amortera på lånet. Vid en låg belåningsgrad kan det även vara enklare att förhandla om en bättre ränta med banken.

Hur beräknas man belåningsgrad?Pil

För att räkna ut belåningsgraden divideras bolånet med bostadens värde.

Vad är bra respektive dåligt med 85 % belåningsgrad?Pil

Bolånetaket infördes för att minska hushållens belåningsgrad. En negativ konsekvens kan vara att det blivit svårare för unga människor och förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

Vad räknas som hög belåning?Pil

En belåningsgrad på 85 %.

Hur mycket får man vara belånad?Pil

Ett bolån får högst vara 85 % av bostadens värde.

Hur många procent belåning?Pil

Sedan bolånetaket infördes får banker bevilja bolån på 85 % av bostadens värde.

Hur mycket får man låna gånger årsinkomst?Pil

Amorteringskravet innebär att om låntagare lånar mer än 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten måste 1 % på lånet amorteras. Utöver detta måste låntagaren även amortera ytterligare 1 % om belåningsgraden är mellan 50 % och 70 % och 2 % om belåningsgraden är över 70 %.

Hur mycket får man låna i förhållande till sin lön?Pil

Banken bedömer hur mycket du får låna men för ett bolån gäller bolånetaket som säger att belåningsgraden får vara max 85 % av bostadens värde och utan amortering får lånet maximalt vara 4,5 gånger bruttoinkomst och upp till 50 % av bostadens värde.

Artiklar om ekonomi (77)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare